مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا تبلیغات، اثری قصد خرید برندِ(نشان تجاری) فروشگاهی دارد

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 293 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M115

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا تبلیغات، اثری قصد خرید برندِ(نشان تجاری) فروشگاهی دارد؟ یک چهارچوب مفهومی

عنوان انگلیسی:

Does advertising matter to store brand purchase intention? A conceptual framework

چکیده فارسی:

هدف – یکی از روندهای مهم در خرده فروشی ظهور برندهای فروشگاهی اعلاء است. اگرچه برندهای(نشان­های تجاری) فروشگاهی نقش مهمی در استراتژی های فروشگاه­های مواد غذایی ایفا می­کنند، بسیاری از فروشندگان قیمت را بر کیفیت ترجیح می­دهند و اغلب تمایل به سرمایه­گذاری روی ترفیعات فروشگاه دارند، در حالی که از تبلیغات نام تجاری غفلت می­کنند. هدف این مقاله ارائه یک چهارچوب مفهومی و ادغام عوامل مربوط به تبلیغات است که به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته است.

طرح / روش شناسی / رویکرد – داده ها از طریق یک نظرسنجی از ۲۰۶ شرکت کننده به طور تصادفی در میان خریداران بزرگسال مواد غذایی جمع­آوری گردید. این پژوهش از روش تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با AMOS 17  و مدل سازی معادله ساختاری (SEM)، بر اساس رویکرد حداکثر احتمال استفاده کرده است.

یافته ها – نتایج تحقیق نشان­دهنده اثرات ایجاد یک نام تجاری فروشگاهی قوی و پایدار از طریق تبلیغات و نوآوری است. کیفیت درک شده یک نام تجاری(برند) فروشگاهی به عنوان مهم ترین عامل در پیش­بینی قصد خرید نام تجاری فروشگاهی شناخته شده است و تبلیغات اثر غیر مستقیمی بر کیفیت درک شده، از طریق متغیرهای نشانه های بیرونی و کشش دوستداران تازه دارد.

پیامدهای عملی – به خرده فروشان توصیه می­شود تخصیص بودجه های تبلیغاتی خود را تغییر دهند. همراه با ترفیعات درون  فروشگاهی، خرده فروشان باید سرمایه گذاری بیشتری روی تبلیغات نام تجاری فروشگاهی و ارائه نوآوری، به منظور ایجاد یک نام تجاری قوی و پایدار کنند. هزینه های تبلیغات می تواند با رشد کل فروش فروشگاه و حاشیه ناخالص فروشگاه جبران گردد.

اصالت / ارزش ارزش و اصالت این مطالعه در چارچوب مفهومی ارائه شده به منظور بررسی اهمیت ایجاد یک نام تجاری قوی فروشگاهی از طریق تبلیغات و نوآوری از نقطه نظر رفتارشناختی نهفته است.
کلمات کلیدی: گرایش تبلیغات، نام تجاری(برند) فروشگاهی، کیفیت درک شده، نشانه­های بیرونی، ویژگی­های مصرف کنندگان، تبلیغات، علائم تجاری، فروشگاهها، رفتار خرید

۱.مقدمه

استراتژی نام تجاری(برند) فروشگاه یک عمل معمولی اتخاذ شده توسط خرده فروشان در سراسر جهان است، به عنوان بخشی از  تلاش تولیدکننده- خرده فروش برای کنترل بازار(هوک، ۱۹۹۶؛ برت، ۲۰۰۰).  برندهای فروشگاه، همچنین به عنوان برچسب مخصوصی که نشانگر محصولات تولید شده از طرف ه خرده فروشان است و یا تحت نام تجاری خود خرده فروشان فروش می رسد، تعریف می¬گردد. مفهوم نام تجاری به عنوان وسیله ای برای کسب سهم بازار بیشتر و ایجاد حاشیه سود بالاتر برای خرده فروش و در عین حال ارائه قیمت خوب و منصفانه به مشتریان برای محصولات مشابه با برند ملی مورد توجه قرار گرفته است (ناندن و دیکینسون، ۱۹۹۴). اگر چه برخی از خرده فروشان تاکید بیشتری بر کیفیت محصول دارند تا قیمت آن، برندهای فروشگاهی به طور سنتی بر اساس قیمتشان مورد مبادله قرار گرفته است و بخشی از بازار را که نسبت به قیمت حساسیت دارند، مورد هدف قرار داده¬اند(هوک و بانرجی، ۱۹۹۳).

تعامل مثبتی بین فروشگاه و نام تجاری فروشگاه وجود دارد. محققان نشان می دهند که یک برند فروشگاه انحصاری می تواند ترافیک فروشگاه را افزایش دهد و منجر به وفاداری مشتریان به فروشگاه گردد(ریچاردسون و همکاران، ۱۹۹۶). دیگران (داهر و هوک، ۱۹۹۷؛الیاوادی و کلر،۲۰۰۴) استدلال می کنند که نام تجاری فروشگاه احتمالاً با بهره¬گیری از تلاش¬های تبلیغاتی فروشندگان که  فروشگاه خود را تبلیغ می¬کنند توسط مشتریان پذیرفته می¬شود و سهمی از بازار را اشغال می¬کند. این موضوع مخصوصاً زمانی آشکار می شود که خرده فروش یک ترفیع دارد که موجب مزایای نام تجاری مانند فضای تخصیص قفسه، ترفیع درون فروشگاهی، و قیمت های پایین تر می¬شود و به ویژه هنگامی که نام تجاری فروشگاه دربردارنده نام خرده فروش نیز است وجود دارد.