مقاله ترجمه شده عوامل تعیین کننده تاخیر در گزارش حسابرسی: یک متا آنالیز

دسته بندی:

قیمت: 38000 تومان

تعداد نمایش: 105 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H470

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Managerial Auditing Journal

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  عوامل تعیین کننده تاخیر در گزارش حسابرسی: یک متا آنالیز

عنوان کامل انگلیسی:

The determinants of audit report lag: a meta-analysis

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، درک عوامل تعیین کننده تاخیر در گزارش حسابرسی  می باشد، که شامل تعداد روزهای بین پایان سال مالی شرکت تا تاریخ گزارش حسابرسی هست،و با ادغام ادبیات موجود همراه است. تاخیر گزارش حسابرسی، متغیری است که در بسیاری از مطالعات مورد توجه قرار گرفته است به  این دلیل که از آن به عنوان یک شاخص برای وقوع مذاکراتِ مدیریتِ حسابرس- مشتری و بازده حسابرسی استفاده می شود، و همچنین به این دلیل که گزارش حسابرسی  با تاخیر زیاد، موجب تاخیر در انتشار اطلاعات درآمد به بازار می شود.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: این مقاله برای بررسی پیش بینی های متداول شناسایی شده در تاخیر  گزارش های حسابرسی، برای تعیین اینکه آیا تحقیقات پیشین، یک تصویر نامتناقض از دلایل تاخیر گزارش حسابرسی ارائه می دهند، از متاآنالیز استفاه می کند.

یافته ها: نتایج نشان داد که تعدادی از متغیرهای مربوط به سودآوری مشتری و وضعیت مالی، پیچیدگی مشتری و اظهار نظرهای مشروط حسابرسی موجب افزایش تاخیر درگزارش حسابرسی می شوند. علاوه بر این، ، زمانی که مشتریان خبرهای مثبت سودآوری خود را گزارش می دهند و همچنین هنگامی که حسابرس به مدت طولانی حفظ می شود و خدمات غیر حسابرسی را فراهم می کند، میزان بازده گزارش حسابرسی بر اساس اندازه مشتری کاهش می یابد. چندین متغیر مانند موارد مربوط به حاکمیت شرکتی و ویژگی های مختلف حسابرس، کمی مورد بررسی قرار گرفته اند و در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اصالت / ارزش: این نتایج برای محققان برای انتخاب متغیرهای کنترل در مطالعات آتی مربوط به تاخیر در گزارش حسابرسی مفید خواهد بود و بینش هایی را در مورد عوامل کلیدی که به تاخیر در گزارش حسابرسی منجر می شود، ارائه می دهد.

کلیدواژگان: متاآنالیز، تاخیر در گزارش حسابرسی، تاخیر حسابرسی،

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to further the understanding of the determinants of audit report lag, which is the number of days from a company’s fiscal year-end to the date of its auditor’s report, by synthesizing extant literature. Audit report lag has been a variable of interest in many studies due to its use as a proxy for the occurrence of auditor-client management negotiations and audit efficiency and because long audit report lags delay the release of earnings information to the market.

Design/methodology/approach: The author uses meta-analysis to examine commonly identified predictors of audit report lag to determine if the prior research provides a consistent portrayal of audit report lag drivers.

Findings: The author finds that a number of variables relating to client profitability and financial condition, client complexity and audit opinion modifications increase audit report lag. In addition, audit report lag decreases with client size, when clients have positive earnings news to report and when the auditor has long tenure and provides non-audit services. Several variables, such as those relating to corporate governance and various auditor characteristics, have been little explored and would benefit from future research.

Originality/value: These results will be useful to researchers when selecting control variables for future audit report lag studies and provide insights into the key factors that contribute to the delay in audit reporting.

Keywords: Meta-analysis, Audit report lag, Audit delay