مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر

دسته بندی:

قیمت: 13000 تومان

تعداد نمایش: 1020 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۲۶   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M315

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر

عنوان انگلیسی:

The impact of ISO 9000 and EFQM on the use of flexible work practices

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله، این است که به تجزیه و تحلیل تفاوت های بین دو رویکرد مدیریت کیفیتISO 9000 و EFQM، که دارای بیشترین استفاده است و در شرکت ها پیاده شده است، درقالب تأثیر آنها در پذیرش شیوه های کار نوآورانه در سازمان بپردازد. به منظور نیل به این هدف، ما یک نمونه از ۶۶۵ موسسه با حداقل ۲۰ کارمند، از بخش های تولید، ساختمان و خدمات را انتخاب کرده ایم. نتایج نشان می دهد، همانطور که انتظار می رود، EFQM به دلیل استفاده از شیوه های کار نوآورانه بیش از ISO 9000 پیشرفت دارد.
کلید واژه ها: ISO 9001، سازمان کار، مدیریت منابع انسانی، مطالعه تجربی، مدیریت کیفیت

۱– مقدمه

در طول سه دهه گذشته، شرکت ها در سراسر جهان شاهد ظهور و انتشار یک سری نوآوری های غیر تکنولوژیکی به منظور بهبود شیوه های مدیریت در سازمان بوده اند. یکی از این موارد، مدیریت کیفیت است، که بدون شک از اهمیت ویژه و فراوانی در تمام بخش های فعالیت برخوردار است. مدیریت کیفیت دارای فلسفه هایی مانند تمرکز بر روی مشتریان و بهبود مستمر فرآیندهای تولید، و همچنین اجرای یک سری از تکنیک ها و روش ها، مانند کنترل فرایند آماری (SPC)، هفت ابزار اصلی، استقرار عملیات کیفیت (QFD)، و غیره است. مقالات علمی در زمینه مدیریت کیفیت، شواهد تجربی قابل توجهی از تاثیر مثبتی که بکارگیری این سیستم ها و مدل های مدیریت کیفیت در ابعاد مختلف و اندازه گیری های عملکرد شرکت دارد ارائه می دهند. (Samson و Terziovski، ۱۹۹۹ ؛ یکشنبه، ۲۰۰۰؛ Prajogo و Sohal 2003؛ Tari و Sabater، ۲۰۰۴٫ (شرکت ها، ایده های خود و شیوه های مدیریت کیفیت خود را در دو چارچوب اصلی توسعه داده اند. (Martı’nez Costa و همکاران، ۲۰۰۸٫) : از یک سو، پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت، بهترین نمونه هایی است که میتواند سیستم های مبتنی برسری استانداردهای کیفیتISO 9000 را در بر بگیرد؛ و از سوی دیگر، طرح های ارائه شده توسط بهترین مدل ها (یا مدل های جامع مدیریت کیفیت) (Sadikoglu و Zehir، ۲۰۱۰)، یکی از شایع ترین مواردی است که در آنها در اروپا از مدل EFQM استفاده می شود. یکی دیگر از رشدهای قابل توجه در سال های اخیر، توسعه سیستم های انعطاف پذیر سازمان کار است (Gittleman و همکاران، ۱۹۹۸؛ Handel و Levin، ۲۰۰۴ Osterman، ۱۹۹۴). این سیستم ها شامل یک سری از شیوه هایی است که هدف اصلی آنها انتقال قدرت تصمیم گیری به کارگران و توسعه مشارکت آنها در فعالیت های سازمان یا موسسه، با استفاده ازتبادل اطلاعات و ارتباط بین کارفرما و کارکنان (در هر دو مسیر بالا به پایین و پایین به بالا) است. علاوه بر این امر، کارگران باید چندین مهارت داشته باشند و قادر به اجرای تعداد بیشتر و تنوع وسیع تری از وظایف باشند این نیز مستلزم آن است که کارکنان اطلاعات بیشتری در مورد چارچوب عملیات عمومی که به موجب آن شرکت ها فعالیت های خود را انجام می دهند دریافت کنند. به عنوان یک نتیجه، تصمیم گیری توسط کسانی انجام می شود که مشکلات را تشخیص می دهند و بنابراین، دانش پالایش شده بیشتری از علل بالقوه آنها دارند. این مساله سازمان را قادر می سازد واکنش سریع تری داشته باشد و از انعطاف پذیری بیشتر در هنگام برخورد با شرایط غیر منتظره بهره مند گردد. علاوه بر این، از آنجا که این شیوه ها به عنوان شیوه های کارمند محور تصور می شود، انتظار می رود که منجر به افزایش انگیزه و رضایت شغلی و تعهد بیشتر به کارفرمایان گردد. روش هایی که به طور معمول در این سیستم ها گنجانده شده، تیم های خود هدایت شونده، گروه های حل مسئله (از جمله چرخه های کیفیت) و جلسات اطلاعاتی در میان کارفرمایان و کارکنان است. اثرات مثبت آنها، بر بهره وری و عملکرد شرکت ها در نتایج بسیاری از مطالعات مبتنی برسازمان هایی از بخش های مختلف منعکس شده است (Cappelli و Neumark، ۲۰۰۱، Richard و Jhonson، ۲۰۰۱، Way، ۲۰۰۲ Black و Lynch، ۲۰۰۱، ۲۰۰۴). علی رغم اهمیت کسب شده توسط مدیریت کیفیت و شیوه های کار انعطاف پذیر، به رابطه بین این دو به ندرت در مقالات پژوهشی، پرداخته شده است. با این حال، شواهد تجربی کمیاب موجود نشان می دهد که این دو نوآوری تمایل به اجرا به طور مشترک دارند و به همین دلیل است که آنها می توانند بخشی از یک رویکرد مشترک برای مدیریت کسب و کار باشند (Wood، ۱۹۹۹؛ Bayo Moriones و Bayo-Moriones، ۲۰۰۱، Menezes و Wood، ۲۰۰۶). محدودیت های تحقیق موجود، ضرورت تجزیه و تحلیل متمرکز بیشتر بر روی نفوذی که مدیریت کیفیت می تواند در پذیرش سیستم های کاری انعطاف پذیر داشته باشد را آشکار می سازد. این ارتباط خاص، رابطه بین ISO 9000 و EFQM، است که ارتباطی است که در تحقیقات تجربی، همراه با شیوه های کار نوآورانه، توجه کمی به آنها شده است. هدف از این مقاله، بررسی تأثیری است که این دو رویکرد به مدیریت کیفیت در بروز سیستم های انعطاف پذیر کار دارد. علاوه بر این، قصد این است که بزرگی و اندازه اثرات این دو سیستم در شیوه های کار جدید ارزیابی گردد. برای این منظور، اطلاعات جمع آوری شده از طریق یک نظرسنجی در یک نمونه معتبر نهایی از ۶۶۵ کسب و کاراسپانیایی با حداقل ۲۰ کارمند از بخش های تولید، ساخت و ساز و خدمات، مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله به ادبیات پژوهشی موجود از راه های مختلفی کمک می کند. اول و مهمتر از همه، شواهد اضافی در مورد تاثیر مدیریت کیفیت در مدیریت منابع انسانی، و به ویژه، در بروز شیوه های کار انعطاف پذیر فراهم می کند. ثانیاً، تا آنجا که ما می دانیم، این اولین مقاله ای است که به بررسی تاثیر هر دو رویکرد در تقریبا تمام شرکت هایی که تصمیم به پیاده سازی مدیریت کیفیت در فعالیت های خود دارند پرداخته است، که ما را قادر می سازد بفهمیم اثر هر دو روش در کار سازمان ها مانند یکدیگر است یا خیر. در نهایت، نمونه شرکت هایی که تحلیل شده اند محدود به یک بخش خاص، نشده است که باعث افزایش اهمیت نتیجه گیری انجام شده می گردد، و استفاده از شیوه های ابتکاری را به تعداد بیشتر و تنوع وسیع تری از شرکت های فعال گسترش می دهد. ساختار این مقاله به شرح زیر است. بخش بعدی مطالعه مفاهیم مدیریت کیفیت در سازمان کار از دیدگاه نظری می باشد. پس از آنفرضیه های متعددی در مورد تاثیر ISO 9000 و EFQM در پذیرش شیوه های کار انعطاف پذیر فرموله شده است. بخش۳ویژگی های اصلی پایگاه داده مورد استفاده در تجزیه و تحلیل های تجربی را توصیف می کند: متغیرهای مورد استفاده در برآوردها، تعریف شده اند و روش مورد استفاده برای آزمایش فرضیه توضیح داده شده است. بخش ۴ نتایج به دست آمده از برآوردهای مدل های تجربی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در نهایت، نتیجه گیری های اصلی ارائه شده است.

پاسخ دهید