مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 770 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M383

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی

عنوان انگلیسی:

Theorizing about the impact of strategic human resource management

چکیده فارسی:

در این مقاله ما تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی (SHRM) معرفی می کنیم. به طور مشخص چارچوبی را ( که حاصل بررسی، ادغام، و توسعه مبانی نظری SHRM می باشد) مطرح می کنیم که برای محققان ابزارهای نظری لازم را برای ۱- توسعه ارزیابی های ساختاری کارایی سازمانی ایجاد کرده و ۲- مدل های تئوری تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی (SHRM) را ایجاد می کند که می تواند به طور دقیق به تفسیر و ارزیابی پیوند اصلی تئوری تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی (SHRM) ( یعنی پیوندهای میان استراتژی های سازمانی، تئوری تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی (SHRM)، و  کارایی سازمانی) بپردازد.

کلیدواژه: نظریه، تاثیر، مدیریت منابع انسانی راهبردی

۱– مقدمه

محققان همچنان در حال بررسی نظریه یکپارچه و منسجم در ارتباط با مدیریت منابع انسانی راهبردی (SHRM) می باشند. مدیریت منابع انسانی راهبردی به عنوان الگوهای برنامه ریزی شده منابع انسانی ( یعنی نیروی کار) تعریف می گردد و هدف فعالیت ها و بکارگیری مدیریت منابع انسانی راهبردی، توانمند ساختن سازمان برای تامین اهداف و مقاصد سازمانی می باشد.

ص ۲

تا به امروز، بررسی های مربوط به استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی تمرکز خود را بر روی ارزیابی ارتباط بین استراتژی سازمان ها، سیاست های SHRM، فعالیت ها و قرار داده است که در این مقاله ما به پیوستگی استراتژی های مدیریت منابع انسانی راهبردی اشاره می کنیم. به هر حال فقدان یک چارچوب نظری، که این ارتباطات را مشخص می کند به عنوان یک عامل انفعالی در ارتباط با بحث های علمی وبه حساب می آید. به ویژه اینکه بسیاری از محققان به این بحث می پردازند که در نبود چنین چارچوب نظری، ما دارای درک کمی در ارتباط با ایجاد استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی و بالا بردن کارایی سازمان ها داریم.

از یک طرف، بررسی های اخیر نشان می دهد که توسعه چارچوب های مربوط به استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی باعث ایجاد جنبه های مختلف مربوط به سهامداران می گردد. از طرف دیگر محققان به این بحث می پردازند که تا زمانی که کارایی سازمان ها به طور دقیقی مفهومی نگردد توانایی توسعه چارچوب مربوط به استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی به تاخیر می افتد. در واقع مورفی، تریلر و هیل به این بحث می پردازند که نبود کارایی های سازمانی به گونه تاسف آوری مفقود می باشد که بحث ما در این مورد نمی تواند به دوام داشته باشد. به هر حال ما بر این عقیده هستیم که توسعه یک چارچوب یکپارچه برای بررسی اثرات استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی این ابزار را برای محقق به وجود می آورد تا یک مدل تجویزی را به وجود آورد تا به تفسیر و ارزیابی کارایی سازمان ها و ارتباط اولیه بپردازد. این فرایند به عنوان هدف اصلی این مقاله برای توسعه چنین چارچوبی به شمار می آید.

بنابراین هدف اصلی این مقاله این می باشد که چارچوبی را در ارتباط با بررسی تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی ترسیم کند. برای ایجاد چنین چارچوبی، ما به بررسی، یکپارچگی و گسترش چندین جنبه نظری که بتواند کمبودهای قبلی را در این مورد جبران کند می پردازیم. بعدها ما نظریاتی را که از یک چارچوب چند شاخه ای حمایت می کند و به توضیح این چارچوب می پردازد به صورت یکپارچه در می آوریم تا به تفسیر و اریابی کارایی سازمان ها و پیوستگی استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی بپردازیم. در ابتدا به هر حال، ما مراحلی را برای این چارچوب توسط بررسی بعضی از این تحقیقات بر روی کارایی سازمان ها در نظر می گیریم.

  1. کارایی سازمانی

بررسی های قبلی در ارتباط با سازمان ها نشان می دهد که کارایی سازمان ها به صورت چند بعدی می باشد. بنابراین بررسی ها به این موضوع می پردازند که ادغام جنبه های مربوط به سازمان ها بر خلاف این فرایند می باشند تا به تفسیر و ارزیلبی ارتباط استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی بپردازند.

ص ۳

دایر و روس چهار نمونه از ابعاد قابل دفاع در مورد کارایی سازمان ها را برای استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی نشان می دهند. ۱- خروجی های مربوط به منابع انسانی ۲- خروجی های سازمان ها ۳- خروجی های مربوط به حسابداری مالی ۴- خروجی های مربوط به سرمایه بازار در ارتباط با سازمان ها. در جدول شماره ۱، ما نمونه هایی را در ارتباط با بررسی های تجربی استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی ارائه می کنیم و لیستی از کارایی سازمان ها را در ارتباط با این بررسی ها مد نظر قرار می دهیم.