مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی  تاثیرگذار است؟

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 507 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H409

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی  تاثیرگذار است؟

عنوان انگلیسی:

Is there a gender effect on the quality of audit services?

چکیده فارسی:

آیا انتظار می رود که جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر بگذارد؟ هر دو ادبیات اقتصاد رفتاری و سقف شیشه ای برای زنان(محدوده خیالی برای محدود کردن فعالیت زنان) در حرفه حسابرسی پاسخ مثبت به این سوال می دهند. ما مطالعه را با نمونه ای از شرکت های ثبت شده در اسپانیا در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ انجام می دهیم و کیفیت گزارش های مالی مشتری را به عنوان یک نمونه برای کیفیت خدمات حسابرسی استفاده می کنیم. نتایج به طور صریح و قاطع تاثیر مثبت حسابرس زن بر کیفیت خدمات حسابرسی را تایید می کند. اگرچه اعداد و ارقام ما نشان می دهد که مردان و زنان تمایل دارند انواع مختلف مشتریان را حسابرسی کنند، با این حال این تفاوت ها بر روی نتایج ما تاثیرگذار نیست. علاوه بر این، اثر جنسیتی از اولین سال از انتصاب یک همکار زن برای جایگزینی یک حسابرس مرد اتفاق می افتد. این مطالعه ممکن است به کلیشه های چالش برانگیز کمک کند و همچنین ممکن است برای بحث های سیاسی جاری در مورد حضور کم زنان در سطوح مدیریت ارشد مفید باشد.

کلیدواژگان: حسابرس زن، تفاوت جنسیتی، سقف شیشه ای، کیفیت حسابرسی، تخصص جنسیتی

Abstract

Should we expect a gender effect on the quality of audit services? Both the behavioural economics literature and the glass ceiling for women in the audit profession suggest an affirmative answer to this question. We conduct the study with a sample of Spanish-listed companies for the period between 2008 and 2015 and use the quality of the client’s financial statements as a proxy for the quality of audit services. The results provide sound and consistent support for a positive female auditor effect on the quality of audit services. Although our figures suggest that men and women tend to audit different types of clients, the results are not driven by these differences. Moreover, the gender effect occurs from the very first year of the appointment of a female partner to replace a male auditor. This study may contribute to challenging stereotypes and may be informative for the ongoing political debate regarding the under-representation of women in senior management levels.

Keywords Female auditor,Gender differences,Glass ceiling,Audit quality,Gender specialization