مقاله انگلیسی مدیریت بحران ترجمه شده : تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 702 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳  صفحه word 

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M155

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت بحران ترجمه شده :  تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها

عنوان انگلیسی:

Human impact issues for crisis management in organizations

چکیده فارسی:

هدف این مقاله ، توصیف انطباق یک مدل ارزیابی ، سیستم ارزیابی پزشکی و خدمات درمانی   (TAS) است، که به هنگام رویارویی با بحران برای درک اثر عوامل انسانی یک بحران در داخل سازمان به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از مرور ادبیات موضوع، مدل TAS تعدیل می شود تا برای سازمانها در مواجهه با بحران قابل استفاده باشد.نه ویژگی مرتبط با اثر بحران بر کارکنان یک سازمان بحث می شود. پیشنهادات لازم در مورد روشهایی که سازمانها بتوانند از مدل TAS استفاده کنند تا آمادگی خودشان را برای فعالیت های بازسازی و نوسازی بعد از وقوع بحران بهبود بخشند، ارائه می شود. این پیشنهادات فهرست روشهای استفاده از TAS و همینطور رویکردهایی که مشاوران هنگام فعالیت در سازمانها بتوانند از آنها استفاده کنند را ارائه می کند. اگرچه مفاهیم استفاده شده در مدل TAS برای افراد توسعه داده شده اند، لیکن می توان بهنگام بحران در سازمانها نیز از آن استفاده کرد.

این مقاله پیشنهادات کاربردی نیز ارائه می دهد تا به سازمانها در مدیریت تاثیر بحران سازمانها بر کارکنانشان کمک نماید. تحقیق در این زمینه باید به تعدیل TAS برای سازمانها، بویژه ارزیابی شدت واکنش سازمانها کمک کند.

واژگان کلیدی:  سوانح، تجزیه و تحلیل سازمانی، رفتار سازمانی، کارکنان، مدلسازی.

مقدمه

سابقه ارزیابی در مدیریت بحران سازمانی بر ارزیابی ریسک( پاتون و همکاران،۲۰۰۰) و تجزیه و تحلیل تاثیر کسب و کار ( لایه ۲۰۰۲؛ مایرز، ۱۹۹۹) متمرکز بوده است.  این تلاشها برای کشف و همچنین تخفیف تلفات بالقوه ناشی از بحران طراحی می شوند( میتراف و آناگنوس،۲۰۰۱). ارزیابی ریسک، پتانسیل های بالقوه یک سازمان برای بحران را با ارزیابی و ممیزی تهدیدت داخلی و خارجی تعیین می کند( هربیرگ،۲۰۰۳؛هوج،۲۰۰۳).تهدیدات احتمالاً شامل موقعیت سازمان یا کفایت تجهیزات و تکنولوژی می شود.هدف شناسایی ریسکها، تا حد امکان کاهش آنها برای جلوگیری و حداقل نمودن زیانهای مالی است. از طرف دیگر، تحلیل تاثیر کسب و کار، اثر بحران بر سودآوری کسب و کار را آزمون می کند( اسلینتاک،۲۰۰۳). هدف ، پیش بینی اختلات و گسیختگی ها برای عادی کردن کسب و کار و توسعه رویه هایی است که اثر بحران را حداقل نماید( براون،۱۹۹۷). متاسفانه، نه ارزیابی ریسک ونه تحلیل اثر کسب و کار، هیچکدام در جلوگیری از بحرانها ۱۰۰ در ۱۰۰ موثر نیستند. بحرانها هنوز در سازمانها اتفاق می افتند( فرینک،۲۰۰۲).