مقاله ترجمه شده :  تئوری حسابداری مدیریت و عملکرد آن : اندازه گیری شکاف در کسب و کار ایالات متحده

دسته بندی: -

قیمت: 19000 تومان

تعداد نمایش: 343 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H271

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تئوری حسابداری مدیریت و عملکرد آن : اندازه گیری شکاف در کسب و کار ایالات متحده

عنوان انگلیسی:

Management Accounting Theory and Practice: Measuring the Gap in United States Businesses

چکیده فارسی:

ما در این مطالعه، اعضای موسسه حسابداران مدیریت (IMA) همه حسابداران خبره مدیریت (CMA) که در در ایالات متحده مشغول به کار هستند را برای تعیین این موارد، بررسی می کنیم: ۱) نرخ تصویب چهل و یک شیوه حسابداری مدیریت توسط سازمان های آن ها، ۲) بررسی درجه اهمیت برای بهره برداری کارآمد از کسب و کار خود که در CMA و برای هر عمل حسابداری مدیریت قرار داده شده است و ۳) اندازه گیری واریانس میان این دو مورد. یافته ها تفاوت زیاد بین آنچه حسابداران به عنوان ابزار حسابداری مدیریت موثر در نظر گرفته و از این ابزارها توسط شرکت های مربوطه استفاده کرده اند را نشان می دهد. شواهد نشان می دهد که کسب و کار، بیشتر بر شیوه های حسابداری مدیریت سنتی به جای شیوه های «استراتژیک» به تازگی توسعه یافته مانند مدیریت مبتنی بر فعالیت های و استفاده از ارزیابی متوازن و متعادل، تکیه دارد. ما اندازه «فاصله» بین استفاده و اهمیت هر یک از ابزارهای حسابداری مدیریت را اندازه گیری کرده و این ابزار MA را تعیین می کنیم که تفکر CMA می تواند تاثیر قابل توجهی بر بهبود عملیات کسب و کار داشته باشد. این مطالعه، ادبیات حسابداری مدیریت در نرخ پذیرش چهل و یک شیوه MA توسط کسب و کار در ایالات متحده آمریکا را به روزرسانی می کند.

کلمات کلیدی: شیوه های حسابداری مدیریت، ابزارها و تکنیک های مدیریت در ایالات متحده، شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک، شکاف بین تئوری و عمل برای شیوه های حسابداری مدیریت.

  1. مقدمه

این مقاله به دنبال اندازه گیری تفاوت بین نظریه کارایی ابزارهای حسابداری مدیریت توسعه یافته توسط دانشگاهیان مدیریت حسابداری و استفاده از این ابزارها توسط شرکت های تجاری در ایالات متحده می باشد. اسکاپنز (۱۹۸۳) برای اولین بار مورد آنچه به عنوان «فاصله» بین تئوری حسابداری مدیریت (کارشناسی ارشد) پرداخت؛ موضوعی که در کتاب های درسی حسابداری، مرسوم بوده و شیوه واقعی مفاهیم MA توسط کسب و کار می باشد. داگدال (۱۹۹۴) یک صد و چهل عضو فعال انجمن حسابداران خبره مدیریت (CIMA) در مورد استفاده آنها از تکنیک های حسابداری مدیریت، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گرفت که به نظر می رسد بین تئوری و عمل به ابزارهای حسابداری مدیریت، شکاف وجود دارد. سوال در مورد شیوه های حسابداری مدیریت به بهره وری عملیات کسب و کار مطرح شده توسط توسط کاپلان و جانسون (۱۹۸۷) منجر شد. اسکاپنز مجددا در سال ۱۹۸۸، تحقیقی را برای ایجاد درک بهتر از رابطه بین شیوه های حسابداری مدیریت و عملیات کسب و کار انجام داد. تا به امروز، هیچ مطالعه ای میزان این شکاف را مشخص نکرده است.

بسیاری از مطالعات توسط دانشگاهیان در کشورهای در سراسر جهان انجام شده که استفاده از شیوه های حسابداری مدیریت (MAP) توسط کسب و کار در کشورهای متبوع خود را مورد بررسی قرار داده اند. به عنوان مثال، در اروپا (ویرتانن و همکاران، ۱۹۹۶؛ تورسیلا و همکاران، ۱۹۹۶؛ گروت، ۱۹۹۶؛ اسرائیلسن و همکاران، ۱۹۹۶؛ براگمن و همکاران، ۱۹۹۶؛ باراتو و همکاران، ۱۹۹۶؛ بالاس و ونیریس، ۱۹۹۶؛ آسک و همکاران، ۱۹۹۶؛ لباس، ۱۹۹۶؛بیمانی، ۱۹۹۶)؛ در ایرلند (کلارک، ۱۹۹۷)؛ در استرالیا (چنهال و لنفیلد-اسمیت، ۱۹۹۸)؛ در چین (شیائو و همکاران، ۲۰۰۷)؛ در مالزی، سنگاپور، چین و هند (سلیمان و همکاران، ۲۰۰۴)؛ در لیبی (فخری و همکاران، ۲۰۰۹)؛ در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (مکللان و مصطفی، ۲۰۱۱)؛ در مصر (فاروق و مکللان، ۲۰۱۱) و در ایالات متحده (سیگل و کولزا، ۱۹۹۶؛ ارنست و یانگ، ۲۰۰۳). هیچ مطالعه ای اندازه گیری اندازه نسبی شکاف بین تئوری و عمل برای هر ابزار MA را مورد بررسی قرار نداده و یا برای آن، اقدام نکرده است.

این مقاله، سه هدف خاص دارد. اول، ادبیات مورد استفاده توسط شرکت های تجاری در ایالات متحده برای ابزار مدیریت حسابداری را به روزرسانی کنیم. آخرین مطالعه مربوط به ده سال پیش می باشد که توسط ارنست و یانگ (۲۰۰۳) انجام شد. دوم، نظر حسابدار مدیریت را مشخص کنیم؛ کسی که تحت عنوان اهمیت داشتن هر عمل حسابداری مدیریت برای عملیات کارآمد کسب و کار آن ها، در آن کسب و کار فعالیت می کند. در نهایت، تفاوت بین استفاده شرکت های مخاطب از هریک از ابزار حسابداری مدیریت و رتبه بندی مشارکت کنندگان حسابداری را تحت عنوان اهمیت آن ابزار، بررسی می کنیم. این تفاوت، نماینده ما برای «فاصله» بین نظریه MA که توسط حسابداران مدیریت ارائه شده و استفاده عملی از ابزارها و تکنیک های اتخاذ شده حسابداری مدیریت توسط مدیریت ارشد کسب و کار آمریکا، خواهد بود.

Abstract

In this study, we surveyed members of the Institute of Management Accountants (IMA) all Certified Management Accountants (CMA) working in the United States to determine, 1) the adoption rate of forty-one management accounting practices by their organizations, 2) to examine the degree of importance for the efficient operation of their business that CMA’s placed on each management accounting practice and 3) to measure the variance between the two. The findings indicated a large discrepancy between what accountants consider effective management accounting tools and the use of those tools by their respective companies. Evidence suggested that businesses rely more on the traditional management accounting practices rather than the recently developed “strategic” practices such as activity based management and the use of the balanced scorecards. We measured the size of the “gap” between the use and importance of each management accounting tool and highlighted those MA tools that CMA’s think could have a significant impact on improving business operations. This study updates the management accounting literature on the adoption rate of forty-one MA practices by businesses in the USA.

Keywords: management accounting practices, management tools and techniques in the United States, strategic management accounting practices, gap between theory and practice of management accounting practices