مقاله ترجمه شده :  تأثیر نرخ بهره در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H311

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تأثیر نرخ بهره در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی

عنوان انگلیسی:

Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from Islamic and non-Islamic economies

چکیده فارسی:

بخش بانکی ستون فقرات اقتصاد هر کشور است و سپرده های بانکی ابزار اصلی موفقیت برای بخش بانکی است سپرده های بانکی بخش مهمی و تعیین کننده منابع در کشور است. با توجه به نظریه های اقتصادی و ملاحظات عملی، نرخ بهره یکی از عناصر اصلی است که می تواند پس انداز و سپرده های بانکی را تحت تاثیر قرار دهد اما همانگونه که می دانیم که در اسلام برای دریافت سود، ممنوعیت در نظر گرفته شده است و مسلمانان سعی می کنند از دریافت سود اجتناب کنند. بنابراین هدف اصلی این مطالعه شناخت این واقعیت است که عوامل مذهبی بر تصمیم مسلمانان در نگه داری پس انداز های خود در بانک  اثر می گذارد با استفاده از داده های ۲۳ کشور غیر اسلامی و ۲۳ کشور اسلامی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ برای این مطالعه از روش پانل ARDL (روش توزیع مجدد) استفاده کردیم. نتایج نشان داد که نرخ بهره در کشورهای اسلامی هیچگونه تأثیری بر ذخیره بانکها در بلندمدت و کوتاه مدت ندارد اما در مورد کشورهای غیر اسلامی، نرخ بهره تاثیر مثبتی بر سپرده های بانکی دارد از این رو، نیاز به بانک های اسلامی در کشورهایی با جمعیت مسلمان بیشتر وجود دارد و سیاست های اقتصادی مختلفی برای کشورهای اسلامی وجود دارد؛ چرا که عوامل مذهبی بر تصمیم مسلمانان تأثیر می گذارد و نرخ بهره هیچ تاثیری بر سپرده های بانکی ندارد

کلیدواژگان: نرخ بهره، سپرده های بانکی، اسلامی، داده های پانل

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد