مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری

دسته بندی:

قیمت: 14000 تومان

تعداد نمایش: 849 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M304

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر

عنوان انگلیسی:

The Impact of Competition Conditions on New Market Entrants in Istanbul Hotel Industry: An Analyse by Using Five Forces of Competitive Position Model of M.Porter

چکیده فارسی:

در تحقیقات اعلام شده است که حدود ۲۵ میلیون نفر از سراسر جهان در جنبش صنعت گردشگری در سال ۱۹۵۰ حضور داشتند، پس از ۶۰ سال، این مقدار به ۹۰۰ میلیون نفر افزایش یافت. در این تغییر، همچنین درآمد حاصل از صنعت گردشگری در جهان از ۲، ۱ میلیارد دلار تا ۹۴۰میلیارد دلار در طول این ۶۰ سال افزایش یافته است. با توجه به پیش بینی گردشگری سازمان تجارت جهانی (WTO) تعداد گردشگران به ۱، ۸ میلیارد نفر و درآمد به ۲ تریلیون دلار در سراسر جهان (wto.org) افزایشمی یابد.علاوه بر این پیش بینی، شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) ابراز نمود که ترکیه یکی از رو به رشد ترین مقصدهای گردشگری در جهان خواهد بود (wttc.org). هنگامی که صنعت گردشگری ترکیه را از این نقطه نظر مورد ارزیابی قرار می دهیم، برای به دست آوردن حداکثر سود ممکن از این وضعیت در آینده و رسیدن به مزیت رقابتی در مقابل رقبای دیگر، صنعت گردشگری ترکیه نیاز به توسعه باسرمایه گذاری های جدید و تحقق آنها دارد و موفقیت سرمایه گذاری های جدید در یک صنعت با موانعی که در آن صنعت برای تازه واردان وجود دارد مرتبط است. بنابراین در این مطالعه، در دسترس بودن صنعت گردشگری استانبول برایتازه واردان با مصاحبه با ۳۶ مدیر شرکت های هتل در استانبول تعیین خواهد شد. پرسش های مصاحبه، با در نظر گرفتن مدل موقعیت رقابتی پورتر فراهم شده است.

کلید واژه ها: مدل پنج نیرو، رقابت در صنعت هتلداری
۱– مقدمه

همانطور که در مقالات اشاره شده است، صنعت گردشگری متشکل از چندین بخش است که برمسافرت، مسکن، F & B  و خدمات سرگرمی متمرکز می باشد. هدف از این مطالعه تعیین بخش هتل است که یکی از مهم ترین زیر بخش های صنعت گردشگری، و بخشی از کل پژوهش که هدف آن توضیح صنعت گردشگری ترکیه است، می باشد. ( Aktas، ۲۰۰۲، Batman، ۲۰۰۳، Denizer، ۱۹۹۵، Medlik، ۱۹۹۷ ). به عنوان یکی از خواستنی ترین مقاصد گردشگری و در رقابت برای بدست گرفتن رهبری در بازار گردشگری جهان، مشخص شده است که تازه واردان به بازار های جدید و سرمایه گذاری ها برای رشد صنعت هتلداری ترکیه مهم هستند. در این زمینه همچنین مهم است که به تجزیه و تحلیل شرایط رقابت فعلی صنعت هتلداری ترکیه بپردازیم برای اینکه تعیین کنیم آیا برای کسانی که بتازگی وارد بازار جدید می شوند مناسب است یا نه. استانبول به عنوان منطقه نمونه پژوهش به عنوان محبوب ترین و پرتقاضاترینشهر و به دلیل داشتن فصل گردشگری ۱۲ ماه در سال انتخاب شد. در این نقطه سوال پژوهش که در زیر نوشته شده است ایجادمی گردد.

سوال پژوهش: شرایط رقابت فعلی چیست و میزان در دسترس بودن بخش هتل استانبول برای تازه واردان چقدر است؟

بنابراین، این مطالعه بر روی تجزیه و تحلیل شرایط رقابت فعلی بخش هتل استانبول و در دسترس بودن آن برای تازه واردان به این صنعت با استفاده از مدل ۵ نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر متمرکز شده است. در این زمینه، این مطالعه با بررسی مقالات مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی M.Porter، آغاز می شود و سپس با توضیح سوال پژوهش ادامه می یابد. روش تحقیق، تجزیه و تحلیل نتایج و مدل پژوهش در بخش دوم قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و توصیه هایی برای مدیران و دانشگاهیان نیز در آخرین بخش ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است.

۲- بررسی مقالات بر اساس سؤال پژوهش

۲-۱- مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی M.Porter

همانطور که دربررسی و مرور مقالات نشان داده شده است، هر بخش بازار از یک گروه از شرکت ها ساخته شده است، برخی از شرکت ها سودآور تر از دیگر شرکت ها هسنند و یا دارای موانع زیادی برای کسانی که تازه وارد بازار می شوند هستند. بنابراین سوال این است که “چرا؟”. پاسخ در درک پویایی ساختار رقابتی در آن بخش و یا صنعت نهفته است. تاثیر گذار ترین و پر استفاده ترین مدل تحلیلی در این نوع از تحقیقات برای بررسی ماهیت رقابت در یک صنعت، مدل پنج نیروی مایکل پورتر است که در زیر شرح داده شده است ( Carhy، ۲۰۰۵، Eren، ۲۰۰۰، Okumus، ۲۰۰۲، Porter، ۲۰۰۰، VD Sarvan، ۲۰۰۳، Teare، ۱۹۹۶، Ulgen Mirze VE، ۲۰۰۳ ).