مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۷    صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M239

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

عنوان انگلیسی:

Company Size Effect in Innovative Performance

چکیده فارسی:

این تحقیق، نتایج پژوهشی است که هدف آن ارزیابی تأثیر اندازه ی شرکت در سبک های مدیریتی منابع بیرونی تکنولوژی اطلاعات و تأثیرات متناظر این سبک ها در عملکرد ابتکاری کسب و کار بوده است، ارائه می دهد. این بررسی، بر مبنای مجموعه اطلاعاتی از شرکت های صنعتی برزیل که مبتکر در نظر گرفته می شوند، جمع آوری شده است. تحلیل روابط بین مدیریت منابع درونی تکنولوژیکی اطلاعات و عملکرد، اندازه ی شرکت ها را آشکار  کردند گرچه تعداد کمی محدود هستند، تفاوت آشکار بسیاری در جنبه های مربوط به دسترسی به تکنولوژی و انواع منابع بیرونی از تکنولوژیکی اطلاعات استفاده شده توسط شرکت ها وجود دارند. چندین تفاوت بارز بین شرکت های کوچک و بزرگ در مورد چگونگی تأثیرگذاری سبک های مدیریتی بر عملکرد مبتکرانه نیز تشخیص داده شده اند.

واژگان کلیدی: شرکت، عملکرد مبتکرانه، مدیریت، منابع بیرونی، تکنولوژیکی اطلاعات.

۱- مقدمه

این مقاله برای درک پردازشی در ارتباط ارزیابی تکنولوژی اطلاعاتی و عملکرد مبتکرانه هستند، پیشنهاد شده است و تمرکز آن بر سبک هایی  است که کسب و کارها بر طبق اندازه و هدف شان برای ایجاد یک چهارچوب کاری عملی و نظری برای توسعه ی یک پردازش نوآوری تکنولوژیکی پایدار اقتباس کرده اند.

مدیریت شکل های دسترسی به تکنولوژی و منابع تکنولوژی اطلاعات و منابع کاربران بین شرکایی در توسعه ی نوآوری، فرصت های تجاری را توسعه و عملکرد را بهبود می بخشد. کسب و کارها شراکتشان را با هدف استفاده از منابع بیرونی اطلاعاتی برای اهداف نوآوری تقویت می کنند؛ اگرچه آنها هنوز هم به یک استراتژی مدیریتی نیاز دارند. (linder,2003).

چندین پژوهشگر، همزمان سعی در اثبات تأثیر اندازه ی کسب و کارها بر توسعه ی فعالیت های در ارتباط با نوآوری داشتند که بسیاری از آنها تا به حال شناخته شده اند. (Greve,2008) شرکت های بزرگ به لحاظ دررونی، ساختارهای حرفه ای تر و پیچیده تری دارند. در نتیجه، تصمیمات به یک حالت کمتر وابسته ای به امور اداری اتخاذ می شوند و از لحاظ تغییر کردن، انعطاف کمتری دارند (Chen, 1995). شرکت های بزرگ به لحاظ بیرونی، قدرت بازاری قوی تری دارند و یک تأثیر قوی تر در انتشار نوآوری دارند (Boone, 2004).

بررسی ما از بخش صنعتی در شرکت های برزیلی صورت گرفت. پژوهش کمیتی ما که با استنباطات در مورد روابط بین مدیریت منابع بیرونی تکنولوژی اطلاعات و عملکرد مبتکرانه شرکت ها طبق اندازه شان، در نظر گرفته شد. برای رسیدن به این هدف، ما تحلیل هایی از روابط بین متغیرهای وابسته و مستقل را بررسی کردیم. تحلیل های سبک های این شرکت ها و تأثیر اندازه آنها بر مسیر پردازش نوآوری تکنولوژیکی یک مسئله استراتژیکی برای رقابت های جهانی است. یک فهم از چگونگی عملکرد شرکت های بزرگ و کوچک در ارتباط با چگونگی مدیریت عملکرد نوآوری منجر به احتمالی از ایجاد استراتژی هایی شد که کنش های تجاری در هر بخش تجاری را سوق می دهد.

۲- مبنای نظری

یک مسئله ی اصلی مربوط به بهینه سازی بازدهی سرمایه گذاری تکنولوژیکی به گفته ی فورد (۱۹۹۶) این است که شرکت های بسیاری با تحلیل های اجرای کاوش تکنولوژی بر مبنای یک چشم انداز محدود درون زمانی سروکار دارند. شرکت های محدودی یک دید استراتژیکی از کاوش بیرونی دارند و یا اینکه در چه زمان و چه مکانی آنها باید تکنولوژی شان را به دیگر شرکت ها بفروشند یا با دیگر شرکت ها از لحاظ کاوش تکنولوژی شان همکاری کنند را بررسی می کنند. دلایل بسیاری برای این دیدگاه محدود شده از کاوش تکنولوژی از قبیل دستورالعمل هایی از مدیریت ارشد با یک دیدگاه استراتژیکی محدود از توسعه و کاوش پردازش شرکت ها و تکنولوژی بازاریابی وجود دارند. یک ساختار تجاری که اصولاً بر محصولات تمرکز نمود تا بر کاوش تکنولوژی ای که بر مبنای آن محصولات تولید می شوند که حسابرسی ناکافی با مکانیزم های محدودی برای ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری تکنولوژیکی داشتند. یک رویکرد مکانیکی که توجه کمی را به استفاده استراتژیکی از تکنولوژی قرار گرفته در زیر محصولات اختصاص می دهد و چرخه ی زندگی را بدون تصحیح حدودهای نواحی کارکردی متفاوت طرح ریزی می کند.

توانایی شرکت در درک ارزش اطلاعات بیرونی جدید، تطبیق آن و استفاده از آن برای اهداف تجاری برای توانایی نوآوری اش ضروری است. مزایایی که از این آگاهش مشتق شده اند، نه تنها به هوشمندی منبع تکنولوژی بلکه بالاتر از همه به توانایی شرکت در جذب تکنولوژی بستگی دارد. لئونارد بارتون (۱۹۹۵) بیان کرد که شرکت ها به طور قابل توجهی از لحاظ توانایی شان در توسعه آگاهی بیرونی یا به عبارت دیگر، توانایی شان در تشخیص، دسترسی و تطبیق آگاهی از منابع بیرونی تکنولوژی اطلاعات با هم متفاوت هستند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد