مقاله ترجمه شده بین المللی سازی SMEها: نقش ظرفیت های نوآوری محصول ، هوش بازار ، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی به عنوان محرک عملکرد بین المللی SME ها

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 211 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1061

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Technological Forecasting & Social Change

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  بین المللی سازی SMEها: نقش ظرفیت های نوآوری محصول ، هوش بازار ، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی به عنوان محرک عملکرد بین المللی SME ها

عنوان کامل انگلیسی:

SMEs internationalization: The role of product innovation, market intelligence, pricing and marketing communication capabilities as drivers of SMEs’ international performance

چکیده فارسی:

مزیت رقابتی شرکت های کوچک و متوسط (SME) به عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگرانی که با بین المللی سازی SMEها سروکار دارند شناخته شده است. مطالعات پیشین مدتهاست که نقش مزیت رقابتی شرکت را به عنوان عامل تعیین کننده عملکرد بین المللی مورد بحث قرار می دهند ، اما مطالعات اندکی به بررسی عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی شرکت و نقش میانجیگری بالقوه آن در رابطه بین ظرفیت های سازمانی و عملکرد بین المللی SME ها پرداخته اند. در این مقاله ، ما چهار قابلیت صادراتی اساسی (هوش بازار ، نوآوری محصول ، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی) را به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی برای SME های صادر کننده فرض می کنیم. بر اساس نمونه ای از ۱۱۹ شرکت فعال صادر کننده در مالزی و با استفاده از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS) ، نتایج نشان داد که سه مورد از ظرفیت های ذکر شده منجر به مزیت رقابتی می شود. علاوه بر این ، نتایج نشان داد که مزیت رقابتی فقط به عنوان یک میانجی بین ظرفیت قیمت گذاری و عملکرد بین المللی SMEها عمل می کند. نتایج اصلی این تحقیق می تواند برای SME ها و استارتاپ هایی که قصد دستیابی به فرصت های موجود در بازارهای خارجی را دارند ارزشمند باشد.

واژه های کلیدی: بین المللی سازی ، مزیت رقابتی ، ظرفیت های صادراتی ، شرکت های صادر کننده ، عملکرد بین المللی ، شرکت های کوچک و متوسط

Abstract                                                                                                  

Small and medium enterprise (SME) competitive advantage has been recognized as an important topic for researchers dealing with SME internationalization. Previous studies have long discussed the role of firm competitive advantage as a determinant of international performance, but there are few studies analyzing the determinants of firm competitive advantage and its potential mediating role in the relationship between organizational capabilities and SMEs’ international performance. In this paper, we hypothesize four essential export capabilities (market intelligence, product innovation, pricing, and marketing communication) as determinants of competitive advantage for exporting SMEs. Based on a sample of 119 active exporting Malaysian SMEs and using partial least squares (PLS) structural equation modeling, the results revealed that three of the mentioned capabilities lead to competitive advantage. In addition, results indicated that competitive advantage only acts as a mediator between pricing capability and SMEs’ international performance. The main conclusions of this investigation can be valuable to SMEs and startups that intend to explore or exploit opportunities in foreign markets.

Keywords: Internationalization, Competitive advantage, Export capabilities, Exporting firms, International performance, Small and medium enterprises