مقاله ترجمه شده : بیان بیش از حد Lox در سرطان سینه ی سه گانه منفی

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 432 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: P1

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بیان بیش از حد Lox در سرطان سینه ی سه گانه منفی

عنوان انگلیسی:

Overexpression of Lox in triple-negative breast cancer

چکیده فارسی:

پس زمینه: سرطان سینه ی سه گانه منفی (TNBC) تقریباً ۱۵% از سرطان های سینه محسوب میشود. این نوع سرطان با پیش بینی ضعیف و معمولاً شروع متاستاز سریع تر در مقایسه با سایر زیرمجموعه های سرطان سینه مرتبط است. به دلیل اینکه TNBC فاقد بیان رسپتور های استروژن و پروژسترون می باشد و وضعیت Her2 نیز منفی است، اخیراً هیچ هدفی نمیتواند برای درمان سیستمیک به کار رود. انتقال اپی تلیال-مزنشیمال ( EMT) نقش مهمی را در پیش بینی تومور و متاستاز ایفا میکند. در این مطالعه، ما زیرمجموعه ی مارکر های EMT شامل Snail، Twist-1 و Lox را در زیرمجموعه های سرطان سینه TNBC و غیر TNBC بررسی میکنیم و الگوی بیان انها در رابطه با زیرگروه، پارامتر های بالینی-اسیب شناسی و پیش بینی انالیز میکنیم.

طراحی تجربی: ما ۶۵۹ نمونه ی سرطان سینه از ۲ میکروآرایه ی بافتی انالیز کردیم. نمونه های سرطان سینه بر اساس بیان رسپتور هورمونی و وضعیت Her2 به دو گروه طبقه بندی شدند (n = 146 سه گانه ی منفی بودند، n = 513 غیر سه گانه ی منفی بودند). بیان ایمونو هسیتوشیمیایی Snail، ،Twist -1 و Lox به صورت نیمه کمی با استفاده از سیستم امتیاز دهی سه لایه (ضعیف، متوسط، قوی) انالیز شدند. نتایج به صورت آماری انالیز شدند و با پارامتر های بالینی- اسیب شناسی و بقای کلی مرتبط شدند.

نتایج: بیان قوی Lox به میزان قابل توجهی در سرطان های سینه ی سه گانه منفی در مقایسه با سرطان های سینه ی غیر سه گانه منفی بالاتر بود (p < 0.001). هیچ تفاوتی میان گروه های مرتبط با بیان Snail و Twist نبود (p > 0.05). به علاوه، بیان Lox به میزان قابل توجهی در سرطان های سینه ای که به طرز ضعیفی متمایز شده بودند (G3) قوی تر بود (p < 0.001 برای Lox).

نتایج و سرانجام: مارکر EMT که الگوی بیان متمایزی در سرطان سینه دارد، به میزان قابل توجهی در سرطان های سینه ی سه گانه منفی بیان شده است. ما میتوانیم این بیان را به پیش بینی مرتبط نکنیم، با این حال، این مارکر ممکن است در مطالعات آینده به عنوان هدف احتمالی برای درمان سیستمیک TNBC کاوش شود.

کلمات کلیدی: زیرگروه های ذاتی، سرطان سینه، انتقال اپی تلیال-مزنشیمال

Abstract

Background

Triple negative breast cancer (TNBC) accounts for approximately 15% of breast cancers. It is associated with a poor prognosis and typically earlier onset of metastasis in comparison with other breast cancer subtypes. Since TNBC lacks the expression of estrogen and progesterone receptors and Her2 status is also negative, there is currently no target that can be used for systemic therapy. Epithelial-mesenchymal transition (EMT) plays an important role in tumor progression and metastasis. In this study, we examined a subset of EMT markers consisting of Snail, Twist-1 and Lox in TNBC and non-TNBC breast cancer subtypes and analyzed their expression pattern in regard to subtype, clinico-pathological parameters and prognosis.

Experimental design

We analyzed 659 breast cancer samples from two tissue microarrays. Breast cancer samples were categorized into two groups according to hormone receptor expression and Her2 status (n = ۱۴۶ were triple negative, n = ۵۱۳ were non triple-negative). Immunohistochemical expression of Snail, Twist-1 and Lox was semi-quantitatively analyzed using a three-tiered (weak-moderate-strong) scoring system. Results were statistically analyzed and correlated to clinico-pathological parameters and overall survival.

Results

Strong overexpression of Lox was significantly higher in triple negative breast cancers when compared to non triple-negative breast cancers (p < ۰٫۰۰۱). No difference was seen between the groups regarding Snail and Twist expression (p > ۰٫۰۵). In addition, Lox expression was significantly stronger in poorly differentiated (G3) breast cancers (p < ۰٫۰۰۱ for Lox).

Conclusions

The EMT marker Lox has a differential expression pattern in breast cancer, being significantly overexpressed in triple negative breast cancers. We could not link this expression to prognosis, however, this marker might be explored in future studies as possible target for systemic therapy of TNBC.