مقاله لایتن حسابداری ترجمه شده : بیانیه ی جریان های نقدی چرا مسئله FASB این(تاپیک ۴۰۵) استانداردهای حسابداری به روز رسانی می شوند ؟

مشخصات محصول
قیمت:17500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h116

عنوان فارسی:

مقاله  لایتن حسابداری ترجمه شده  :  بیانیه ی جریان های نقدی چرا مسئله FASB این(تاپیک ۴۰۵) استانداردهای حسابداری به روز رسانی می شوند ؟

عنوان انگلیسی:

Why Is the FASB Issuing This Accounting Standards Update (Update

چکیده فارسی:

چرا مسئله FASB این استانداردهای حسابداری به روز رسانی می شوند ؟

هدف از اصلاحات در این بروز رسانی ارائه راهنمایی برای شناسایی ، اندازه گیری، و افشای تعهدات ناشی از اشتراک و مقدمات چندین مسئولیت برای میزان کل تعهد در محدوده این راهنمایی در تاریخ گزارش ثابت است ، به جز تعهداتی که در راهنمایی های موجود در اصول حسابداری پذیرفته شده آمریکا (GAAP) مورد توجه است . نمونه هایی از تعهدات در محدوده این بروز رسانی شامل مقدمات بدهی، دیگر تعهدات قراردادی ، و شکایت های قانونی و احکام قضایی است . GAAP ایالات متحده شامل هدایت خاص در حسابداری برای چنین تعهداتی با اشتراکات و چند مسئولیتی نیست ، که  تنوع در عمل را منجر  شود. برخی از سازمان های کل مقدار تحت اشتراک و چندین مسئولیت مقدماتی  بر اساس مفهوم مسئولیت و هدایت که باید برای خاموش کردن مسئولیت رعایت شود را ضبط می کنند . نهادهای دیگر  کمتر از مقدار کل تعهد را ضبط می کنند، از جمله مقدار اختصاص داده شده ، مقدار مربوط به درآمد حاصل از دریافت و یا بخشی از مبلغ نهادهایی که موافقت کردند که مقدار co-obligors را پرداخت کنند که بر اساس هدایت برای بدهی احتمالی است

چه کسی بر اصلاحات در این بروز رسانی موثر است؟

اصلاحات در این بروز رسانی برای تمام موجودیت ها اعم از عمومی و غیر عمومی اعمال می شود، که تعهدات ناشی از اشتراک و چندین مقدمات مسئولیت برای میزان کل تعهد در محدوده این راهنمایی است که در تاریخ گزارش دهی ثابت است و برای هیچ راهنمایی خاصی وجود ندارد.

مفاد اصلی چه هستند؟

هدایت در این بروز رسانی نیاز به یک نهاد برای اندازه گیری تعهدات ناشی از اشتراک و مقدمات چندین مسئولیت برای میزان کل تعهد در محدوده این راهنمایی دارد که در تاریخ گزارشدهی ثابت است و به صورت مجموع به شرح زیر است :

الف ) مقدار نهاد گزارش , پرداخت را بر اساس مقدمات مقدار co-obligors  مورد موافقت قرار داده است

ب ) هر مقدار اضافی نهاد گزارش انتظار دارد که از طرف خود co-obligors پرداخت شود  .

هدایت در این بروز رسانی نیز نیاز به یک نهاد برای افشای ماهیت و میزان تعهد و نیز اطلاعات دیگر در مورد آن تعهدات دارد  .

چگونه مفاد اصلی از اصول کلی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) متفاوت است و چرا آنها بهبود یافته اند ؟

GAAP  کنونی ایالات متحده شامل هدایت برای به رسمیت شناختن ، اندازه گیری، و افشای تعهدات ناشی از اشتراک و چندین مقدمات مسئولیت شامل در دامنه این بروز رسانی نیست . در نتیجه، هدایت در این بروز رسانی , گزارشگری مالی را برای صورتهای مالی کاربران با افزایش مقایسه میان صورتهای مالی از نهادها با تعهدات در حوزه به روز رسانی بهبود می بخشد. علاوه بر این، این هدایت , پیچیدگی و هزینه برای تهیه صورتهای مالی با ارائه شناخت و اندازه گیری مدل خاص برای کسانی که بدهکار هستند را کاهش می دهد .

چه هنگام اصلاحات موثر است ؟

اصلاحات در این بروز رسانی برای سال مالی ، و دوره های موقت در آن سال ، در آغاز  پس از ۲۰۱۳ دسامبر ۱۵ موثر است . برای سازمان های غیر عمومی ، اصلاحات برای پایان سال مالی پس از ۲۰۱۴ دسامبر ۱۵ ، و دوره های موقت و دوره سالانه پس از آن موثر است.

اصلاحات در این بروز رسانی باید به صورت بازنگرانه به تمام دوره های قبلی ارائه شده برای آن دسته از تعهدات ناشی از اشتراک و چندین مقدمات مسئولیت در حوزه به روز رسانی که موجود در آغاز سال مالی موسسه در پذیرش است اعمال شود. یک نهاد ممکن است برای استفاده از ادراک برای دوره های تطبیقی انتخاب شود ( اگر آن حسابداری خود را به عنوان یک نتیجه از اتخاذ اصلاحات در این بروز رسانی تغییر دهد ) و باید این واقعیت را آشکار سازد. تصویب اولیه مجاز است.

چگونه آیا مقررات را با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ( IFRS ) مقایسه کنید ؟

IFRS  , هدایت خاص در شناخت ، اندازه گیری، و افشای تعهدات ناشی از اشتراک و چندین مقدمات مسئولیت شامل دامنه این بروز رسانی نیست. در نتیجه ، اصلاحات در هر گونه متفاوت موجود بین GAAP و IFRS ایالات متحده از بین نمی رود .

استاندارد بین المللی حسابداری ( IAS ) 37 ، مقررات ، بدهی احتمالی و داراییهای احتمالی ، نیاز به یک نهاد برای رفتار بخشی از اشتراک و چندین مسئولیت دارد که انتظار می رود توسط اشخاص دیگر به عنوان یک بدهی احتمالی ملاقات شود . راهنمایی در IAS 37 قابل اجرا در تعهدات مشروط است ، که در محدوده این به روز رسانی نیست . با این حال، روش های اندازه گیری در IAS 37 برای اشتراک و چندین بدهی به طور کلی با روش های اندازه گیری در این بروز رسانی سازگار است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد