مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده به روز رسانی استانداری های حسابداری( بیانیه ی جریان های نقدی مبحث ۲۳۰)

مشخصات محصول
قیمت:17000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h117

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده به روز رسانی استانداری های حسابداری( بیانیه ی جریان های نقدی مبحث ۲۳۰)

عنوان انگلیسی:

Statement of Cash Flows (Topic 230)

چکیده فارسی:

چرا   FASB این به روز رسانی، استاندارد های حسابداری انتشار میدهد؟

هدف از این به روز رسانی نظارت بر تنوع تمرینها درباره ی چگونگی طبقه بندی رسید های نقدی که از فروش سرمایه های مالی اهدا شده ی خاص به  وجود میایند، همچون امنیت ها در بیانیه جریان نقدی نهاد های   Not-for-profit  میباشد . برخی   NFP  رسید های نقدی به وجود امده از فروش سرمایه های مالی اهدا شده در بیانیه ی جریان های نقدی را همچون جریان های نقدی داخلی سرمایه گذاری کننده طبقه بندی میکنند. سایر نهاد ها رسید های نقدی را از سرمایه های مالی اهدا شده، به عنوان جریان های نقدی عمل کننده و یا هم جریان های نقدی مالی طبقه بندی میکنند  که با رفتار جریانهای ناشی شده ازمشارکت های نقدی سازگار است.

در این به روز رسانی چه کسی از طریق اطلاعات اثر میپذیرد؟

اصلاحات در این به روز رسانی بر هر نهادی در حوز هی مبحث ۹۵۸، نهاد های     Not-for-profit که سرمایهای مالی اهدا شده را میپذیرند اثر میگذارد.

  • قوانین اصلی ، چه قوانینی هستند؟
  • اصلاحات در این به روز رسانی نیاز به    NFP    دارند تا رسید های نقدی از فروش سرمایه های مالی اهدا شده سازگار با اهدای وجوه نقد وصول شده در بیانیه جریان های نقدی طبقه بندی میکند، اگر ان رسیدهای نقدی از فروش سرمایه های مالی اهدا شده که به محض وصول، بدون هیچ محدویت تحمیل شده با     NFP برای فروش، هدایت مشدند و تقریبا بی درنگ به پول نقد تبدیل شدند. بنابراین، رسیدهای نقدی از فروش ان سرمایه های مالی باید همچون جریان های نقدی از فعالیتهای عملیاتی طبقه بندی شوند، مگر اعطا کنندگانی که کاربرد منابع مشارکتی را به اهداف بلند مدت منحصر کردند، که در ان مورد ، رسید های نقدی  بایدد همانند چریان های نقدی  از فعالیت های مالی طبقه بندی شوند. در غیر اینصورت، رسید های نقدی از فروش سرمایه های اعطایی مالی باید همچون جریان های نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری توسط    NFP طبقه بندی شوند.
  • قوانین اصلی چه تفاوتهایی با اصول حسلبداری پذیرفته شده ی عمومی    (GAAP)رایج در امریکا دارند و چرا یک اصلاح محسوب میشوند؟
  • به طور رایج در تمرینهای تحت GAAP   در امریکا در مورد ارائه رسید های نقدی از فروش سرمایه های مالی اعطایی در بیانیه جریانهای نقدی، چه در فعالیتهای سرمایه گذاری یا فعالیت های غیر سرمایه گذاری( عملیاتی ، مالی) تفاوت وجود دارد. اصلاحات در این به روز رسانی، تفاوت در تمرین را رفع میکنند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد