مقاله ترجمه شده استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

دسته بندی: -

قیمت: 37000 تومان

تعداد نمایش: 73 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۳ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H493

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

عنوان کامل انگلیسی:

The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation

چکیده فارسی:

بودجه بندی کارکرد های مختلفی در شرکت دارد که لزوما با یکدیگر همخوانی ندارد، بلکه در تعارض هستند. در بسیاری از شرکت ها، بودجه ها به طور همزمان برای برنامه ریزی عملیاتی و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه تحقیقات پیشین به استفاده از سطوح مختلف بودجه برای اهداف مختلف به منظور رفع تعارضات بالقوه بین این عملکردها، توصیه می کنند، با این حال شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر شرکت ها از یک سطح بودجه واحد برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. برای بررسی این سوالات که آیا و چرا شرکت ها این کار را انجام می دهند، ما هزینه های بالقوه موجود در این تعارضات بودجه را تحلیل می کنیم. ما پیشنهاد می کنیم که شرکت ها این هزینه ها را  با هزینه های رفتاری کاهش اعتبار هنگامی که بودجه ارزیابی عملکرد از بودجه برنامه ریزی شده منحرف شده است،جبران کنند. فرضیه ها را  با استفاده از داده های نظرسنجی از مدیران حسابداری مدیریت بررسی می کنیم و شواهدی را برای مبادلات پیش بینی شده پیدا می کنیم. علاوه بر این، دریافتیم که استفاده از یک سطح بودجه واحد برای هر دو هدف در ابتدای سال، به معنای استفاده از یک سطح بودجه واحد تا پایان سال نیست، زیرا شرکت ها اغلب برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ، بودجه های مختلفی تدوین می کنند. مطالعه ما با تطابق اختلافات بین روش های تجربی توصیفی و پیشنهادات ادبیات پیشین در مورد استفاده از بودجه واحد در برابر بودجه های مجزا برای اهداف متعدد، به ادبیات کمک می کند.

کلیدواژگان: بودجه بندی، کارکردهای بودجه، سطوح بودجه، برنامه ریزی، ارزیابی عملکرد، تدوین هدف

Abstract

Budgeting has different functions in the firm that are not necessarily congruent with each other but conflict. In many firms, budgets are simultaneously used for both operative planning and performance evaluation. Although prior literature recommends using different budget levels for different purposes to resolve potential conflicts between these functions, empirical evidence indicates that most firms use a single budget level for planning and performance evaluation. To examine the questions of whether and why firms do so, we analyze potential costs emerging from these budgeting conflicts. We suggest that firms trade off these costs against the behavioral costs of reduced credibility when the performance evaluation budget deviates from the planning budget. We test our hypotheses using survey data from management accounting executives and find evidence for the predicted trade-offs. Moreover, we find that using a single budget level for both purposes at the beginning of the year does not imply using a single budget level at the end of the year as firms often adjust budgets differently for planning and performance evaluation. Our study contributes to the literature by reconciling discrepancies between descriptive empirical practice and recommendations from prior literature about the use of a single versus separate budgets for multiple purposes.

Keywords: Budgeting,Budget functions,Budget levels,Planning,Performance evaluation,Target setting