مقاله انگلیسی ترجمه شده یک راه حل یکپارچه در بودجه بندی سرمایه فازی

دسته بندی:

قیمت: 41000 تومان

تعداد نمایش: 160 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۴۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H359

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ :  یک راه حل یکپارچه در بودجه بندی سرمایه فازی

عنوان انگلیسی:

A unified solution in fuzzy capital budgeting

چکیده

از اواسط دهه ۱۹۸۰، محققان و متخصصان راه حلهای مختلفی را در زمینه بودجه بندی سرمایه فازی مطرح و بیان نمودند. براساس روشهای سنتی بودجه بندی سرمایه، این راه حلها به مشکلات مشابهی همانند روشهای قطعی اشاره کردند ازجمله: فرضیات ضمنی نرخ سرمایه گذاری مجدد، احتمال نرخ بازده متعدد، و احتمال رفتار غیرعادی روش ارزش فعلی خالص. این مقاله یک راه حل واحد  را در بودجه بندی سرمایه فازی براساس روشهای قطعی اصلاحی مطرح شده در مفهوم مالی نشان می دهد. این رویکرد واحد  منجر به حذف این مشکلات شده و دارای ویژگی تصمیمات سازگار با پذیرش یا رد پروژه های سرمایه گذاری با افقهای عمر مشابه و مقیاسهای مشابه می باشد و بنابراین ثروت سهامدار را به حداکثر می رساند. مزایای روشهای ارزیابی پروژه سرمایه گذاری با مقایسه این روشها با روشهای سنتی فازی مطرح می شود. مطالعه موردی جامع، براساس پروژه سرمایه گذاری در زمینه کشف میدان نفتی تحت شرایط فازی و قطعی، شامل استفاده از این روشها می باشد. بموجب پیچیدگی محاسبات، عملکردهای مالی جدید MS- اکسل، با استفاده از برنامه های ویژوال بیسک، توسعه می یابند. بخش اصلی این مقاله، توسعه رویکرد واحد  بودجه بندی سرمایه تحت عدم قطعیت است که بر نقاط قوت روشهای اصلاحی تاکید می کند، درحالیکه مانع از اشکالات و معایب فردی روشهای بودجه بندی سرمایه متعارف می شود. نتایج تاکید کرده که راه حل پیشنهادی دارای مزیتهای زیادی در سایر روشهای بودجه بندی سرمایه است.

Abstract

Since the mid-1980s, both academics and practitioners have proposed and discussed various solutions in fuzzy capital budgeting. Based primarily on traditional capital budgeting methods, these solutions present the same problems as their respective deterministic methods: the implicit assumptions of the reinvestment rates; the possibility of multiple rates of return; and the possibility of anomalous behavior of the net present value method. This paper presents a unified solution in fuzzy capital budgeting based on modified deterministic methods proposed in the financial literature. This unified approach eliminates those problems and has the property of matching decisions on acceptance or rejection of investment projects with same life horizons and same scales and therefore maximize shareholder wealth. An insight is provided into the advantages of these investment project appraisal methods by comparing and contrasting them with traditional fuzzy methods. A comprehensive case study, based on an investment project on exploration of an oil field under both deterministic and fuzzy conditions, is included to illustrate the use of these methods. Due to the complexity of the calculations involved, new MS-Excel financial functions are developed, by using Visual Basic for Applications. The main contribution of this paper is the development of a unifying approach to capital budgeting under uncertainty that emphasizes the strengths of the modified methods, while bypassing the individual conflicts and drawbacks of the conventional capital budgeting methods. Results confirm that the proposed solution has many advantages over other capital budgeting methods.

Keywords: Capital budgeting methods,Triangular fuzzy numbers,Interval arithmetic