مقاله ترجمه شده اندازه گیری بهره وری سیستم تولیدی

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 246 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M774

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸:  اندازه گیری بهره وری سیستم تولیدی

عنوان کامل انگلیسی:

Productivity Measurement of Manufacturing System

چکیده فارسی:

از آنجا که صنعتی شدن در دنیای ما جایگاه معتبری را به خود اختصاص داده است و همچنین روز به روز بر رقابت بین صنایع افزوده می شود ، بنابراین هر صنعتی در مسیر تولید محصولات با کیفیت بالا و با هزینه کم و با اولویت تحویل محصول به مشتریان در مدت زمان تعیین شده قرار دارد. هر صنعتی، از یک سیستم برای تولید محصول استفاده می کند. بنابراین ، صنعت به یک سیستم تولیدی احتیاج دارد که بتواند محصول با کیفیت را با حداقل مواد خام تولید کند. با بالا نگه داشتن بهره وری سیستم تولید می توان به این مهم دست یافت. از این رو اندازه گیری بهره وری برای اندازه گیری عملکرد سیستم تولید ضروری است. در پژوهش حاضر ، ما در حال تدوین روشی برای سنجش بهره وری سیستم های تولیدی هستیم ، بنابراین ما یک مدل ریاضی برای اندازه گیری بهره وری سیستم های تولیدی مانند سیستم اختصاصی ، سیستم سلولی و سیستم تولید انعطاف پذیر پیشنهاد می کنیم، که قادر به تولید محصول انبوه و دسته ای می باشد. بعلاوه بهره وری به عنوان یکی از عوامل مهم برای سنجش عملکرد سیستم های تولیدی در نظر گرفته می شود. مطالعه حاضر شامل توسعه مدل اندازه گیری بهره وری برای سه سیستم تولیدی و به دنبال آن مطالعه موردی برای استفاده از مدل ،ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: سیستم تولیدی ، بهره وری ، مطالعه موردی ، مدل های موازی-سری.

Abstract

As industrialization has taken a great place in our world and also the competitiveness among industry is increasing day by day, so every industry is in a way of manufacturing products of high quality at low cost with a priority of delivering product to customers in stipulated time span. Every industry uses a system to manufacture the product. Therefore, industry needs a manufacturing system which is capable to produce the high quality product in the minimum input. This can be achieved by keeping the manufacturing system productivity high. Hence Productivity measurement is essential to measure the performance of the manufacturing system. In this present work we are developing the methodology to measure the productivity of manufacturing systems Therefore, we are proposing a mathematical model for productivity measurement of manufacturing system such as dedicated system, cellular system and flexible manufacturing system which are capable of producing mass and batch type product. Further the productivity is considered as one of the significant factor for performance measurement of manufacturing systems. The present work include the development of model for the measurement of productivity for the three manufacturing system followed by the case study for the application of the proposed model.

Keywords: Manufacturing system, Productivity, case study, series- parallel models.