مقاله ترجمه شده مطالعه مقدماتی بهداشت عمومی و ایمنی کار: بررسی ریسک های شغلی، سندرم فرسودگی و رضایت شغلی بازرسان بهداشت عمومی در یونان

مشخصات محصول
قیمت:62000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1272

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Safety Science

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  مطالعه مقدماتی بهداشت عمومی و ایمنی کار: بررسی ریسک های شغلی، سندرم فرسودگی و رضایت شغلی بازرسان بهداشت عمومی در یونان

عنوان کامل انگلیسی:

Public health and work safety pilot study: Inspection of job risks, burn out syndrome and job satisfaction of public health inspectors in Greece

چکیده فارسی:

این مقاله یک مطالعه آزمایشی مقطعی و سراسری است که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ در یونان انجام شد. هدف از این مطالعه ارائه گزارش در مورد خطرات شغلی بازرسان بهداشت عمومی در یونان و بررسی روابط احتمالی آن با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی بود. یک نظرسنجی آنلاین ایجاد شده و لینک پرسشنامه آنلاین  از طریق اداره بازرسی ملی بهداشت عمومی برای پاسخ دهندگان به صورت ناشناس ایمیل شد.پرسشنامه به ۷۸ بازرس بهداشت عمومی ایمیل شد و ۴۶ پاسخ جمع آوری شد (نرخ پاسخ ۵۸٫۹۷٪). این مطالعه نشان داد که خطرات بیولوژیکی، ارگونومیکی و روانی اجتماعی در بازرسی بهداشت عمومی سخت ترین خطرات تلقی می شوند. سطوح بالاتر فرسودگی عاطفی با خطرات ارگونومیک و روانی اجتماعی شایع‌تری همراه بودند. رضایت شغلی با خطرات ارگونومیکی مرتبط بود، اما از طریق متغیرهای جمعیت شناختی قابل پیش بینی بود. کیفیت درک شده آموزش شغلی رابطه منفی با خطرات روانی اجتماعی دارد. نتایج نشان داد که بازرسان بهداشت عمومی در یونان با خطرات شغلی مختلفی روبرو هستند که شدت آنها بر فرسودگی شغلی و به طور خاص بر فرسودگی عاطفی تاثیر می گذارند. این یافته‌ها از جمله اولین یافته‌هایی هستند که به سلامت شغلی و ایمنی بازرسان بهداشت عمومی در یونان و سراسر جهان می‌پردازند و می‌توانند به طور قابل توجهی به ایجاد یک  چارچوب مناسب برای کاهش خطرات شغلی و خستگی عاطفی در بین کارکنان بازرسی بهداشت عمومی کمک کنند.

کلمات کلیدی: بازرس بهداشت عمومی، مشاغل پرخطر، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، ایمنی بهداشت شغلی، دانشگاه اروپایی قبرس

Abstract

This is a cross-sectional, nationwide pilot study conducted in the first quarter of 2021 in Greece. The aim of this study was to report the job risks of public health inspectors in Greece and investigate possible relationships with burnout and job satisfaction. An online survey was created, and the web link was distributed to respondents by email, through the National Public Health Inspectorate Administration, while anonymity was retained. A total number of 78 Public Health Inspectors were contacted and 46 responses were collected (response rate 58.97%). The study found that biological, ergonomic, and psychosocial risks are perceived as most severe in public health inspection. Higher levels of emotional exhaustion were associated with more prevalent ergonomic and psychosocial risks. Job satisfaction was associated with ergonomic risks, but it was most strongly predicted by demographic variables. Perceived quality of job training was found to be negatively related to psychosocial risks. It was concluded that Public Health Inspectors in Greece face a variety of job risks the severity of which contribute to burnout and more specifically to emotional exhaustion. These findings are among the first to address occupational health and safety of Public Health Inspectors in Greece and worldwide and can contribute significantly to the development of the appropriate framework to reduce job risks and emotional exhaustion among employees of Public Health Inspection.

Keywords: Public health inspector, Risk jobs, Job satisfaction, Burn out, Occupational health safety, European University Cyprus

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد