مقاله ترجمه شده مفهوم سازی بلاک چین در زمینه تجربه مصرف کنندگان گردشگری: پیامدهایی برای بازاریابی گردشگری

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1567

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Global Knowledge, Memory and Communication

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  مفهوم سازی بلاک چین در زمینه تجربه مصرف کنندگان گردشگری: پیامدهایی برای بازاریابی گردشگری

عنوان کامل انگلیسی:

Conceptualizing blockchain in tourism consumer experience: implications for tourism marketing

چکیده فارسی:

هدف – دیجیتالی‌سازی، فناوری‌های مالی و اینترنت به سرعت اکوسیستم کسب‌وکار را توسعه داده‌اند که به‌طور اساسی تهدیدهای فناورانه ای برای نحوه انجام عملیات‌ها ایجاد می‌کنند. شرکت‌های جهانی مهمان‌نوازی و گردشگری با این چالش روبرو هستند و اولین پذیرندگان این فناوری ها بوده‌اند. هدف این مطالعه بررسی نقش فناوری بلاک چین در تقویت آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان و تبلیغ) و تأثیرات مرتبط با آن بر صنعت گردشگری است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این تحقیق یک رویکرد مروری سیستماتیک برای ترکیب و ارزیابی ادبیات منتشر شده در مورد بلاک چین در گردشگری اتخاذ می‌کند و در نظر دارد یک چارچوب مفهومی که روابط بین سازه‌های مختلف را به تصویر می‌کشد، ایجاد کند.

یافته‌ها – نتایج نشان می‌دهد که به دلیل مزایای متعدد صنعت گردشگری، علاقه زیادی به استفاده از فناوری بلاک چین در این صنعت وجود دارد. این فناوری نوآورانه می تواند این بخش را به طور اساسی تغییر دهد، مانند کمک به اقتصادهای کوچک برای تقویت و انتقال به سطح اقتصادهای توسعه یافته؛ و کمک به شرکت های گردشگری در از بین بردن فساد، ایجاد یک شبکه امن و ترویج برابری بین نهادهای کوچک و بزرگ.

نوآوری/ارزش – این مقاله از طریق بررسی نمونه‌های صنعتی که موارد استفاده واقعی را نشان می‌دهند، مانند استارت‌آپ‌هایی که بر روی کاربرد بلاک چین در گردشگری فعالیت می‌کنند، به عنوان اولین مطالعه برای ترسیم تأثیر فناوری بلاک چین بر محصول، قیمت، مکان، تبلیغ (۴Ps) در بخش گردشگری انجام شده است. نه رابطه پیشنهادی می‌تواند محققین آینده را در پیشبرد فناوری های روز در مورد اینکه چگونه تکنولوژی های مبتنی بر بلاک چین می‌توانند تجربه مشتریان را از طریق ترویج محرمانگی، هم آفرینی و برنامه‌ریزی مقصد کارآمد شکل دهند، تسهیل کند.

کلمات کلیدی بلاک چین، آمیخته بازاریابی، حریم خصوصی، دیجیتالی سازی، برنامه ریزی مقصد

Abstract

Purpose – Digitalization, financial technologies and the internet have rapidly advanced the business ecosystem posing a disruptive threat to how operations are fundamentally performed. Global hospitality and tourism companies face this challenge and have been early adopters in this field. This study aims to examine the role of blockchain technology in strengthening the marketing mix (product, price, place and promotion) and the its related impacts on the tourism industry.

Design/methodology/approach – This research adopts a systematic literature review approach to synthesize and assess the literature published on blockchain in tourism and tends to build a conceptual framework that depicts the relationships between different constructs.

Findings – The results show a lot of interest in using blockchain technology due to numerous advantages to tourism industry. This innovative technology can change this sector radically; assist small economies in strengthening and transitioning to the level of developed economies; and assist tourism companies in eliminating corruption, establishing a secure network and promoting equality between small and large entities.

Originality/value – Through industry examples demonstrating real-life use cases such as startups operating on the application of blockchain in tourism, to the best of the authors’ knowledge, this paper is a first attempt to draw the impact of blockchain technology on product, price, place, promotion (4Ps) in tourism sector. The proposed nine relationships can facilitate the future researchers in advancing the state-of-art on how blockchain-based technologies can shape the customers experience through promoting confidentiality, co-creation and effective destination planning.

Keywords: Blockchain, Marketing mix, Privacy, Digitalization, Destination planning

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد