مقاله ترجمه شده تاثیر ویژگی های فرایند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران ابری و غیر ابری سیستم های اطلاعات حسابداری

دسته بندی:

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 64 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H513

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تاثیر ویژگی های فرایند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران ابری و غیر ابری سیستم های اطلاعات حسابداری

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of accounting process characteristics on accounting outsourcing – Comparison of users and non-users of cloud-based accounting information systems

چکیده فارسی:

ادبیات پیشین بیان می کند که تصمیم شرکت برای برون سپاری فرآیندهای کسب و کار به ویژگی های فرایند ،مانند تعداد دفعات تکرار(فرکانس) فرایند و یا چگونگی مشخص کردن دارایی های مورد نیاز فرایند، وابسته است. در این مقاله، ما اثرات ویژگی های فرآیندهای حسابداری بر تصمیمات برون سپاری در میان کاربران سیستم های اطلاعات حسابداری(AIS) سنتی و ابری را  مقایسه می کنیم. با تمرکز بر برون سپاری فرآیندهای حسابداری در میان شرکت های کوچک و متوسط،  ما تاثیر پنج ویژگی فرآیندهای کسب و کار (تکرار ، ویژگی های دارایی انسانی ، عدم قطعیت، حجم اطلاعات و نیاز به تماس با مشتری) بر تصمیم گیری برون سپاری را بررسی می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که تکرار فرآیندها تأثیر منفی ضعیفی بر تصمیم برون سپاری در میان کاربران AIS ابری دارد. این موضوع به کاربران AIS ابری برای برون سپاری انواع مختلفی از فرآیندهای حسابداری کمک می کند. در مقایسه با AIS سنتی، ویژگی های ذاتی AIS ابری مانند دسترسی در هر مکان، انطباق پذیری و یکپارچگی ، موجب تشویق کاربران AIS ابری برای برون سپاری فرآیندهای پر تکرار، می شود.

کلید واژگان: برون سپاری، حسابداری، سیستم های اطلاعات حسابداری ابری، اقتصاد هزینه معامله، شرکت های کوچک و متوسط

Abstract 

Prior literature informs us that a company’s decision to outsource a business process depends on process characteristics such as how frequently the process is performed or how specific the assets required by the process are. In this article, we compare the effects of accounting process characteristics on outsourcing decisions across users of traditional and cloud-based accounting information systems (AIS). By focusing on outsourcing of accounting processes among small and medium sized enterprises, we investigate the effect of five business process characteristics (frequency, human asset specificity, uncertainty, information intensity, and need for customer contact) on the outsourcing decision. Our results reveal that process frequency has a weaker negative effect on the outsourcing decision among users of cloud-based AIS. This appears to contribute to users of cloud-based AIS outsourcing a larger variety of accounting processes. Compared to traditional AIS, the inherent properties of cloud-based AIS such as ubiquitous access, scalability, and integration seem to encourage users of cloud-based AIS to also outsource processes that are frequently performed.

Keywords: Outsourcing, Accounting ,Cloud-based accounting information systems, Transaction cost economics, Small and medium-sized enterprises