مقاله ترجمه شده برون سپاری آنلاین و آینده کار

دسته بندی: -

قیمت: 32000 تومان

تعداد نمایش: 77 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M954

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Global Responsibility

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  برون سپاری آنلاین و آینده کار

عنوان کامل انگلیسی:

Online outsourcing and the future of work

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله ارائه استدلال در حمایت از رشد برون سپاری آنلاین است که با گسترش دسترسی به اینترنت در مناطق کمتر توسعه یافته جهان ، طی سالهای آینده به صورت فزابنده افزایش می یابد. علاوه بر این ، در این مقاله به جای اشاعه سیاست های بازدارنده به دلیل ناسیونالیسم یا ترس از تغییر ، به نقش تصمیم گیری انسان در تقویت این رشد تأکید می شود.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – ابتدا ، جهانی سازی و سه “موج-مرحله” برون سپاری مورد بحث قرار می گیرد. در مرحله بعد ، اصول اقتصادی هدایت برون سپاری آنلاین (واسطه زدایی ، رشد اتصال جهانی به اینترنت و مزایای پرداخت مبتنی بر خروجی بیش از پرداخت مبتنی بر ورودی) مورد بحث قرار می گیرد. پس از تشریح چگونگی تکمیل هوش مصنوعی به جای جایگزین کردن کارگران انسانی ، یک مطالعه موردی و شواهد ارائه می شود.. سپس ، پیشنهاداتی برای پیشبرد سیاست های دولت از جمله توسعه مهارت و آموزش ارائه می شود. سرانجام ، به ناچار بحث پدیدار شده در مورد مزایای کارکنان آنلاین ، ارائه می شود.

یافته ها – شواهد نشان از رشد و گسترش خدمات برون سپاری آنلاین و در نتیجه افزایش بهره وری و سود حاصل از این نوع کسب و کار دارد. افزایش کارمندان مستقل (فریلنسرها) و درآمد آنها ، سرمایه گذاری گوگل و فیس بوک برای توسعه ظرفیت های اینترنت در مناطق کمتر توسعه یافته و کاهش هزینه های فن آوری (مانند لپ تاپ) این استدلال را تایید می کنند (Elance، ۲۰۱۳؛ Forbes، ۲۰۱۴؛ Pofeldt ، ۲۰۱۵). سرانجام ، یک مطالعه موردی شواهدی را ارائه می دهد که چگونه افراد می توانند از این پیشرفت ها بهره مند شوند.

اصالت / ارزش – این مقاله با ارائه یک استدلال مجاب کننده برای دستیابی سریعتر به افزایش بهره روی در کار از طریق برون سپاری آنلاین ، به ادبیات کمک می کند. پیشرفت های فن آوری به کارکنان مدرن این امکان را می دهد تا وظایف روزمره خود را برون سپاری کنند تا آزادانه بتوانند روی موضوعات مهم تر تمرکز کنند. این تغییر ، بازار کار داخلی و خارجی را چند برابر می کند و فرصت هایی را ایجاد می کند که تاکنون در دسترس نبوده است. از آنجا که این تغییر اجتناب ناپذیر نیست ، این مقاله بیشتر پیشنهاداتی را برای سیاست گذاران طرح می کند تا از سودهای حداکثری در آینده اطمینان حاصل شود.

 کلمات کلیدی جهانی سازی ، سیاستگذاری ، تحول ، بازار ، رشد ، نیروی کار ، برون سپاری آنلاین

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to provide an argument supporting the growth of online outsourcing, which will exponentially increase in the coming years with the spread of internet availability to the less-developed regions of the world. In addition, this paper stresses the role of human decision-making in fostering this growth, rather than promoting inhibitory policies because of nationalism or fear of change.

 Design/methodology/approach – First, globalization and the three “waves” of outsourcing are discussed. Next, the economic principles guiding online outsourcing (disintermediation, the rise of global internet connectivity and the benefits of output-based pay over input-based pay) are discussed. After explaining how artificial intelligence will complement rather than replace human laborers, a case study and evidence are provided. Then, suggestions for government policies going forward, including skill development and education are provided. Finally, the debate that will inevitably emerge regarding online worker benefits is introduced.

Findings – Evidence points toward the growth of online outsourcing and the resulting increased efficiency and gains through this type of trade. The increase in freelance workers and their earnings, the investments of Google and Facebook to develop internet capabilities in less-developed regions and the reducing costs of technology (such as laptops) provide support for this argument (Elance, 2013; Forbes, 2014; Pofeldt, 2015). Finally, a case study provides evidence illustrating how individuals may gain fromthese advances.

Originality/value – This paper contributes to the literature by providing a compelling argument for the upcoming transition to increased efficiency in work through online outsourcing. Technological advances will allow the modern worker to delegate his/her mundane tasks so that he/she is free to focus on more pressing issues. This shift will multiply the domestic and foreign labor markets, creating opportunities that have not been available to this point. As this transition is not inevitable, this paper further outlines suggestions for policymakers to ensure maximized gains in the future.

Keywords Globalization, Policy, Transformation, Market, Growth, Labor, Online outsourcing