مقاله ترجمه شده انطباق برندسازی خصوصی و تامین منابع خارجی: آیا مسیر علیت وجود دارد؟

مشخصات محصول
قیمت:39000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1190

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  انطباق برندسازی (برندینگ) خصوصی و تامین منابع خارجی: آیا مسیر علیت وجود دارد؟

عنوان کامل انگلیسی:

The coincidence of private branding and foreign sourcing: Is there a causality direction?

چکیده فارسی:

برندینگ خصوصی ، یک روند خرده فروشی می باشد که، به موجب آن کالاهایی که توسط تولید کنندگان غیر وابسته تحت برندهای خصوصی که متعلق به خرده فروشان است فروخته می شود ، با روند دیگری موسوم به “تامین منابع خارجی” منطبق شده که از طریق آن خرده فروشان محصولات را از تولید کنندگان خارجی تامین می کنند. مطالعات پیشین بدون توجه به سازگاری برندسازی خصوصی و تامین منابع خارجی، این دو را به عنوان دو روند جداگانه مورد بررسی قرار داده اند. در این مقاله ، ما یک رویکرد هزینه معامله را برای بررسی اینکه چرا این دو روند خرده فروشی با یکدیگر سازگاری دارند و آیا یک جهت علیت بین آنها وجود دارد ، در نظر گرفته ایم. با تمرکز بر رابطه تولیدکننده و خرده فروش ، ما به این نکته اشاره می کنیم که یک مورد خاص از ویژگی دارایی (به عنوان مثال ، ویژگی برند) می تواند باعث افزایش هزینه های معاملات درون کانال در تامین منابع خارجی شود ، در این مورد برندسازی خصوصی در راستای خنثی کردن معایب هزینه معامله تولیدکنندگان خارجی و حفظ مزیت هزینه تولید آنها عمل می کند. داده های تجربی حاصل از یک نمونه خرده فروشی چند محصولی / تک خرده فروشی ، این دیدگاه هزینه معامله را تأیید می کند و یک جهت علیت روشن بین دو روند خرده فروشی را نشان می دهد. هم محققان و هم مدیران می توانند مفاهیم سودمندی از چارچوب مفهومی و شواهد تجربی ارائه شده در این مقاله کسب کنند.

 واژه‌های کلیدی: برندسازی خصوصی ، تامین منابع خارجی ، صنعت خرده فروشی ، ویژگی برند ، تجزیه و تحلیل هزینه معاملات

Abstract

Private branding, a retail trend whereby products made by unaffiliated manufacturers are sold under the private brands owned by retailers, has coincided with another trend known as foreign sourcing, whereby retailers outsource products from foreign manufacturers. Prior studies have tended to treat private branding and foreign sourcing as two separate trends without paying much attention to their coincidence. In this paper, we take a transaction cost approach to explore why the two retail trends coincide and whether there is a causality direction between them. Focusing on the manufacturer-retailer relationship, we point out that a special case of asset specificity (i.e., brand specificity) can drive up the costs of intra-channel transactions in foreign sourcing, in that private branding serves to neutralize the transaction cost disadvantage of foreign manufacturers and preserve their production cost advantage. Empirical data drawn from a multi-product/single-retailer sample confirm this transaction cost view and reveal a clear causality direction between the two retail trends. Both scholars and managers can derive useful insights from the conceptual framework and empirical evidence presented in this paper.

Keywords: Private branding, Foreign sourcing, Retail industry, Brand specificity, Transaction cost analysis

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد