مقاله ترجمه شده روانشناسی : برنامه مداخله ای (اقدامی) مهارت های اجتماعی (SCIP)

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R72

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  برنامه مداخله ای (اقدامی) مهارت های اجتماعی (SCIP) : مطالعه آزمایشی برنامه نمایش خلاق برای جوانانی با مشکلات اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Social Competence Intervention Program (SCIP): A pilot study of a creative drama program for youth with social difficulties

چکیده فارسی:

این مطالعه اثرات مشارکت در “برنامه مداخله ای (اقدام) مهارت های اجتماعی (SCIP)” مورد تحقیق قرار گرفته است. یک مداخله (اقدام) گروهی مبتنی بر نمایش(درام) خلاق بدیع از کودکان با تشخیص ناهنجاری های طیف اوتیسم (ASD)، ناتوانی یادگیری کلامی (NLD) وناهنجاری های عدم تمرکز ناشی از بیش فعالی (ADHD)، انجام گرفت. ۱۸ شرکت کننده در SCIP با یک گروه کنترلی بالینی ۱۶ تایی در رابطه با تغییرات سنجش های مشارکت اجتماعی، مهارت اجتماعی و رفتار اجتماعی مشاهده شده طبیعی، مورد مقایسه قرار گرفت. مدل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی برای همه آنالیزهای کمی اولیه مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه های پس از درمان، جهت فراهم سازی داده های کمی انجام گرفت. گروه درمانی در مقایسه با گروه کنترلی بالینی بهبود قابل توجه ای در حوزه های کلیدی رفتار اجتماعی مشاهده شده در یک محیط طبیعی، نشان داد. والدین و کودکان در شرایط SCIP تغییرات مثبت چندگانه ای را گزارش کردند. این یافته ها اثبات اولیه برای استفاده از یک برنامه درام (نمایش) خلاق برای کودکان با نواقص مهارت های اجتماعی مرتبط با مسائل مشارکت اجتماعی، فراهم می کند

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد