مقاله ترجمه شده :  انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان

دسته بندی:

قیمت: 26000 تومان

تعداد نمایش: 436 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M696

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان

عنوان انگلیسی:

Motivations, business planning, and risk management: entrepreneurship among university students

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه، مقایسه انگیزه های کارآفرینی، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک بین دو گروه از دانشجویان بود: افرادی که قبلا دارای یک کسب و کار بودند (کارآفرینان با تجربه) و کسانی که قصد داشتند یک کار جدید شروع کنند (کارآفرینان بالقوه). در مجموع ۴۲۴ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در این مطالعه شرکت کردند. تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی برای مقایسه گروه ها انجام شد. نتایج نشان می دهد که انگیزه های کارآفرینان بالقوه دانشجویی بیشتر از کارآفرینان با تجربه است. در روند ایجاد کسب و کار،  نشان داده شد که هر دو گروه از دانش آموزان در مورد مدیریت ریسک های تجاری محتاط هستند. اما گروه کارآفرینان بالقوه دغدغه بیشتری برای برنامه ریزی کسب و کار نسبت به گروه باتجربه داشتند.

کلیدواژگان: انگیزش کارآفرینانه؛ برنامه ریزی کسب و کار؛ مدیریت ریسک؛ دانشجویان دانشگاه