مقاله ترجمه شده برنامه ریزی و زمان بندی تولید در سیستم های تولید سایبری-فیزیکی: یک بررسی

دسته بندی:

قیمت: 33000 تومان

تعداد نمایش: 55 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (Review articles مروری)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1084

نام ناشر (پایگاه داده): Taylor & Francis

نام مجله:   International Journal of Computer Integrated Manufacturing

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  برنامه ریزی و زمان بندی تولید در سیستم های تولید سایبری-فیزیکی: یک بررسی

عنوان کامل انگلیسی:

Production planning and scheduling in Cyber-Physical Production Systems: a review

چکیده فارسی:

مطالعه رویه های زمان بندی سهم مهمی در بهبود بهره وری در شاخه های مختلف صنعتی به خود اختصاص داده است. در سال های اخیر ، ورود فناوری پیشرفته به سیستم های تولید ، منجر به ظهور “چهارمین انقلاب صنعتی” ، صنعت ۴٫۰ شده است. یکی از پایه های اصلی صنعت ۴٫۰ استفاده از سیستم های سایبری-فیزیکی (CPS) است که شامل ترکیبی از سیستم های تولید فیزیکی و ابزارهای پیشرفته محاسباتی هستند. این امر به معنای ورود رایانه ها ، ایجاد امکان اتصال بلادرنگ بین ایستگاه های کاری و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری است. در این محیط ها ، مرتبط کردن برنامه های زمان بندی با CPS طبیعی به نظر می رسد. این امر موجب ساده سازی روند تصمیم گیری ، خطوط تولید انعطاف پذیرتر و چابک تر می شود. ما در این مطالعه مهمترین پژوهش ها در زمینه زمان  بندی در این محیط ها را بررسی می کنیم. ما بین مطالعه در مورد مسائل اساسی زمان بندی و مطالعه در مورد زمان بندی به عنوان بخشی از فعالیت های برنامه ریزی تولید سطح بالاتر تفاوت قائل می شویم. برای چارچوب بندی صحیح این تمایز ، ما تحلیل می کنیم که چگونه CPS می تواند سطوح مختلف ساختار ISA-95 را به تصویر بکشد و چگونه این امر به ساختار کلاسیک برنامه ریزی تولید مرتبط می شود. بررسی ما نشان می دهد که در دسترس بودن اطلاعات به صورت بلادرنگ تأثیر قابل توجهی در این زمینه خواهد داشت و زمان بندی در آینده در فرآیندهای تصمیم گیری غیرمتمرکز حل خواهد شد.

کلید واژه ها سیستم های سایبری-فیزیکی ؛ صنعت ۴٫۰؛ زمان بندی؛ برنامه ریزی تولید؛ بلادرنگ

Abstract

The study of scheduling procedures has generated important contributions to the improvement of productivity in different industrial branches. In recent years, the incorporation of high technology to production systems brought the advent of a ‘fourth industrial revolution’, Industry 4.0. One of the mainstays of Industry 4.0 is the application of Cyber-Physical Systems (CPS), which are physical production systems that incorporate sophisticated computational tools. This implies embedding computers, enabling a real-time connection between workstations and Decision Support Systems. It seems natural, in this setting, to associate scheduling schemes to CPS. This allows streamlining the decision-making process, allowing more flexible and lean production lines. We review here the most salient contributions on scheduling in these environments. We distinguish between work on the basic issues of scheduling and that on scheduling as part of higher-level production planning activities. To frame correctly this distinction we analyse how CPS can embody the different levels of the ISA-95 structure and how this relates to the classical structure of production planning. Our review suggests that the real-time availability of information will have a significant impact in this area and that scheduling will be solved in the future in decentralised decision processes.

KEYWORDS: Cyber-Physical Systems; industry 4.0; scheduling; production planning; realtime