مقاله ترجمه شده یک مدل برنامه ریزی تصادفی سه مرحله ای و چند هدفه برای بهبود توانایی نجات پایدار با در نظر گرفتن بلایای طبیعی ثانویه در تدارکات اورژانسی

مشخصات محصول
قیمت:44000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1340

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Computers & Industrial Engineering

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  یک مدل برنامه ریزی تصادفی سه مرحله ای و چند هدفه برای بهبود توانایی نجات پایدار با در نظر گرفتن بلایای طبیعی ثانویه در تدارکات اورژانسی

عنوان کامل انگلیسی:

A three-stage and multi-objective stochastic programming model to improve the sustainable rescue ability by considering secondary disasters in emergency logistics

چکیده فارسی:

این مقاله برای بهبود توانایی نجات پایدار در مدیریت امداد اورژانسی، به مسئله تخصیص منابع اورژانسی با در نظر گرفتن همزمان بلایای طبیعی اولیه و ثانویه می‌پردازد. یک درخت سناریوی مبتنی بر احتمالات شرطی برای تعریف همبستگی بین بلایای طبیعی اولیه و ثانویه ارائه شده است. یک مدل برنامه ریزی تصادفی سه مرحله ای چند هدفه برای به حداقل رساندن زمان حمل و نقل، هزینه حمل و نقل و تقاضای برآورده نشده پیشنهاد شد. یک مدل تک هدفه جایگزین مبتنی بر متغیرهای کمکی عضویت فازی برای سازگاری با توابع چند هدفه استفاده می‌شود. برای بهبود قابلیت پردازش محاسباتی برای موارد در مقیاس بزرگ، ما یک برنامه‌ریزی تصادفی تک مرحله‌ای تقریبی را با در نظر گرفتن بدترین سناریو پیشنهاد می‌کنیم. نتایج ما بر اساس زلزله وینچوآن نشان می‌دهد که راه‌حل مطرح شده در این مقاله از برخی روش‌های معمولی بهتر عمل می‌کند. علاوه بر این، با در نظر گرفتن همزمان بلایای طبیعی اولیه و ثانویه، دریافتیم که توانایی نجات پایدار را می‌توان تا حد زیادی نسبت به سایر مطالعات که تنها بلایای اولیه را در نظر می گیرند، بهبود بخشید.

کلیدواژگان: توزیع منابع اورژانسی، توانایی نجات پایدار، بلایای طبیعی ثانویه، برنامه ریزی تصادفی سه مرحله ای چند هدفه، تقریب

Abstract

To improve the sustainable rescue ability in emergency relief management, this paper addresses the emergency resource allocation problem by simultaneously considering primary and secondary disasters. A conditional probability based scenario tree is proposed to define the correlation between primary and secondary disasters. A multi-objective three-stage stochastic programming model to minimize transportation time, transportation cost and unsatisfied demand. An alternative single-objective model based on fuzzy auxiliary variables of membership is employed to cope with the multi-objective functions. To improve the computational tractability for large-scale cases, we propose an approximation single-stage stochastic programming by taking the worst-case scenario. Our results based on Wenchuan Earthquake show that the solution in this paper outperforms some normal ways. Moreover, by considering secondary disasters, we find that the sustainable rescue ability can be greatly improved than others only considering primary disasters.

Keywords: Emergency resource distribution, Sustainable rescue ability, Secondary disasters, Multi-objective three-stage stochastic programming, Approximation

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد