مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده برداشت انتقادی از تغییر سازمانی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 628 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M113

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت  ترجمه شده برداشت انتقادی از تغییر سازمانی

عنوان انگلیسی:

Critical Perceptions of Organisational Change

چکیده فارسی:

متون مربوط به مدیریت تغییر و توسعه سازمانی شامل چندین نوع شناسی مرسوم برای تغییر می­شود. این دسته­بندی­ها عمدتاً به منظور درک فرآیندهای تغییر و توصیف انواع مختلف تغییر برای نظریه پردازان تغییر دارای اهمیت است. این مقاله دو بُعد از تغییر را توصیف می­کند که نگرانی عمده شرکت­کنندگان تغییر است: درخواست (جذبه) و احتمال. این ابعاد شرایط و چهار سناریو را شکل می دهند که مدیران تغییر باید مطابق با آنها عمل کنند. هر یک از این سناریوها به همراه مفاهیم نظری و عملی مربوط به خود توضیح داده شده­اند.

کلمات کلیدی: تفسیر تغییر، مدیریت تغییر، عوامل تغییر

مقدمه

تغییر سازمانی در به روش های گوناگونی مفهوم سازی شده، مورد مطالعه قرار گرفته و آنالیز شده است. برخی از پژوهش ها چگونگی رخداد تغییر را مدنظر دارند و بر توسعه تئوری فرآیند متمرکز هستند؛ برخی دیگر ماهیت تغییر و توسعه تئوری محتوا را در نظر دارند. در هر صورت، بیشتر متون مربوط به مدیریت تغییر و توسعه سازمانی (OD) از دیدگاه آن هایی که در پی درک اینکه چگونه سازمان ها و رفتار سازمانی (اعم از خرد و کلان) می تواند به شکل بهتری تغییر کند، نوشته شده اند. احتمالاً چنین راهنماهای بینشی نحوه عملکرد مدیران و دست اندرکاران را در مورد حرکت یک سازمان یا افرادی که درآن مشغول به کار هستند به سوی برآورد ساختن رسالت خود تغییر می دهد، اگرچه این امر اندازه گیری شده و شناخته شده است.

این مقاله چگونگی درک ماهیت تغییر توسط شرکت کنندگان تغییر را در نظر دارد؛ هدف از آن بررسی مجموعه-ای از دسته بندی هاست که ویژگی های حیاتی مؤثر بر موفقیت نسبی تلاش ها برای تغییر را برجسته می سازد. هر بیشتر بتوانیم بین انواع تغییر تمایز قائل شویم، نظریه های ما جهان شمول تر و قوی تر و توصیه ما به دست اندرکاران کاربردی تر خواهد بود. این مقاله بر اساس متون قبلی که بر نیاز به درک تغییر از دیدگاه افراد درگیر در اجرای آن تأکید دارد، ایجاد می گردد (داک، ۱۹۹۳؛ لائو و وودمن، ۱۹۹۵؛ وبر و منینگ، ۲۰۰۱؛ اسمولان، ۲۰۰۶). دسته بندی هایی که برای دریافت کنندگان و شرکت کنندگان تغییر، در مقابل کسانی که به بررسی تغییر می پردازند، معنادار هستند، می تواند در درک کامل تر موانع و تسهیل کننده های اجرای تغییر به دست اندکاران کمک نمایند.