مقاله ترجمه شده : برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها

دسته بندی: -

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 625 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۴۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H326

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها

عنوان انگلیسی:

Strategic Estimation of Asset Fair Values

چکیده

ما بررسی می کنیم که آیا سطوح ورودی  ارزش منصفانه و منابع برآوردی با  تورم ارزش منصفانه و تفارت بین  برآورد ارزش منصفانه بیمه گر و برآورد ارزش منصفانه توافق شده در بین دارندگان اوراق قرضه ، ارتباط دارد؟. تورم ارزش منصفانه بالاتر است و احتمال خودرارزیابی بیشتر می شود وقتی که بیمه گزاران استفاده از ورودی سطح ۳ و دارندگان اوراق قرضه  استفاده از سطح ۲ را گزارش می دهند. صرف نظر از سطح، ارزش منصفانه درزمان خود ارزیابی بزرگتر است. بیمه گزاران دولتی که ارزش منصفانه  را از طریق خود ارزیابی افزایش می دهند  به طور بالقوه  شناسایی استفاده از ورودی های سطح ۲ را مبهم تشخیص می دهند. بیمه گران  باانگیزه های قوی تر، به نظر می رسد که از لحاظ مالی انتخاب سالمی برای خود ارزیابی داشته باشند که منجر به افرایش تورم ارزش منصفانه  می شود.

  1. مقدمه

صورتهای مالی صادرشده تحت اصول عمومی حسابداری پذیرفته شده (GAAP) و استانداردهای بین المللی گزارش مالی، دارایی ها و بدهی های اصلی را با ارزش منصفانه (FV) گزارش می دهند. از آنجایی که FV واقعی دارایی اغلب غیرقابل مشاهده بوده و برآورد آن می تواند مبهم باشد، تنظیم کنندگان استاندارد حسابداری مانند انجمن استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و انجمن بین المللی استانداردهای حسابداری، نهادهای گزارشدهی را با راهنمایی قابل توجهی ارائه کردند که چگونه ارزشهای منصفانه باید با استفاده از سلسله مراتب ورودیهای با عنوان “سطوح” مشخص شوند. برآورهای سطح ۱ بر قیمتهای قابل مشاهده از بازار فعال تکیه نموده، برآوردهای سطح ۲ هنوز از ورودیهای بازار قابل مشاهده استفاده کرده و تنظیمات را انجام داده و برآوردهای سطح ۳ نیز از ورودیهای غیرقابل مشاهده بدست می آیند. راهنمایی فعلی حسابداری به نهادهای گزارشدهی نیاز داشته تا از ورودیهای سطح ۱ درصورت در دسترس بودن، از ورودیهای سطح ۲ در صورت در دسترس نبودن، و از ورودیهای سطح ۳ فقط با عنوان آخرین گزینه استفاده نمایند. با اینحال، شرایط زمانی وجود داشته که انحراف قیمتهای بازار در برآورد FV قابل قبول بوده، که می تواند “مشکل تمایز بین یک موقعیت را که در آن قیمت بازار در واقع گمراه کننده بوده و موقعیتی که در آن مدیر صرفا ادعا می کند که این موقعیت برای جلوگیری از تنزل بهای اسمی سهام است” ایجاد کند.

برخی از مقالات نشان دادند که برآوردهای FV ارزش مربوط به شرکت کنندگان بازار سهام بوده اما سرمایه گذاران برآوردهای FV ناشی از ورودیهای سطح ۳ را کاهش نمی دهند. منطق این شک و تردید سرمایه گذار اینست که “در نبود قیمتهای قابل تایید بازار، FV به قضاوت مدیریتی وابسته بوده و فرصت طلبی را بیان کرده. از اینرو، مفهوم قبلی تصور کرد که FV بدست آمده از ورودیهای سطح ۳ احتمالا بصورت داخلی ایجاد شده اند که فرصتی را برای تورم FV فراهم کرده.

تشخیص اینکه آیا تورم FV با انتخاب سطح ورودی و یا خودارزیابی مرتبط بوده می تواند بدلیل کمبود جزئیات در صورتهای مالی مطابق  GAAPچالش برانگیز باشد. برای مثال، اکثر مطالعات برآورد FV و انتخاب سطح را با استفاده از افشاهای جمع آوری شده از سطح ۱ بانکها از طریق دارایی های سطح ۳ بررسی می کنند. افشاهای جمع آوری شده ممکن است برای تشخیص این مورد مفید باشند که آیا نسبت دارایی های بانک حفظ شده در هر سطح، یک ارزش مربوط به سرمایه گذاران است؛ با اینحال، عدم افشاهای خاص دارایی منجر به درک دشوار گزینه های شرکتها شده زمانی که برآوردهای FV بدست می آیند و اینکه آیا شرکتها ممکن است بطور فرصت طلبانه ای عمل نمایند. بعلاوه، نتایج این مطالعات بصورت درون زایی از بین رفته زیرا ترکیب دارایی و انتخاب سطح و منبع برآورد همگی با نوع شرکت مرتبط هستن، که بررسی این گزینه ها بطور مجزا دشوار است.

Abstract

We examine whether fair value (FV) input levels and estimation sources are related to FV inflation, the difference between an insurer’s FV estimate and the consensus FV estimate across the security’s holders. FV inflation is higher, and self-estimation more likely, when insurers report using Level 3 inputs when the consensus level is 2. Regardless of the level, FV is greater when self-estimated. Public insurers that inflate FV through self-estimation potentially obfuscate detection by reporting the use of Level 2 inputs. Insurers with stronger incentives to appear financially healthy choose to self-estimate, resulting in greater aggregate portfolio FV inflation.

Keywords : Fair value; Level 1; Level 2; Level 3; SFAS 157; Insurance companies; Regulatory capital; Asset values; Estimation bias