مقاله انگلیسی ترجمه شده :  بحث هایی در خصوص حسابداری اکوسیستم : تحقیقی از جامعه خبره

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۳۵ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H261

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  بحث هایی در خصوص حسابداری اکوسیستم : تحقیقی از جامعه خبره

عنوان انگلیسی:

Discourses in Ecosystem Accounting: A Survey of the Expert Community

لینک مقاله در ساینس دایرکت:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800916313167

چکیده فارسی:

حسابداری ملی اکوسیستم، یک چارچوب نوظهور برای ارزیابی ارتباطات بین اکوسیستم ها و رفاه انسانی برای برنامه ریزی ملی است . این برنامه به صورت مستقیم هدف توسعه پایدار را بررسی می کند که در آن کشورها برای تجمیع ارزش های اکوسیستم در یک برنامه ریزی ملی توافق دارند . جامعه آزمون برای حسابداری اکوسیستم ملی نه تنها شامل محققان ملی و بین المللی می شود که چنین چارچوبی را ایجاد کرده اند، بلکه تحلیلگران ملی است که آن را توسعه داده و تصمیم گیرندگانی که از آن استفاده می کنند . برای ارتقای حاکمیت در این جامعه بر چنین چارچوب ارزیابی مشترکی، ابتدا لازم است که موضوعات واگرایی ارزشها و اولویتها را در میان دیدگاههای اخلاقی بین المللی و متنوع به همراه اصول و نقشهای موجود بشناسیم . تحلیل خوشه ای از بررسی ۱۳۱ سهامدار خبره در حسابداری اکوسیستم ملی نشان دهنده اشتراک در این جامعه بر نیاز به گسترش این حوزه، بررسی بافتهای مختلف تصمیم و اهمیت به حسابداری اکوسیستم ملی در برنامه ریزی ملی می باشد . مهمترین منابع واگرایی در این جامعه آزمون، مربوط به موقعیت اخلاقی با توجه به پرداخت نقدی بدهی سرویسهای اکوسیستم ، تفاوتها در تفسیر مفاهیم اصلی مختلف ، مانند میراث طبیعی و سرویسهای اکوسیستم و نقش تحلیل فضایی می باشد .

مقدمه

حسابداری اکوسیستم ملی (Bateman et al.، ۲۰۱۳ Edens and Hein 2013؛ Obst et al.، ۲۰۱۳؛ سازمان ملل متحد و همکاران، ۲۰۱۴؛ Vardon و همکاران، ۲۰۱۶) یک فرایند در حال ظهور برای اندازه گیری ارتباط بین اکوسیستم ها و رفاه انسان است. اخیرا آزمایش شده است (Saarikoski و همکاران، ۲۰۱۵، Sumarga و Hein، ۲۰۱۴؛ Sumarga و همکاران، ۲۰۱۵). هدف آن حمایت از تصمیم گیری های ملی و نشانه گذاری بین المللی است، برای مثال، در پاسخ به اهداف توسعه پایدار، هدف ۱۵٫۹، که در آن کشورها موافقت کردند “تا سال ۲۰۲۰، یکپارچه سازی اکوسیستم ها و ارزش های تنوع زیستی برنامه ریزی های فکری و محلی، فرایندهای توسعه و استراتژی های کاهش فقر و حساب های “(سازمان ملل، ۲۰۱۵) را تکمیل کنند. این امر با ارائه مفاهیم، طبقه بندی و روش های متناظر مورد نیاز برای تولید اطلاعات مالیات رسمی انجام می شود. همانطور که در سیستم حسابداری محیط زیست حسابداری اقتصادی- محیطی سازمان ملل متحد (SEEA-EEA) (سازمان ملل متحد و همکاران، ۲۰۱۴)اکوسیستم ملی در حال توسعه به عنوان یک استاندارد بین المللی برای رسیدگی به اولویت های سیاست ملی و بین المللی است.راهنمایی های بین المللی در مورد ادغام ارزش اکوسیستم ها و تنوع زیستی در برنامه ریزی ملی، از همگرایی در یک چارچوب اندازه گیری مشترک است که به طور کامل فراگیربوده تا از سن پیوند مهم بین اکوسیستم ها و رفاه انسان برخوردار باشد، که با دیدگاه های گوناگون پذیرفته شده، دقیق برای آمار ملی، مناسب برای اجازه دادن به سری زمانی و مقایسه بین المللی و مناسب برای دولت های ملی برای اجرا و حفظ مقرون به صرفگی است. این به معنای سازش بین استاندارد سازی و انعطاف پذیری است. بعضی درجات همگونی برای اطمینان از استحکام لازم است. با این حال، برای انعطاف کردن دیدگاه های پیچیده، زمینه های متنوع ملی و محلی و دیدگاه های مختلف علمی لازم است. این مقاله بر روی کاربرد محدودی از یک نوشته گسترده در مورد ارزیابی اکوسیستم تمرکز دارد (Carpenter et al.، ۲۰۰۹؛ MA.، ۲۰۰۵)، فرایندهای اکوسیستم، خدمات اکوسیستم و طبقه بندی آنها (Chan et al.، ۲۰۱۲b؛ CICES، ۲۰۱۳؛ Haines- Young و Potschin 2013؛ د Groot et al.، ۲۰۰۲؛ Luck et al.، ۲۰۱۲؛ Nahlik et al.، ۲۰۱۲)، روش های مناسب برای اعمال داده ها به تصمیم گیری (Smith et al.، ۲۰۱۱؛ Stirling، ۲۰۱۰). این همچنین بر نوشته های سازمان های بین المللی مربوط می شود که متمرکز بر اکوسیستم ها در تصمیم گیری هستند (Díaz et al.، ۲۰۱۵؛ Lange، ۲۰۱۴؛ TEEB، ۲۰۱۳؛ سازمان ملل متحد و همکاران، ۲۰۱۴). بورت و سانر (۲۰۱۷) بررسی خدمات مربوط به اکوسیستم ها و چارچوب های حسابداری را ارائه می دهند و نتیجه می گیرند که برای ایجاد مفاهیم، اقدامات و فرایندهای لازم برای حمایت از یک چارچوب ارزیابی جامع و همگرا برای ادغام ارزش های اکوسیستم در برنامه ریزی ملی، کار بیشتری لازم است. دو مفهوم مورد توجه ویژه این تحقیق، کسب درآمد از خدمات اکوسیستم و سرمایه طبیعی بحرانی است. آنها در تمایل به کسب درآمد از تمام خدمات اکوسیستم باهم در ارتباط هستند،برخی از خدمات اکوسیستم منجر به “ترکیب کالا” طبیعی می شوند (Lucketal، ۲۰۱۲)  که این بدان معنی است که خدمات اکوسیستم را می توان جایگزین سایر اشکال سرمایه (یعنی معامله شده برای ارزش سازنده آنها برای انسان) کرد.Schröter et al (2014) مقابله با استدلالی را ارائه می دهد که ارزیابی خدمات اکوسیستم در شرایط پولی لزوما همانند استفاده از ابزارهای بازار نیست. بر خلاف کسب درآمد، مفهوم سرمایه طبیعی بحرانی (Brand، ۲۰۰۹؛ de Groot et al.، ۲۰۰۳) نشان می دهد که برخی از اکوسیستم ها،فرآیندهای اکوسیستم و گونه ها برای اهداف زیست محیطی، فرهنگی یا اخلاقی مهم تر از این هستند که جایگزین شوند. Saner and Bordt (2016) در مورد اثربخشی اخلاقی دو موضوع بحث می کنند. آنها نتیجه می گیرند که چارچوب ارزیابی اکوسیستم همگرا از شناخت سرمایه طبیعی بحرانی به عنوان اجزای طبیعت که از کسب درآمد محروم می شوند، سود می برد

Abstract

National ecosystem accounting is an emerging framework for measuring the links between ecosystems and human well-being for national planning. It directly addresses Sustainable Development Goal 15.9, inwhich countries have agreed to integrate ecosystem values into national planning. The community of practice for national ecosystem accounting includes not only the international and national researchers who develop such a framework, but also the national analysts who implement it and the decision makers who apply it. To foster convergence within this community on such a common measurement platform, it is first necessary to understand the issues of divergence of values and preferences among the diverse and international ethical perspectives, disciplines and roles involved. A cluster analysis of a survey of 131 expert stakeholders in national ecosystem accounting reveals agreement within this community on the need for broadening the scope, addressing multiple decision contexts and mainstreaming national ecosystem accounting in national planning. The most important sources of divergence in this community of practice are attributed to ethical positions regarding monetization of ecosystem services, differences in the interpretation of several core concepts, such as biodiversity and ecosystem services, and the role of spatial analysis.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد