مقاله ترجمه شده بی طرفی حسابرس به عنوان تابعی از باورهای خودکارآمدی مذاکره حسابرس

مشخصات محصول
قیمت:35000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H617

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Advances in Accounting

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  بی طرفی حسابرس به عنوان تابعی از باورهای خودکارآمدی مذاکره حسابرس (باور حسابرس به توانایی خود برای مذاکره)

عنوان کامل انگلیسی:

Auditor objectivity as a function of auditor negotiation self-efficacy beliefs

چکیده فارسی:

این مطالعه به صورت تجربی بررسی می کند که آیا توانایی درک شده حسابرس برای مذاکره با مشتریان درباره مسائل حسابداری اقلام اختیاری (خودکارآمدی مذاکره حسابرس) با بی طرفی حسابرس رابطه دارد ، و اینکه آیا خودکارآمدی مذاکره حسابرس هنگامی که انگیزه های دقت حسابرس(هویت شغلی) بیشتر باشد نسبت به زمانی که این انگیزه کم باشد، تأثیر بیشتری بر بی طرفی او می گذارد یا خیر. ما فرضیات را با استفاده از مطالعه مقطعی بررسی کردیم و از بین ۸۰۰ حسابرس سوئدی مورد بررسی ، ۱۴۶ پاسخ جمع آوری کردیم. این یافته ها نشان داد که حسابرسانی با خودکارآمدی مذاکره بالاتر نسبت به حسابرسانی با خودکارآمدی پایین تر ،احتمال بیشتری دارد که تصمیم گیری در مورد موضوعات کلیدی و اختیاری حسابداری را بر خلاف خواسته های مشتریان خود اتخاذ کنند. قدرت هویت شغلی اثر تعدیل کننده  در رابطه بین خودکارآمدی مذاکره و بی طرفی حسابرس ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که استخدام و آموزش حسابرسان برای افزایش خودکارآمدی مذاکره آنها ممکن است روشی مؤثر برای تقویت بی طرفی حسابرس باشد بدون اینکه مشکلات طبیعی موجود در روشهای دیگر مانند گردش شغلی حسابرس ایجاد شود. نمونه ما از حسابرسان سوئدی می باشد، که اجازه می دهند تا دوره تصدی حسابرس طولانی باشد. ما هشدار می دهیم ، اگرچه تجزیه و تحلیل ما ، تاثیرات دوره تصدی حسابرس را کنترل می کند ، اما ممکن است اثرات خودکارآمدی مذاکره حسابرس برای کشورهایی که دوره تصدی را از طریق مقررات محدود می کند تعمیم پذیر نباشد.

 واژه‌های کلیدی: بی طرفی حسابرس ، خودکارآمدی مذاکره ، هویت مشتری ، هویت شغلی ، تهدیدات دوره تصدی کوتاه مدت

Abstract

This study empirically examines whether an auditor’s perceived ability to negotiate discretionary accounting issues with clients (auditor negotiation self-efficacy) is related to auditor objectivity, and whether an auditor’s negotiation self-efficacy has a greater impact on her objectivity when the auditor’s accuracy motive (professional identity) is strong rather than weak. We tested the hypotheses using a cross-sectional survey design and obtained 146 responses from among 800 surveyed experienced Swedish auditors. The findings indicate that auditors with higher negotiation self-efficacy were more likely to make decisions on a material and discretionary accounting issue contrary to their clients’ desires compared to auditors with lower self-efficacy. The relationship between negotiation self-efficacy and auditor objectivity was not moderated by professional-identity strength. These research findings suggest that recruiting and training auditors to increase their negotiation self-efficacy may be an effective method to enhance auditor objectivity without the problems inherent in other methods, such as auditor rotation. Our sample was obtained in Sweden, which allows long auditor tenures. We caution that, although our analysis controlled for auditor tenure, the effect of auditor negotiation self-efficacy may not be generalizable to countries that limit tenure through regulation.

Keywords: Auditor objectivity, Negotiation self-efficacy, Client identification, Professional identification, Short-tenure threats

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد