مقاله ترجمه شده آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری

دسته بندی: -

قیمت: 24000 تومان

تعداد نمایش: 436 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H435

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی

عنوان انگلیسی:

The future of ‘serious games’ in accounting education: A Delphi study

چکیده فارسی:

ادبیات پیشین در مورد بازی های جدی (SGs) بر تاثیرات احتمالی این ابزار آموزشی بر کارایی یادگیری متمرکز شده است. با این حال، شواهد تجربی هنوز کم است و این بازی های مبتنی بر یادگیری به ندرت در دوره های کارشناسی استفاده می شود و حتی در  مقایسه با سایر زمینه های کسب و کار در دوره های حسابداری کمتر استفاده می شود. با استفاده از یک بازی دیجیتال موجود و نمونه ای از مدرسان حسابداری، این مقاله برای بررسی ادراکات دانشجویان حسابداری در مورد مزایا و موانع بالقوه پیاده سازی SG در کلاس درس از روش شناسی دلفی استفاده می کند. نتایج ما نشان می دهد که دانش و تامین مالی تکنولوژی دیگر مسئله ی اصلی نیست. با این حال، تمایل برای ایجاد انگیزه و افزایش دانش و استفاده از ابزارهای آموزشی جدید (مانند SGs) برای استادان، با وجود ادراک مزایای این ابزارها در فرآیند یادگیری، کم است. کاربرد کم بازی های مبتنی بر یادگیری و مطالعات اندک درباره SGs در آموزش حسابداری در مقایسه با سایر زمینه های کسب و کار،  به نظر می رسد وابسته به درک  چند بازی مناسب موجود  برای دانشجویان کارشناسی حسابداری است. این ادراکات این واقعیت را نشان می دهد که آموزش حسابداری توسط استادان به عنوان یک تکنیک محض درک شده است به جای آن که  به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند تصمیم گیری مدیریت و کسب و کار درک شود.

کلمات کلیدی: روش دلفی، بازی های جدی، نوآوری در آموزش حسابداری

Abstract

Previous literature on Serious Games (SGs) has focused on the possible impacts of these educational tools on learning effectiveness. However, the empirical evidence is still scarce, and these learning-based games are rarely used in general undergraduate courses and even less so in accounting courses compared with other business areas. Using an existing digital game and a sample of accounting lecturers, this paper uses the Delphi methodology to examine accounting academicś perceptions of the usefulness and the potential barriers to implementing SGs in the classroom. Our results show that the knowledge and funding of technology is no longer an issue. However, incentives to motivate and increase knowledge and use new teaching tools (such as SGs) for lecturers are low despite the perception of the benefits of these tools in the learning process. The low use of learning-based games and scarce research on SGs in accounting education compared with other business areas seem to be related to the perception that few suitable games exist for undergraduate accounting subjects. This perception mirrors the fact that accounting education is perceived by lecturers as a mere technique rather than as an integral part of the management and business decision-making process.

Keywords: Delphi method,Serious games,Innovation in accounting education