مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 806 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۱۹۹۹

تعداد صفحه انگلیسی:۲۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M373

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مرحل پیاده سازی باز مهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی

عنوان انگلیسی:

Bussiness process reengineering implementation process  an analysis of key success and failure factors

چکیده فارسی:

این مقاله دیدگاه کلی را در مورد مراحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار (BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار)) نشان می دهد. این مقاله به بررسی تحقیقات مرتبط به فاکتورهای قوی و ضعیف که منجر به موفقیت و ناکامی پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار (BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار)) می شود پرداخته، این فاکتورها را به زیرشاخه هایی دسته بندی می کند، و عوامل کلیدی موفقیت و ناکامی را مشخص می کند. در نهایت این مقاله توضیح می دهد که چگونه این فاکتورها مراحل پیاده سازی BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) (بازمهندسی فرایند کسب و کار) را تحت تاثیر قرار می دهند.

کلیدواژه: BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) ((بازمهندسی فرایند کسب و کار )، پیاده سازی، مدیریت فرایند، موفقیت

مقدمه

پس از انتشار مفاهیم بنیادین BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) (بازمهندسی فرایند کسب و کار) توسط هامر (۱۹۹۰) و داونپورت و شورت (۱۹۹۰)، بسیاری از سازمان ها به گزارش مزایای قابل توجه حاصل شده از پیاده سازی موفقیت امیز BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) پرداخته اند. مشخص شده است که شرکت هایی همچون فورد موتور، CIGNA، و Wal-Mart همگی BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) را بطور موفقیت آمیزی پیاده سازی کره اند.

به هر حال با وجود رشد قابل توجه مفهوم  BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار)، اما، تمام سازمان هایی که پروژه های BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) را آغاز کرده امد، به نتایج مورد نظرشان دست نیافته اند. هامر و چامپی (۱۹۹۳) تخمین زده اند که  بیش از ۷۰ درصد ان ها نتایج قابل توجهی را که دنبالش بوده اند به دست نیاورده اند. با وجود اینکه BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) مکرارا در بالای فهرست موضوعات مدیریتی بوده است، بررسی سالانه سیستم های اطلاعاتی مهم به بازتاب ناتوانی مدیران اجرایی را در بکارگیری مناسب یا کسب مزایا از BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) پرداخته است. این ترکیب نتایج مسئله پیاده سازی BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) را بسیار مهم کرده است. BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) دارای پتانسیل های بالایی برای افزایش بازدهی از طریق کاهش هزینه و زمان پردازش، بهبود کیفیت، و رضایت بیشتر مشتری می باشد، اما آن اغلب نیازمند تغییرات سازمانی بنیادینی می باشد. در نتیجه، مراحل پیاده سازی پیچیده بوده،  نیازمند بررسی در برابر چندین فاکتور موفقیت/ ناکامی به منظور اطمینان از پیاده سازی موفق، و همچنین جلوگیری از خطرات پیاده سازی می باشد.

موارد زیر، به تجزیه و تحلیل مراحل پیاده سازی BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) با بررسی تحقیقات مربوطه در مورد فاکتورهای قوی و ضعیفی می پردازد که منجر به موفقیت و ناکامی تلاش های BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) می گردد. فاکتورهایی که در زیر فهرست شده اند از مقالات مختلف و تحقیقات تجربی در زمینه پیاده سازی BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) حاصل شده اند. سپس آن ها به تعدادی از زیرشاخه ها که نشان دهنده ابعاد مختلف تغییرات مرتبط به پیاده سازی BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) می باشند، دسته بندی می گردند. این ابعاد عبارتند از:

۱) مدیریت تحول

۲) مدیریت شایستگی و پشتیبانی

۳) ساختار سازمانی

۴) مدیریت و برنامه ریزی پروژه

۵) زیرساخت های فناوری اطلاعات

ص ۲

فاکتورهای موفقیت BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار)

فاکتورهای مرتبط به سیستم های مدیریت تحول و فرهنگ

مدیریت تحول ، که شامل تمام تغییرات مرتبط اجتماع و انسان و تکنیک های سازگاری فرهنگی بود که مورد نیاز مدیریت برای تسهیل ورود مراحل و ساختارهای طراحی شده جدید در فعالیت های کاری و به طور موثر مرتبط به دوام می باشد، توسط بسیاری از محققان به عنوان مولفه کلیدی برای فعالیت های BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) می باشد. بازبینی سیستم های جبرانی، ارتباطات، تفویض اختیار، مشارکت افراد، آموزش و پرورش، فرهنگی را برای تغییر ایجاد کرده و تحریک قدرت پذیرش سازمان نسبت به تحولات به عنوان مهمترین فاکتور مرتبط به مدیریت تحول و فرهنگ می باشد.