مقاله انگلیسی ترجمه شده:  تحقیق در بازار سهام مربوط به بازار انرژی ساختار بر اساس شاخص های مالی

دسته بندی: -

قیمت: 280,000 ریال

تعداد نمایش: 405 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M675

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ :  تحقیق در بازار سهام مربوط به بازار انرژی ساختار بر اساس شاخص های مالی

عنوان انگلیسی:

Research on energy stock market associated network structure based on financial indicators

چکیده فارسی:

یک بازار مالی یک سیستم پیچیده است که شامل بسیاری از واحدهای تعامل است. به طور کلی، با توجه به انواع مختلف تبادل اطلاعات در صنعت، رابطه بین سهام وجود دارد که می تواند ویژگی های ساختاری روشن خود را نشان دهد. روش شبکه های پیچیده ابزار قدرتمندی برای مطالعه ساختار داخلی و عملکرد بازار بورس است که به ما امکان می دهد تا بازار سهام را بهتر درک کنیم. با استفاده از روش های شبکه پیچیده، یک مدل شبکه وابسته به سهام با استفاده از شاخص های مالی ایجاد می شود.بر این اساس، مقدار آستانه و استفاده از مدلاسیون برای تشخیص شبکه ی جامعه تعیین می کنیم و ساختار شبکه و خوشه های  محلی را در شرایط آستانه مختلف تحلیل می کنیم. مطالعه نشان می دهد که مقدار آستانه ۰٫۷، نقطه تغییر ناگهانی شبکه است .هم زمان که مقدار آستانه افزایش می یابد، استقلال جامعه تقویت می شود.این مطالعه روش تحقیق بازار سهام را براساس شاخص های مالی ارائه می دهد و از نظر تشابه ساختاری، شاخص های مالی سهام می باشد. همچنین، راهنمای سرمایه گذاری و مدیریت مالی شرکت ها را فراهم می کند.

کلید واژه ها: شبکه های پیچیده،سهام،شباهت شاخص های مالی

  1. ۱. مقدمه

بازار مالی انرژی سیستم پیچیده ای است که شامل واحد هایی می باشد که با هم در تعامل هستند. انرژی مؤلفه هسته ای اقتصاد یک کشور و توسعه اجتماعی می باشد [۱]؛ که در توسعه بازارهای مالی انرژی بسیار اهمیت دارد. در سال های اخیر، بازار سهام انرژی ، که به معنی سهام های متعلق به بخش صنعت انرژی در بازار سهام می باشد، به سرعت توسعه یافته است. تئوری شبکه پیچیده به یک تئوری و روشی محبوب تبدیل شده است که ویژگی های توپولوژیکی و مسائل بازار سهام را تجزیه و تحلیل می کند [۲]. به منظور ترویج بهتر توسعه بازار سهام، تعریف ارتباط بین سهام های موجود تبدیل به موضوع اصلی تحقیقات فعلی شده است. مطالعات قبلی به طور عمده بر همبستگی هایی [۳-۴] مانند همبستگی جزئی و همبستگی پیرسون  [۵-۷]، همبستگی گری [۸] و همبستگی نوسانات قیمت [۹] بین قیمت های سهام متکی بوده اند تا ارتباط بین سهام های موجود تعریف شود. همچنین برخی محققان بر اثر اقتصاد خارجی و فاکتورهای مالی روی بازار سهام تمرکز کرده اند. آنها سیاست های دولت و سیاست های پولی [۱۰،۱۱] ، عملکرد شرکت [۱۲] ، شاخص سهام [۱۳] و شاخص های مالی [۱۴] بر تأثیر قیمت های سهام را مورد بحث و بررسی قرار می دهند تا توسعه بازار سهام را برای هدایت سرمایه گذاران مشخص نمایند. برخی دانشمندان ارتباط بین عوامل مالی منفرد [۱۵،۱۶] و قیمت های سهام را مورد مطالعه قرار داده اند تا ارتباط بین سهام های موجود را تشریح نمایند. با این حال، تعاریف ارتباطات این چنینی همه بر اساس یک شاخص منفرد مانند قیمت های سهام، میزان تبادل یا بازده می باشد. آنها شاخص هایی هستند که نشان دهنده عملکرد مالی خارجی شرکت می باشد. ارزش سهام نه تنها به واسطه تأثیر قیمت های سهام، بلکه با استفاده از فاکتورهای بسیار دیگری نیز مانند رفتار مشارکتی مدیر اجرایی ارشد [۱۷]، ارتباطات سهامداران [۱۸] روابط متقابل نگه دارنده [۱۹]، موقعیت های جغرافیایی [۲۰]  و شبکه های اطلاعاتی [۲۱] نمایش داده می شود. این فاکتورها، روی ساختار سرمایه بازار سهام تأثیر دارد. به ویژه، شاخص های مالی شرکت های لیست شده می تواند روی ارزش ذاتی سهام تأثیر بسزایی داشته باشد. اگر ارتباط بین سهام های موجود را به وسیله سری های شاخص های مالی در نظر بگیریم، می توانیم ارتباط بازار سهام انرژی را با جزئیات بیشتری درک کنیم.

شاخص های مالی، شاخص های مرتبط به خلاصه کسب و کار و ارزیابی وضعیت مالی و نتایج عملکرد هستند، که ارتباط قابل توجهی با عملکرد شرکت دارد [۲۲]. آنها می توانند به صورت عینی و جامع توانایی مالی شرکت را بازتاب بدهند [۲۳]. شاخص های مالی شامل سری های پیچیدگی فاکتورهای شاخص، مانند توانایی پرداخت بدهی، توانایی عملکرد، سوددهی، شاخص توسعه [۲۴،۲۵] و جریان نقدینگی هستند. ویژگی سوددهی شرکت مورد نظر، تضمین مهمی برای افزایش قیمت سهام می باشد، که ارزیابی ارزش شرکت های فهرست شده را ارائه می دهد. با این حال، سوددهی و دیگر توانایی ها با یکدیگر در تعامل هستند تا سود بالقوه شرکت های لیست شده  در آینده را ارزیابی نماید[۲۶]. مطالعه قبلی اساساً روی همبستگی بین عملکرد مالی و قیمت سهام [۲۷]. شاخص مالی منفرد و قیمت [۲۸] و چندین شاخص مالی و بازگشت سهام بر اساس مقیاس های زمانی تمرکز داشته است [۲۹]. همچنین برخی از دانشمندان مقایسه ای روی شاخص های مالی شرکت های متفاوت انجام داده  و توانستند تفاوت هایی در ساختار مالی مشاهده نمایند و همچنین ریسک ها و خطرات مالی برنامه ریزی سود دهی بالقوه [۳۰-۳۲] را آشکار نمایند. تحلیل و بررسی سیستماتیک و ارزیابی شاخص های مالی می تواند به فهم و درک کامل نتایج عملکرد گذشته و حال، شرایط مالی و تغییرات در شرکت ها [۳۳] کمک نماید، و نیز راهنمایی برای درک صحیحی از ویژگی توسعه سهام می باشد و به سهام داران برای تصمیم گیری کمک شایانی می کند. با این حال مطالعات اندکی صورت گرفته است که تفاوت های ساختاری و ویژگی های توپولوژیکی بازار سهام را بر اساس شاخص های مالی از منظری جامع بررسی نموده است.

پاسخ دهید