مقاله ترجمه شده :  جغرافیای اقتصادی و دیدگاهای بازاریابی صنعتی در برنامه های تجاری: بازاریابی جمعی و گسترش دانش

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M692

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  جغرافیای اقتصادی و دیدگاهای بازاریابی صنعتی در برنامه های تجاری: بازاریابی جمعی و گسترش دانش

عنوان انگلیسی:

Economic geography and industrial marketing views on trade shows: Collective marketing and knowledge circulation

چکیده فارسی:

در این مقاله که به بررسی منتقدانه آثاری در خصوص برنامه‏ های بازرگانی که در  بازاریابی صنعتی (IM) و جغرافیای اقتصادی (EG ) پیشرفت داشته است، می‏‏پردازیم، هدف‏مان  ایجاد مذاکره ‏ای در حال جریان بین   این شیوه ‏ها و قواعدهاست که نشان می‏‏دهد آنها می‏‏توانند از ‏یکدیگر ‏یاد بگیرند. در (IM) برنامه‏های بازرگانی به عنوان ابزارهای تبلیغاتی توجیه می‏‏شوند در حالی که (EG ) ‏ این رویداد‏ها را گروهی موقت می‏‏پندارد که از طریق آن موسسه‏ های تجاری می‏‏توانند از بدهی‏ ها و مسولیت‏ ها‏ی تثبیت ‏شدگی فرار کنند و با بازیگران همکاری متقابل داشته باشند، و از آنها ‏یاد بگیرند. آثار (EG ) بینش‏‏هایی از (IM) را ادغام می‏‏کند که امکان فراتر رفتن از فرمول‏های اولیه را فراهم می‏کند و روند‏یادگیری بازاریابی -پایه ‏ای را در این رویدادها کم اهمیت جلوه می دهد. ( IM)  فضای کاملا نظریه پردازی شده ‏ای را دارد و شرکت ‏کننده ‏ها و مدیر سینما را به عنوان واسطه‏‏ هایی جدا توجیه می‏کند و  این حقیقت را نادیده می‏گیرد که بسیاری از این رویداد‏ها تریبون‏ های جمعی هستند که تراکم ‏های صنعتی ‏یا گروه‏ های جغرافیایی می‏‏توانند برای تثبیت تجارت جهانی خود استفاده کنند. طبق بررسی ‏ها، جهت گیری‏ های تحقیق و توسعه را هدف قرار دادیم که از‏ این طریق شرکت‏کننده ‏ها و‏ یا مدیران سینما می ‏توانند از سود ان به خوبی شبکه‏ ی جهانی تجارت جغرافیا محور استفاده کنند.  بررسی‏ ها به مرزها و محدودیت‏ های رشته‏ ای و انظباطی اشاره دارد و قویاً بر رویارویی و برخوردهای فرا رشته ‏ای و قرارداد‏هایی در چارچوب تحقیق و توسعه ‏ی (IM) و (EG ) توصیه می‏‏کند.

مقدمه

برنامه ‏های بازرگانی جزء پرسابقه ‏ای از ترکیب تبلیغاتی بازار صنعتی می‏باشند. با وجود بحث‏ های مستمر در خصوص تأثیر منفی که دیجیتالی شدن فعالیت‏ های تبلیغاتی بر روی برنامه‏ های تجاری و بازرگانی داشته است، این رویداد‏ها همچنان به عنوان ابزار‏های تبلیغاتی مهمی ‏‏‏برای شرکت‏ ها باقی مانده است، شرکت‏‏ هایی که در بازاریابی صنعتی فعالیت دارند. (شرح مختصری از آن را در گلفتو و رینالو، ۲۰۱۲ ملاحظه کنید.) پژوهش ‏ها در رشته‏ ی بازاریابی صنعتی (IM) بیشتر بر روی این مساله تمرکز دارد که شرکت‏های خصوصی چگونه با هزینه‏ های گزاف ناشی از عرضه و نمایش کالا‏ی خود مشغول هستند، “ممکن است بهترین رویداد‏ها را انتخاب کند، حضورشان را به طور موثری مدیریت کنند و بازگشت سرمایه ‏گذاری‏ ها را افزایش دهند. (بورگینی، گولفینو، رینالو، ۲۰۰۶٫ ‏هانس ۱۹۹۶) در جغرافیا‏ی اقتصادی (EG ) آثار توسعه ‏یافته در طول دهه‏ ی ۲۰۰۰ در جنبه ‏های مهمی ‏‏از دستاوردهای ( IM) منحرف می‏شود.  این بر اساس دیدگاه تولیدی می ‏باشد و بر پایه‏ ی گفت‏وگو‏های بومی ‏‏و مدل خط مستقیم جهانی توسعه ‏ی گروه استوار است تا نشان دهد چگونه در خصوصی سازی مناطق صنعتی به بازار وسیعی دست می‏‏یابد. (بتل، ملبرگ و ماسکل، ۲۰۰۴) این آثار برنامه‏ های بازرگانی به عنوان رویداد‏های مهمی ‏‏در نظر می‏گیرد که تولیدکننده‏ی بومی ‏‏را قادر به ارتباط با شرکای غیربومی ‏‏می‏کند تا بدین ترتیب به بازار جدید‏ی دست‏ یابد و اطلاعات مهمی ‏‏درباره ی تکنولوژی و شرایط تولید موقعییت‏ های منطقه ‏ای دور بدست بیاورند. از چنین دیدگاه دانش محوری، برنامه‏ های بازرگانی به عنوان گروه ‏های موقتی شناخته می‏‏شوند که در ان ارتباط ‏های سازمان‏ یافته‏ ی بی واسطه این امکان را برای شرکت‏ ها به وجود می ‏‏آورد تا از بازیگرانی که از نظر جغرافیایی دور هستند ‏یاد بگیرند و با آنها در تعامل باشند و در نتیجه از جنبه‏ های منفی تثبیت شدگی و جا افتادگی خلاص شوند. (ماسکل، بتل و مالبرگ، ۲۰۰۶)

در این مقاله‏ ی ادراکی، ما به طور منتقدانه‏ ای به بررسی آثاری در برنامه‏ های بازرگانی در حیطه ‏ی (IM) و (EG ) می‏‏پردازیم.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد