مقاله ترجمه شده :  بازاریابی سبز امروزی – ترکیبی از اعتماد، مشارکت مصرف کننده و تفکر چرخه عمر

دسته بندی:

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 326 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۰ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M733

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بازاریابی سبز امروزی- ترکیبی از اعتماد، مشارکت مصرف کننده و تفکر چرخه عمر

عنوان انگلیسی:

Green marketing today – a mix of trust, consumer participation and life cycle thinking

چکیده فارسی:

گذار به یک اقتصاد سبز مدور شرکت ها را تشویق کرده از ابزارهای جدیدی استفاده کنند که پایداری را تقویت می کنند. هدف این مقاله بحث در مورد در نظر گرفتن تفکر چرخه عمر در بازاریابی سبز است. این مطالعه نظری-مفهومی تلاش می کند ارزیابی چرخه عمر (LCA) را به عنوان ابزاری مفید برای ارزیابی اهداف بازاریابی سبز مورد تحلیل قرار دهد. همچنین تلاش کرده ایم اهمیت ایجاد اعتماد در مصرف کننده در کسب و کارهای سبز با نمایش دادن اعتبار سبز محصولات و فعالیت ها را برجسته کنیم. این مقاله مزیت ها و نقص های نتایج LCA را در ارتباط با مدیریت بازاریابی ارائه می کند. در نتیجه، ادبیات شکاف هایی از لحاظ رسیدگی به تفکر چرخه عمر در مدیریت بازاریابی و ارتباط آن با مشارکت و اعتماد مصرف کننده دارد.

کلمات کلیدی: بازاریابی سبز؛ ارتباط زیست محیطی؛ LCA (ارزیابی چرخه عمر)

  1. مقدمه

بازاریابی که در حال حاضر اجرا می شود باید متناسب با واقعیت های اجتماعی و زیست محیطی محیط گسترده بازاریابی باشد و آنها را به چالش بکشد. امروزه، تغییرات رخ داده در ترجیحات مصرف کننده و سبک های زندگی به راحتی قابل مشاهده است. در بیشتر کشورها مصرف کنندگان نسبت به نگرانی های زیست محیطی آگاه تر شده و تمایل دارند در رابطه با آنها اقدام کنند. افزایش تقاضای محصولات پایدار نتیجه بهبود آگاهی زیست محیطی مصرف کنندگان است. مصرف کنندگان بیشتر از قبل به سبزشویی  توجه داشته و تمایل دارند با صرفه جویی، تعمیر و استفاده مجدد از محصولات مصرف خود را کاهش دهند. در نتیجه، برای شرکت ها “سازگاری با محیط زیست” یا به عبارت گسترده تر “پایداری” دیگر مساله ای مرتبط با مد نیست، بلکه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ضرورت و هزینه اجتناب ناپذیر است. استفاده از تفکر چرخه عمر برای کمیت سنجی و قابل اعتمادتر کردن تاثیرات عملیات شرکت می تواند به دستیابی به اهداف بازاریابی کمک کند. بنا به این تغییر، شرکت های بیشتری درک کرده اند که استراتژی های بازاریابی موثرترین روش برای دستیابی به رشد پایدار کسب و کار هستند. در نتیجه، بازاریابی سبز امروزه با چالش های جدیدی پیش رو است. در نظر گرفتن کسب و کار از لحاظ نیازهای مشتری و رضایت او باید شامل اعتماد و مشارکت مشتری و همچنین تایید بهره وری اقتصادی و پایداری فعالیت شرکت باشد. در این دیدگاه یک ابزار خوب برای سبز کردن کسب و کار و تقویت پایداری ارزیابی چرخه عمر (LCA) است.

Summary

A transition for a green, circular economy has encouraged companies to use new tools which boost sustainability. The purpose of this article is to discuss the consideration of life cycle thinking in green marketing as realized by companies. This theoretical-conceptual study aims to analyze life cycle assessment (LCA) as a useful tool for assessing green marketing goals. We also intend to highlight the importance of creating consumer trust for green business by displaying the green credentials of the products and activities. The article presents t he virtues and shortcomings of the LCA results relative to marketing management. As a result, the literature presents some gaps in terms of addressing life cycle thinking in marketing management and linking with consumer participation and trust.

Keywords: green marketing; environmental communication; LCA (Life Cycle Assessment)