مقاله ترجمه شده اثرات متقابل جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی

مشخصات محصول
قیمت:25000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M791

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اثرات متقابل جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی

عنوان انگلیسی:

The interplay of strategic and internal green marketing orientation on competitive advantage

چکیده فارسی:

این مقاله به دنبال شفاف سازی و اصلاح رابطه ی بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی با رقابت  پذیری شرکت است . با وجود اهمیت استراتژی زیست محیطی شرکتی برای شرکت ها در ارزیابی عملکرد ارکان سه گانه ی توسعه ی پایدار(اجتماعی اقتصادی و محیط زیستی )، تمرکز کافی بر بازاریابی سبز استراتژیک و تاثیر آن بر رقابت پذیری شرکت وجود ندارد. این مطالعه شکاف موجود را با ارائه دیدگاهی جامع از بازاریابی سبز استراتژیک و تاثیر آن در مزیت رقابتی پر می کند. یافته ها همچنین نقش تعدیل کننده اقدامات بازاریابی سبز داخلی را در راستای توسعه یک مزیت رقابتی پایدار نشان می دهد. به طور خاص، یافته ها بر اساس ادبیات معاصر بازاریابی سبز نشان می دهد که یک رابطه ی  قابل توجه بین استراتژی و افراد وجود دارد که باعث ایجاد مزیت رقابتی می شود. این امر به نوبه خود عملکرد مالی را افزایش می دهد.  در نهایت، این پژوهش از یک رویکرد به روز شده بر اساس ادبیات جاری برای محرکات و نتایج بازاریابی سبز استراتژیک استفاده می کند. این امر رویکردهایی را درباره” مزیت رقابتی محیط محور” برای مدیران فراهم می کند.

کلمات کلیدی بازاریابی سبز، محیط زیست، مزیت رقابتی، تعامل، فرهنگ زیست محیطی، استراتژی بازاریابی

Abstract

This paper seeks to clarify and refine the relationship between strategic and internal green marketing and firm competitiveness. Despite the significance of corporate environmental strategy to firms adopting a triple-bottom line performance evaluation, there is insufficient focus on strategic green marketing and its impact on a firm’s competitiveness. This study fills the gap by providing a comprehensive view of strategic green marketing and its impact on competitive advantage. Findings also reveal the moderating role of internal green marketing actions towards the development of a sustained competitive advantage. Specifically, the findings build on contemporary green marketing literature suggesting that a significant interplay between strategy and people exists which enhances the creation of competitive advantage. This in turn increases financial performance. Finally, this research uses an updated approach to build on current literature concerning the drivers and outcomes of strategic green marketing. This provides managers with nuanced insights about environmentally-driven competitive advantage.

Keywords Green marketing,Environmental,Competitive advantage, Interplay,Environmental culture,Marketing strategy

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد