مقاله ترجمه شده بازاریابی رابطه ای آنلاین و وفاداری مشتری: دیدگاه تئوری سیگنالینگ

دسته بندی:

قیمت: 21000 تومان

تعداد نمایش: 191 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M833

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   International Journal of Bank Marketing

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  بازاریابی رابطه ای آنلاین و وفاداری مشتری: دیدگاه تئوری سیگنالینگ

عنوان کامل انگلیسی:

Online relationship marketing and customer loyalty: a signaling theory perspective

چکیده فارسی:

هدف – تکنولوژی های آنلاین اخیرا باعث تحول در ساختارهای ارتباطی بین شرکت ها و مشتریان آنها شده است. با این وجود، تئوری های محدودی در مورد تشریح رابطه بین فعالیت های بازاریابی رابطه ای آنلاین (ORM) و تاثیر آن بر اهداف بازاریابی رابطه ای شرکت (RM) وجود دارد. بنابراین هدف از این مقاله، بررسی نقش سیگنالینگ(ارسال علائم) فعالیت های ORM در ایجاد اعتماد آنلاین و وفاداری مشتری، از طریق دیدگاه  نظریه سیگنالینگ است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – داده ها از طریق بررسی ۴۲۹ مشتری بانکی خرده فروش در غنا جمع آوری شد. نتایج با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها – این مقاله نقش سیگنالینگ مشارکت و تعامل آنلاین را در اثرگذاری  بر نتایج بازاریابی رابطه ای بانک بر اساس نظریه سیگنالینگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که فعالیت های رابطه ای آنلاین بانکی ، بیش ازاین که نیاز به  استفاده از ابزارهای آنلاین داشته باشد، نیاز به ارتباط سیگنال های مناسب و مفید برای تأثیرگذاری مثبت بر اعتماد آنلاین و وفاداری مشتریان دارند.

اصالت / ارزش – این مطالعه در نوع خود منحصر به فرد می باشد که  با استفاده از تئوری سیگنالینگ نقش و تاثیر فعالیت های بازریابی رابطه ای آنلاین در صنعت بانکداری را تشریح می کند.

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه ای، تعامل، مشارکت، تئوری سیگنالینگ، وفاداری مشتری، اعتماد آنلاین

Abstract:

Purpose: Online technologies have, in recent times, revolutionized the process of relationship building between firms and their customers. Nonetheless, there is a limited focus and theorization when it comes to explaining the link between online relationship marketing (ORM) activities and their impact on firm relationship marketing (RM) objectives. Thus, the purpose of this paper is to examine the signaling role of ORM activities in generating online trust and customer loyalty, through the lens of the signaling theory.

Design/methodology/approach: Data for the study were gathered through a survey of 429 Ghanaian retail bank customers. Results were analyzed using structural equation modeling techniques.

Findings: The paper highlights the signaling role of engagement and interactivity online in influencing banks’ RM outcomes per the signaling theory. It concludes that bank’s online relationship activities, over and above the online tools utilized, need to communicate appropriate and useful signals in order to positively influence online trust and loyalty among customers.

Originality/value: The study, in its uniqueness, utilizes the signaling theory to explain the role and impact of online RM activities in the banking industry.

Keywords: Relationship marketing, Interactivity, Engagement, Signalling theory, Customer loyalty, Online trust