مقاله انگلیسی ترجمه شده بازاریابی در مواجهه با وب ۲٫ ۰، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق

مشخصات محصول
قیمت:14000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M323

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده بازاریابی در مواجهه با وب ۲٫ ۰، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق مفاهیمی برای استراتژی بازاریابی بین المللی

عنوان انگلیسی:

Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy

چکیده فارسی:

قرن ۲۱ هم فرصت ها و هم چالش هایی برای جهان ما، جهانی بدون مرز، به ارمغان آورده است. نکته مهم این که مدیران با یک محیط بین المللی پویا و بهم پیوسته مواجه شدند. به این ترتیب، مدیران قرن ۲۱ بایستی فرصت ها و تهدیدهای بی شماری را که وب ۰٫ ۲، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق به وجود آوردند و نتایج تغییرات حاصله در جایگاه فعالیت، قدرت و ارزش را در نظر بگیرند. به منظور کمک به مدیران در فهم این وضعیت جدید، ما پنج اصل موضوعی را مطرح می کنیم: ۱- رسانه های اجتماعی همیشه تابعی از فناوری، فرهنگ و دولت کشور یا زمینه ای خاص هستند. ۲- رویدادهای محلی به ندرت در سطح محلی باقی می مانند، ۳- رویدادهای جهانی احتمالاً (دوباره) در محل تفسیر می شوند. ۴- اقدامات و خلاقیت های مصرف کنندگان خلاق نیز به فناوری، فرهنگ و دولت بستگی دارد؛ و ۵- فناوری به طور تاریخی وابسته است. پیشنهادات مدیریتی در محور این اصول موضوعی است تا به طور مستمر در فناوری، مشتریان و رسانه های اجتماعی به روز باقی بمانند. به منظور اجرای این پیشنهادات مدیریتی، بازاریابان حقیقتاً باید با مشتریان در تعامل باشند، فناوری را در اختیار گیرند، قدرت بوروکراسی را محدود کنند، کارکنانشان را آموزش داده و روی آنها سرمایه گذاری کنند و مدیریت ارشد را درباره ی فرصت های رسانه های اجتماعی آگاه سازند.

لغات کلیدی:

استراتژی بازاریابی بین الملل، رسانه های اجتماعی، Web 2. 0، مصرف کنندگان خلاق، فناوری

۱٫جهان دائما متغیر ما

روزهای بی پروایی وب ۱٫ ۰ را به یاد می آورید؟ در یک سونامی فناوری، مصرف کنندگان در سراسر جهان، قادر به تعامل با شرکتها و با یکدیگر روی (از طریق) پایگاه چندرسانه ای که به عنوان شبکه جهانی وب شناخته شد، بودند. اکثریت بزرگی از وب سایت های شرکت های اولیه کمی بیشتر از انچه که brochureware نامیده شد بودند، همانطور که سازمان ها هجوم آوردند تا یک حضور اینترنتی بوسیله ی تبدیل بروشورهای حقوقی شان به وب سایت های ساده داشته باشند. در عین حال، این حضور آنلاین به سرعت به همکاری و تجارت آنلاین، با پوشش محتوا از سرگرمی به اموزش رشد کرد. شرکت ها وب را به عنوان سرزمین الدورادوی جدید دیدند و به سرعت فضا را تحت استعمار خود دراوردند.

با وجود این، جهان دوباره تغییر کرد! درست همانطور که سازمان ها احساس کردند که آنها کنترل اینترنت را درک کرده و در اختیار گرفته اند، همزمان موجی از فناوری های جدید امد که هنجارهای فرهنگی و رفتارهای نواورانه را تغییر داد که به طور اثربخشی مدیران زیادی را سر در گم و درمانده کرد. این مخصوصا برای مدیران بازاریابی صدق می کند که به تدوین و اجرای استراتژی های بازاریابی بین المللی متهم می شوند – در جهانی که مناطق جغرافیایی مصرف کننده ناپدید و ارتباطات فوری شده است.

در این مقاله، ما مروری کوتاه بر وب ۲٫ ۰، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق و چالش ها و فرصتهایی که این پدیده به طور کلی به مدیران و به طور خاص به بازاریابان بین الملل و مخصوصا استراتژی هایشان ارائه می دهند، فراهم می کنیم. ما همچنین نشان می دهیم که این پدیده ها مفاهیم خاص و منحصر به فردی برای استراتژی بازاریابی بین الملل دارند و ما پنج اصل بدیهی را فراهم کرده ایم برای کمک به بازاریابان بین المللی در بهره برداری از حرکت صعودی این پدیده و در عین حال محدود کردن حرکت نزولی قابل توجهی که به راحتی می تواند اتفاق بیفتد.

  1. وب ۲٫ ۰، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق

اصطلاحات وب ۲٫ ۰، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق اغلب به طور مبهم و قابل معاوضه، تا حد زیادی استفاده شده اند. چون آنها وابسته هستند و در واقع به یکدیگر وابسته اند. با این حال، آنها به طور مفهومی مجزا هستند و مدیران بازاریابی بایستی تفاوت های ظریف آنها را درک کنند تا بهتر به بازار جهانی خدمت کنند. یکی از راه های فکر کردن در مورد تفاوت های بین وب ۲٫ ۰، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق در شکل ۱ نشان داده شده است که از دو بعد مشخص تمرکز استفاده می کند.

شکل ۱٫ وب ۰٫ ۲، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق

همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، وب ۲٫ ۰ را می توان به عنوان زیرساختی فنی در نظر گرفت که پدیده ی اجتماعی رسانه ی جمعی را قادر می سازد و محتوای تولید شده توسط مصرف کننده را تسهیل می کند. دومی با تفاوت در تمرکز متمایز شده است : رسانه های اجتماعی را میتوان به عنوان تمرکز بر محتوا و نسل مصرف کننده در سازندگان آن محتوا در نظر گرفت. به سادگی، وب ۲٫ ۰ ایجاد و توزیع محتوا یعنی رسانه های اجتماعی را توانا می سازد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد