مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: ساختار سازمانی و قابلیت­های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط( SMEها)

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 551 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۲۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلییسی )

کد محصول:M13

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: ساختار سازمانی و قابلیت­های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط( SMEها)

عنوان انگلیسی:

Organizational structure and specialized marketing capabilities in SMEs

چکیده فارسی:

هدف- این مقاله به دنبال توسعه و آزمایش مدلی مفهومی از طراحی ساختار سازمانی است که دربرگیرنده  برخی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی استراتژی می باشد. این تحقیق همچنین بر آن است مفهوم میان عملکردی را در فرآیندهای توسعه محصول جدید (NPD) و تصمیم گیری های بازاریابی از طریق اندازه گیری پراکندگی این فعالیت ها در زمینه های کاربردی در نظر بگیرد.

طرح/روش شناسی/رویکرد- این تحقیق در ۴۲۴ شرکت سازنده مبلمان کوچک و متوسط انجام گرفت. در کل، ۸ فرضیه پیشنهاد و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری آزمایش شد.

یافته ها- مهمترین یافته این مطالعه، این بود که روابط میان سازمانی و فرآیند های میان عملکردی به مطالعه طراحی ساختار سازمانی وابسته است. چنین نتیجه گیری شد که فرآیند توسعه محصول جدید و تصمیمات بازاریابی، تاثیر مثبتی را بر قابلیت های معماری بازاریابی اعمال می کنند.نتایج نشان داد که پراکندگی فرآیندهای NPD و تصمیمات بازاریابی، توسعه قابلیت های بازاریابی را تنها در شرکت هائی که روابط میان سازمانی دارند، تحت تاثیر قرار می دهند. علاوه بر این، به این نتیجه رسیدیم که طراحی میان سازمانی اثر ارتباط بین پراکندگی تصمیمات بازاریابی و فرآیند NPD بر قابلیت­های تخصصی را تحت تاثیر قرار نمی­دهد.

محدودیت ها/ کاربردهای تحقیق- این مطالعه بر پژوهشی در شرکت­های مبلمان سازی کوچک و متوسط برزیلی تاکید دارد و احتمال می رود در فرآیند جمع آوری داده دارای  تعصب منبع واحدباشد.

کاربردهای عملی- یافته ها، بینش­هائی را برای روش­های ادغام(یکپارچه سازی) ساختار­ها ارائه می­دهند. مشاهده شد که یکپارچگی بیشتر حوزه­های بازاریابی با پراکندگی فرآیند NPD در ارتباط است. از آنجائی که پراکندگی در NPD یک راهکار انتشاری است، چنین نتیجه گیری می شود که پراکندگی بیشتر فعالیت­های بازاریابی بر توسعه محصول موثر است.

اصالت/ارزش- یافته­های تحقیق تاثیر طراحی سازمانی بر توسعه قابلیت­های برنامه­ریزی و پیاده سازی استراتژی­های بازاریابی را تایید می کند.

واژگان کلیدی- ساختارهای سازمانی، قابلیت های بازاریابی، میان عملکردی، میان سازمانی، سازمان های کوچک و متوسط، برزیل

درک فرآیندهای پیاده سازی استراتژیک، یکی از اصلی ترین چالش های دانشگاهی و تخصصی محسوب می شود. در تحلیل مولفه های پیاده سازی، ساختار سازمان ها به عنوان عنصر بنیادی در استراتژی موفق، پدیدار می شود. مطالعات بر ارتباط بین طراحی ساختار سازمانی و تاثیرش بر استراتژی در ادبیات استراتژی و بازاریابی آورده شده است. در مقابل، این مطالعه ارتباط بین خصوصیات یک طرح سازمانی منعطف تر،که فرآیندهای میان عملکردی و ارتباطات میان سازمانی را شامل می شود،و تاثیرش بر توسعه قابلیت های استراتژیک بازاریابی را برررسی می کند.

اگرچه تحلیل ساختار سازمانی همواره نقطه عطف اولیه تحقیق در مطالعات استراتژی بوده، بعد از ۱۹۸۰  با فرآیند پیاده سازی طبقه بندی شده است. مطالعات با تکیه بر این نقطه عطف، ابعادی چون تمرکز، رسمیت، شاخص های تخصص را با اجرای استراتژی،که ساختار پایه ای در تحلیل ساختار سازمانی ، شکل فرآیند سازمان، و توسعه منابع و قابلیت های استراتژیک می باشد، سازگار می سازد.

رویکرد استراتژی در راستای مجموعه متنوعی از عقاید شکل گرفته است:

 • همبستگی ایجاد شده بین تصمیم گیری متمرکز و پیچیدگی استراتژی
 • تحلیل سطوح مختلف تمرکز در تصمیم گیری میان بخش های کسب و کار یک سازمان و متفاوت در اثربخشی نتایج
 • اتخاذ ساختارهای سازمانی مختلف مرتبط با استراتژی های متنوع در بخش های مختلف کسب و کار در یک سازمان
 • خصوصیات ساختار سازمانی و تاثیرش بر فرآیند تصمیم استراتژیک
 • بکارگیری ساختارهای خاص در توسعه قابلیت های مبنی بر یادگیری از اتحادهای میان سازمانی

در بازاریابی، مطالعاتی که طراحی سازمانی را با استراتژی مرتبط می سازند به مسائل زیر اشاره دارند:

 • ارتباط بین ابعاد ابتدائی ساختار سازمانی حوزه بازاریابی و عملکرد
 • عملکرد بازاریابی مرتبط با رسمیت،وابستگی منابع،و فآیندهای میان بخشی
 • ساختاربندی مکانیزم های کنترل در اجرای فعالیت های بازاریابی
 • توسعه قابلیت های بازاریابی و ارتباطشان با ابعاد ساختاری سازمان ها
 • میان عملکردی، توسعه پروژه ها در گروه های کاری، و پراکندگی عملیات بازاریابی در سازمان
 • ارتباط بین خصوصیات سازمانی و نوع استراتژی اتخاذ شده
 • عملکرد استراتژیک بازاریابی و بافت SME
 • سرمایه استراتژیک به عنوان مزیت در بکارگیری منابع در پیاده سازی

هدف از این مطالعه کمک در جهت درک عناصری است که طراحی سازمانی SME ها را به عنوان یک مزیت استراتژیک تعریف می کند.با توجه به این هدف ارتباط بین دو بعد مرتبط را بررسی می کنیم:

۱)         حد استفاده از فرآیندهای میان عملکردی و میان سازمانی؛و

۲)         توسعه قابلیت های استراژیک بازاریابی

در این راستا ما قصد پاسخگوئی به سوالات زیر را داریم:

 • چگونه یکپارچگی میان عملکردی، قابلیت های بازاریابی بهتری را ارائه می دهد؟
 • کدام قابلیت های بازاریابی از فرآیندهای میان عملکردی نفع می برند؟
 • چگونه ارتباط های میان سازمانی بر توسعه قابلیت های بازاریابی تاثیر می گذارند؟

جهت جستجوی پاسخ این سوالات، مدل تحلیلی را ارائه و آزمایش کردیم که با فرآیند استراتژیک سر وکار دارد. برخی فرآیندهای استراتژیک با تولید ارزش برای بازار  مرتبط شده اند، همانطور که وظیفه سازمان هاست. Srivastava et al. (1999) سه فرآیند استراتژیک مرتبط با تولید ارزش برای مشتریان ارائه کرده است:

۱)         توسعه محصولات جدید

۲)         مدیریت کانال های تامین؛و

۳)         مدیریت ارتباط با مشتری

از میان این موارد، ما توسعه محصول جدید را انتخاب کردیم. مطالعاتی هستند که NDP را در ارتباط با توسعه قابلیت های بازاریابی بررسی کرده اند مثل تحلیل ادغام بازاریابی با درگر حوزه های عملکردی و برخی دیگر  NDP را با توجه به ایجاد روابط میان سازمانی تحلیل کردند. با این وجود تا جائی که ما متوجه شدیم هیچ مطالعه ای این سه فرآیند را با توجه به یک رویکرد یکپارچه،آنچه ما انجام داده ایم، تحلیل نکرده است.