مقاله ترجمه شده اینفلوئنسر مارکتینگ: همرنگی، رفتار هم آفرینی ارزش مشتری و قصد خرید

مشخصات محصول
قیمت:76000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1313

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Retailing and Consumer Services

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها(اینفلوئنسر مارکتینگ): همرنگی، رفتار هم آفرینی ارزش مشتری و قصد خرید

عنوان کامل انگلیسی:

Influencer marketing: Homophily, customer value co-creation behaviour and purchase intention

چکیده فارسی:

با توجه به افزایش بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها (اینفلوئنسر مارکتینگ) در رسانه‌های اجتماعی، این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه همرنگی بین اینفلوئنسرها و مخاطبانشان بر رفتار هم آفرینی ارزش مشتری تاثیر گذاشته و  منجر به افزایش ارزش برند مورد انتظار و قصد خرید می‌شود. نمونه شامل ۹۱۰ پاسخ دهنده از ایالات متحده بود که یک نظرسنجی آنلاین را تکمیل کردند. نتایج نشان می‌دهد که همرنگی بر رفتار هم‌آفرینی ارزش مشتری تأثیر مثبت می‌گذارد و همچنین با ارزش برند مورد انتظار و قصد خرید همبستگی مثبت دارد. رفتار هم آفرینی ارزش مشتری نقش چند واسطه ای ایفا می کند. روابط پاراسوشال(رابطه اجتماعی یک طرفه) ارتباط بین همرنگی و رفتار مشارکتی مشتری را تعدیل می کند. به طور کلی، این مطالعه تحقیقات بیشتر در مورد هم آفرینی ارزش در اینفلوئنسر مارکتینگ را تشویق می کند و می تواند مرجع ارزشمندی برای متخصصان بازاریابی و اینفلوئنسر ها باشد.

کلیدواژه ها: همرنگی، رفتار مشارکتی مشتری، رفتار شهروندی مشتری، قصد خرید، بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها (اینفلوئنسر مارکتینگ)، هم آفرینی ارزش

Abstract

Given the rise in influencer marketing on social media, this paper explores how homophily between influencers and their audiences affects customer value co-creation behaviour, resulting in increased expected brand value and purchase intention. A sample of 910 respondents from the United States completed an online investigation. The results indicate that homophily positively influences customer value co-creation behaviour as well as positively correlates with expected brand value and purchase intention. Customer value co-creation behaviour plays a multi-mediating role. Para-social relationship moderates the relationship between homophily and customer participation behaviour. Overall, this study encourages further research on value co-creation in influencer marketing and can constitute a valuable reference for marketing practitioners and influencers.

Keywords: Homophily, Customer participation behaviour, Customer citizenship behaviour, Purchase intention, Influencer marketing, Value co-creation

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد