مقاله ترجمه شده ایجاد جوامع پایدار از طریق مدیریت منابع انسانی انسان محور: مسائل نوظهور و فرصت های تحقیقاتی

مشخصات محصول
قیمت:55000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1479

نام ناشر (پایگاه داده): Taylor & Francis

نام مجله:   The International Journal of Human Resource Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  ایجاد جوامع پایدار از طریق مدیریت منابع انسانی انسان محور: مسائل نوظهور و فرصت های تحقیقاتی

عنوان کامل انگلیسی:

Building sustainable societies through humancentred human resource management: emerging issues and research opportunities

چکیده فارسی:

در این مقاله، ما استدلال می‌کنیم که اتخاذ یک رویکرد انسان‌محور برای مدیریت منابع انسانی (HRM) به ایجاد نیروی کار، سازمان‌ها، اجتماعات و جوامع پایدار در دوران یک بیماری همه‌گیر جهانی و عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی کمک می‌کند. هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این بیماری همه‌گیر در سال‌های آینده همچنان چشم گیر خواهد بود و راه بهبود باید انسان محور و پایدار باشد و اقدامات محیطی داخلی به عنوان بخشی از برنامه بهبود اجتماعی-اقتصادی باشد. ما از چندین موضوع فرا بخشی استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم که چگونه استفاده از فناوری دیجیتال و دورکاری، ممکن است بر کارکنانی که دارای زمینه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی هستند به روش‌های مختلف تأثیر بگذارد. ما از محققان می‌خواهیم که در تحقیقات کیفی دقیق برای شناسایی پدیده‌های جدید مرتبط با کار و مدیریت منابع انسانی در زمینه تسریع پذیرش فناوری دیجیتال و بازیابی پس از کووید برای بررسی پویایی قدرت و چارچوب های طرد از بازار کار و محیط‌های کاری مشارکت کنند. یافته‌های این مطالعات می‌تواند به اقدامات مثبت سیاسی برای جلوگیری از تشدید نابرابری و طرد اجتماعی-اقتصادی موجود کمک کند. این مطالعات همچنین به راه‌های جدید مفهوم‌سازی مدل‌ها و رویه های HRM و گسترش نظریه‌های HRM کمک خواهند کرد.

کلیدواژه ها: طرح کمک به کارکنان. رفاه کارکنان؛ فناوری دیجیتالی؛ HRM انسان محور؛ سرمایه انسانی؛ انصاف و شفافیت؛ اهداف توسعه پایدار

Abstract

In this paper, we argue that adopting a human-centred approach to human resource management (HRM) will contribute to building sustainable workforces, organizations, communities and societies against a backdrop of a global pandemic and political and economic uncertainty. The economic and social cost of the pandemic will continue to be felt for years to come, and the road to recovery should be human-centred and sustainable, with built-in climate actions as part of the socio-economic rejuvenation programme. We draw on several cross-cutting themes to illustrate how the use of digital technology and how remote working, for example, may impact workers from different socio-economic backgrounds in diverse ways. We call for researchers to engage in in-depth qualitative research to identify new phenomena related to work and HRM in the context of accelerating adoption of digital technology and post-Covid recovery to explore power dynamics and forms of exclusion in the labour market and workplaces. Findings of these studies can contribute to positive policy actions to prevent the exacerbation of existing socio-economic inequality and exclusion. They will also contribute to new ways of conceptualizing HRM models and practices and extending HRM theories.

KEYWORDS: Employee assistance programme; employee wellbeing; digital technology; human-centred HRM; human capital; fairness and voice; sustainable development goals

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد