مقاله ترجمه شده :  چگونه توانایی های بازاریابی و عملکرد فعلی در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی است؟

دسته بندی:

قیمت: 28000 تومان

تعداد نمایش: 604 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M706

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  چگونه توانایی های بازاریابی و عملکرد فعلی در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی است؟

عنوان انگلیسی:

How marketing capabilities and current performance drive strategic intentions in international markets

چکیده فارسی:

برداشتی  از دو دیدگاه استراتژیک شرکت – دیدگاه مبتنی بر قابلیت و تئوری بازخورد عملکرد – این مطالعه به بررسی نقش هر دو عاملِ  قابلیت های بازاریابی و عملکرد بازار فعلی بعنوان عوامل تاثیرگذار بالقوه از دو جنبهء کلیدی از استراتژی های رقابتی در آینده در نظر گرفته است که شرکت های فعال در بازارهای بین المللی را در خود گنجانده است که شامل تمایز در بهره وری و بازاریابی است. فرضیه ها در یک بررسی از یک نمونه از تولیدکنندگان محصولات صادراتی بریتانیا، توسعه داده شده و مورد آزمایش قرار می گیرند. . یافته ها حاکی از نقش برجسته ی قابلیت های بازاریابی بر عملکردهای اخیر بازار در اهداف استراتژیک آینده در بازارهای صادراتی است. تجزیه و تحلیل بیشتر از شرکت ها با موقعیت بازار در حال تاسیس آشکار گشته که به وضوح تاثیر قابلیت های اطلاعاتی بر تمایز بازاریابی و قابلیت توسعه محصول و عملکرد فعلی بازار بر قصد بهره وری را نشان می دهد. ما همچنین دریافتیم که هدفِ شدت رقابت در بازارهای بین المللی مربوط به بهره وری مستقیم است و تمایزی را در جهت نیات استراتژیکی برقرار نمی کند.

کلید واژه ها:: اهداف استراتژیک | قابلیت های بازاریابی | عملکرد بازار | هزینه بهره وری | تنوع | شدت رقابت | بازاریابی بین المللی | بازخورد عملکرد | صادرات