مقاله ترجمه شده نقش گفتمان عاطفی و بدنام سازی بیمارگونه در مشروعیت زدایی از شیوه های مصرف کننده

مشخصات محصول
قیمت:57000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1372

نام ناشر (پایگاه داده): Oxford University Press

نام مجله:   Journal of Consumer Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  نقش گفتمان عاطفی و بدنام سازی بیمارگونه در مشروعیت زدایی از شیوه های مصرف کننده

عنوان کامل انگلیسی:

The Role of Emotion Discourse and Pathic Stigma in the Delegitimization of Consumer Practices

چکیده فارسی:

این مقاله با تکیه بر نظریه نهادی و روانشناسی گفتمانی، توضیح می دهد که چگونه فعالان از گفتمان عاطفی برای مشروعیت زدایی شیوه های مصرف کننده استفاده می کنند. بر اساس یک بررسی تجربی از مباحث مربوط به مسابقات گاوبازی در اسپانیا، مطالعه ما نشان می‌دهد که چگونه فعالان در تولید و رواج نمونه‌های اولیه عاطفی و قانع‌کننده رقبای خود شرکت می‌کنند. چنین نمونه‌های اولیه عاطفی، پایه‌های گفتمانی یک بدنام سازی بیمارگونه را تشکیل می‌دهند، که پس از استقرار، هویت گروه‌های اجتماعی مرتبط با این عمل را خدشه دار می‌سازد. مطالعه ما نقش محوری بدنام سازی بیمارگونه را به‌عنوان یک مکانیسم فرهنگی که رابطه بین گفتمان عاطفی و مشروعیت‌زدایی متعاقب شیوه‌های مصرف‌کننده را  میانجی گری می کند،نشان می‌دهد. ما سه کمک عمده به ادبیات داریم: ما دیدگاه بدیعی را در مورد احساسات و نقش آنها در فرآیندهای  نهادینه زدایی پیش می بریم، ما تئوری احساسات بازار را با نشان دادن اینکه چگونه احساسات در پایین دست عمل می کنند، توسعه می دهیم و ما شواهدی از مکانیسم‌های اجتماعی-فرهنگی را بر اساس بدگویی عاطفی، کلیشه‌ای و بدنام سازی گروه‌های مصرف‌کننده ارائه می‌کنیم.

واژگان کلیدی: مشاجرات مشروعیت، مشروعیت زدایی، بدنام سازی ، گفتمان عاطفی، احساسات، تحلیل بدیع

Abstract

Drawing on institutional theory and discursive psychology, this article elucidates how actors use emotion discourse to undermine the legitimacy of consumer practices. Based on an empirical investigation of the bullfighting controversy in Spain, our work shows how activists engage in the production and circulation of compelling emotional prototypes of their adversaries. Such emotional prototypes constitute the discursive foundations of a pathic stigma, which, once established, taints the identity of the social groups associated with the practice. Our work frames the centrality of pathic stigmatization as a cultural mechanism mediating the relationship between emotion discourse and the subsequent delegitimization of consumer practices. We make three key contributions to the literature: we advance a rhetorical perspective on emotions and their role in deinstitutionalization processes; we further develop the theory of marketplace sentiments by showing how sentiments operate downstream; and we provide evidence of the sociocultural mechanisms underpinning the emotional vilification, stereotyping and stigmatization of consumer collectives.

Keywords: legitimacy contests, delegitimization, stigmatization, emotion discourse, sentiments, rhetorical analysis

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد