مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده انگیزه وابستگی (انگیزه پیوندجویى) و علاقه در حرفه ­های کارآفرینی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۲۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M10

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده انگیزه وابستگی (انگیزه پیوندجویى) و علاقه در حرفه­ های کارآفرینی

عنوان انگلیسی:

Affiliation motivation and interest in entrepreneurial careers

چکیده فارسی:

هدف- این مقاله به دنبال درک بهتر الگوهای انگیزه وابستگی در میان دانشجویان مشتاق به دنبال کردن حرفه های خوداشتغالی/ کارآفرینی در مقابل دانشجویانی است که کمتر علاقمند به دنبال کردن حرفه های کارآفرینی هستند.

طرح/روش/رویکرد- جامعه آماری این مطالعه ، ۴۲۴ دانشجوی دانشگاهی را که در دوره های کسب و کار سطح بالا در موسسه دولتی ای در منطقه اقیانوس اطلس میانه ی آمریکا ثبت نام کرده اند، را در برمی گیرد. مدلسازی معادلات ساختاری جهت بررسی اثرات ۴ بعد انگیزه وابستگی بر آرمان های کارآفرینی  بکارگرفته شده است.

یافته ها-  علاقه به حرفه های کارآفرینی به طور منفی با نیاز به حمایت عاطفی و به طور مثبت با نیاز به تقلید از دیگران در ارتباط است. بنابراین افراد علاقمند به کارآفرینی از تعامل با دیگران لذت می برند اما از نظر عاطفی به آنها وابسته نیستند. نه نیاز به مقایسه اجتماعی و نه نیاز به توجه به عنوان تابع آرمان های کارآفرینی تغییر نکردند.

محدودیت ها/ کاربردهای تحقیق- تحقیقات آینده باید بین افرادی که اناع مختلف فرصت های کارآفرینی و خود اشتغالی را دنبال می کنند تمایز قائل شوند و دانشجویان کسب وکار را با دانشجویانی که رشته ای غیر از کسب و کار دارند و افرادی که با توجه به حرفه شان مشهور شدند را مقایسه کنند.

کاربردهای تجربی- دانش افراد از الگوهای انگیزه وابستگی به  مشاوره اثربخش حرفه و توسعه شغل کمک خواهد کرد.

اصالت/ ارزش-  این مقاله به درک بیشتر خصوصیات متمایز افرادی که می خواهند کارآفرین باشند از طریق ارزیابی ۴ زیر مجموعه از انگیزه وابستگی کمک می کند تا با آن به عنوان ی مفهوم تک بعدی برخورد کند.

واژگان کلیدی- انگیزه وابستگی، توسعه شغلی، کارآفرینی، انگیزش(روان شناسی)، حرفه ها، ایالات متحده آمریکا

کارآفرینی به یک حوزه بسیار مهم و مورد بررسی برای محققان مدیریت تبدیل شده است. بسیاری از تحقیقات بر شناسائی ویژگی و انگیزه های کارآفرینان و نیز ویژگی های جمعیت شناختی ای که افراد را برای حرفه های کارآفرینی در مقایسه با خصوصیات مختلف در حرفه هائی دیگر چون مدیریت سازمانی مستعد می سازد، تمرکز کرده اند. به علاوه، تحقیق توانائی ها و رفتارهائی را که منجر به موفقیت کارآفرینی می شوند را بررسی کرده است.  چنین بحث شده که اگرچه ویژگی های شخصیتی افراد را برای کارآفرین شدن مستعد می سازد، مهارت های کارآفرینی قابل یادگیری هستند. تفاوت های بین کارآفرینی و دیگر تلاش های کسب و کار از نظر بسیاری از افراد برای توجیه برنامه های متمایز کارآفرینی در جوامع مختلف کفایت می کنند.

اصطلاح” کارآفرینی” در ادبیات به شکلی متناقض بکار گرفته شده است. از این واژه به عنوان نماینده ای برای خوداشتغالی   مالکیت کسب وکار و نیز  فعالیت کارآفرینی  استفاده شده است. در بررسی علاقه به حرفه کارآفرینی، ما دو واژه کارآفرینی و خوداشتغالی را بجای یکدیگر بکار می بریم تا افرادی را که مایل به توسعه و/یا پیاده سازی ایده ای برای یک سازمان هستند را دربر بگیریم. همانطور که بحث خواهیم کرد، ویژگی های شخصیتی متعددی وجود دارد که به اشخاص در کارآفرین شدن کمک می کند. با این وجود، به طور خاص بر انگیزه وابستگی تمرکز می کنیم.

انگیزه وابستگی به معنای میل به داشتن ارتباط اجتماعی و تعامل مثبت با دیگران یا ایجا و حفظ روابط با دیگران، در بین کارآفرینان تا حدی که انگیزه پیشرفت، منبع کنترل و بسیاری دیگر از ویژگی ها مطالعه شده اند ، مورد مطالعه واقع نشده است. ادبیاتی که موجود است دیدگاه های متناقض درباره اینکه آیا برای کارآفرینان داشتن یک سطح بالا پایین از انگیزه وابستگی  بایدی است یا خیر ارائه می دهد. علاوه براین، وضوح این تناقضات به احتمال زیاد به پیامدهای قابل توجهی برای مشاوره شغلی منجر می شود. از آنجائی که شواهدی موجود است دال بر اینکه انگیزه وابستگی ساختاری چند بعدی می باشد، ممکن است افراد علاقمند به حرفه کارآفرینی نمره نسبتا بالائی را در برخی ابعاد و نمره نسبتا پائینی را در برخی دیگر کسب کنند. بنابراین، هدف از این مطالعه تعیین این است که آیا دانشجویان بسیار علاقمند به دنبال کردن حرفه های کارآفرینی/خوداشتغالی ، الگوهای انگیزه وابستگی متفاوتی را در مقایسه با همردیفان کمتر کارآفرین خود نشان می دهند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد