مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هدفمندی و انگیزش برای تسهیم دانش

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 274 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M101

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هدفمندی و انگیزش برای تسهیم دانش

عنوان انگلیسی:

Goal orientations and the motivation to share knowledge

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این تحقیق ایجاد الگویی است که هم عوامل شخصی و هم عوامل بافتی در توضیح انگیزه های شخصی برای به اشتراک گذاری دانش را در نظر می گیرد.

طرح / متد شناسی / روش: با توجه به تحقیق درباره انگیزه موفقیت و تبادلات احتماعی ، فرض بر این است که گرایش های هدفمند از طریق تجسم اینکه چگونه آنها سودها و هزینه های مربوط به اشتراک گذاری دانشهای شخصی فراهم می آورد. بحث بر این است که هریک از گرایشهای هدفمند مربوط به اولویتها برای به اشتراک گذاری انواع خاص دانش است و اینکه تمرکز روی جنبه های متفاوت رابطه گیرنده و دهنده دانش است.

الزامات/ محدودیتهای تحقیق: این الگو توضیح ممکن برای برخی از تناقضها در تحقیق موجود روی عوامل به اشتراک گذاری دانش فراهم می آورد که به اشتراک گذاری دانش و درک توسعه شرایطی که به اشتراک گذاری دانش را آسان می سازد تحریک می کند.

الزامات عملی برای سازمانهایی که قصد تشویق به اشتراک گذاری مطلوب دانش را دارند انگیزه های متفاوت مربوط به هریک از گرایشهای هدفمند را دارد.

اصالت / ارزش: الگوی بوجود آمده تحقیق درباره گرایشهای هدفمند و انتقال دانش خود را ارزیابی می کنند را توسعه دهد.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، به اشتراک گذاری دانش، ارزشهای اجتماعی .