مقاله ترجمه شده انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی: بینش جدیدی از ریسک های کشور

مشخصات محصول
قیمت:63000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1213

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Energy

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی: بینش جدیدی از ریسک های کشور

عنوان کامل انگلیسی:

Renewable energy and economic growth: New insight from country risks

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را بر اساس رویکردهای جدید مبتنی بر ریسک ، از جمله ریسک های سیاسی ، ریسک های مالی ، ریسک های اقتصادی و ریسک های ترکیبی مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه از یک مدل آستانه پانل برای تجزیه و تحلیل تجربی داده های پانل کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۵ استفاده می کند. نتایج نشان می دهد وقتی از ریسک های ترکیبی و ریسک های سیاسی به عنوان متغیرهای آستانه استفاده می شود ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی یک آستانه واحد(تک آستانه) وجود دارد. هنگامی که این آستانه فزونی یابد ، تأثیر مثبت انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وقتی از ریسک های اقتصادی و ریسک های مالی به عنوان متغیرهای آستانه استفاده می شود ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی یک آستانه مضاعف وجود دارد. هنگامی که مقدار آستانه اول فزونی یابد ، اما نه آستانه دوم ، انرژی تجدیدپذیر بر توسعه اقتصادی تأثیر مثبت می گذارد. با این حال ، هنگامی که ریسک اقتصادی و ریسک مالی بین دو مقدار آستانه قرار نگیرد ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی رابطه منفی غیر معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها: ریسک های کشور ، انرژی های تجدیدپذیر ، توسعه اقتصادی ، داده های پانل

Abstract

This study explored the relationship between renewable energy consumption and economic growth from new risk-based perspectives, including political risks, financial risks, economic risks and composite risks. The study uses a panel threshold model to empirically analyze panel data for the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries from 1997 to 2015. The results show when composite risks and political risks are used as threshold variables, there is a single threshold between renewable energy consumption and economic growth. When that threshold is exceeded, the positive effect of renewable energy on economic development increases. When economic risks and financial risks are used as threshold variables, there is a double threshold between renewable energy consumption and economic growth. When the first threshold value is exceeded, but not the second, renewable energy positively impacts economic development. However, when economic risk and financial risk do not lie between the two threshold values, there is an insignificant negative correlation between renewable energy consumption and economic growth.

Keywords: Country risks, Renewable energy, Economic development, Panel data

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد