مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۸  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M154

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است

عنوان انگلیسی:

Performance measurement is only one way of managing performance

چکیده فارسی:

هدف : ارائه سمپوزیومی (مجموعه مقالات مرتبط) نشان دهنده این واقعیت که مدیریت عملکرد نسبت به اندازه گیری عملکرد، مفهومی معنادارتر و گسترده تر می باشد.

طرح/روش شناسی/ رویکرد : این مقاله مروری بر مباحث کاربردی در زمینه اندازه گیری عملکرد بطور کلی و کارت امتیازی متوازن(BS)به طور خاص، می نماید.

یافته ها : مدیریت عملکرد در مواجهه با مسائل داخلی سازمان همچون نیاز ذینفعان یا تدبیر امور مربوط به محیط سازمان، به شکل های مختلفی عمل می کند. مدیریت عملکرد از تکنیک های کمی و کیفی توامان بهره گرفته و به جنبه انسانی(رفتاری)سازمان توجه می نماید.

اصالت/ارزش : مقاله، اندازه گیری عملکرد را بعنوان یک زیرسیستمی از مدیریت عملکرد در نظر می گیرد. مقاله پیشنهاد می کند که بکارگیری مدیریت عملکرد در واقع بازگشت به مفهوم اولیه مدیریت می باشد که بر این فرض مبتنی است که برای کسب اطمینان از بکارگیری منابع در جهت تحقق اهداف مورد نظر، نیاز به چیزی است.

واژگان کلیدی : معیارهای عملکرد، مدیریت عملکرد، کارت امتیازی متوازن

Jones  و Kettle(2003) اظهار می کنند که در طول سه دهه گذشته ، انتقادات به عملکرد دولت در سرتاسر دنیا از نقطه نظر طیف سیاسی صورت گرفته است . آنها متذکر می شوند که این انتقادات نشان دهنده ناکارآمدی، غیراثربخش بودن،بزرگی اندازه،هزینه بالا ، میزان زیاد بوروکراسی ، حجم قوانین غیرلازم بالا،عدم پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای عمومی ، مخفی کاری ، غیردموکراتیک بودن ، تجاوز به حقوق شهروندان ، خودخدمتی،و شکست در تأمین خدمات با کیفیت و کمیت درخور مالیات دهندگان در جامعه ، می باشد. بطور خلاصه ، عملکرد دولت  در تحقق انتظارات ، ناموفق بوده است . این عدم موفقیت ، هزینه دربر دارد . ماهیت این هزینه ای که همگی ما بدلیل ناکامی دولت می پردازیم ، لزوما به یک اندازه و از یک نوع نمی باشد . کسانی که  در این وضعیت قرار می گیرند شامل مقامات منتخب و منتصب ، مستخدمان خدمات کشوری ، متخصصان درون دولت یا خارج از آن ، دریافت کنندگان خدمات و سایر ذینفعان خدمات دولتی ، آنهایی که به دولت خدمات ارائه می کنند و تمامی مالیات دهندگان می شود. هزینه ها دربرگیرنده جنبه های مادی مانند پول یا جنبه های غیرمادی مانند اعتماد عمومی ، حمایت مدنی یا مخالفت سیاسی در سطح گروه ، و عجز و استرس در سطح فردی می شود.امروزه ، جامعه بهره مند از آموزش مناسب ، نسبت به ناکامی ها یا اقدامات سئوال برانگیز دولت ، از طریق تقاضا برای پاسخگویی و شفافیت بیشتر از سوی دولت ، واکنش نشان می دهند. در بسیاری موارد ، این تقاضا  به شکل مطالبات عمومی برای اندازه گیری عملکرد و گزارش دهی ، میباشد.

فشار مالی در بسیاری دولت های برای عملکرد بهتر از طریق هزینه پایین تر یا توسعه کمتر دولت به منظور بهبود کارایی و افزایش پاسخگویی ، وجود دارد. Jones  و Kettle بیان می کنند که اعضای جامعه کسب و کار ، از جمله نهادهای مالی ، رسانه ها ، مشاوران مدیریت،محققانم دانشگاهی ، و عموم افراد جامعه ، همگی بر سیاستمداران و مدیران دولتی برای اصلاح ، فشار وارد می کنند . همچنین از سوی نهادها فراملیتی همچون “سازمان توسعه همکاری اقتصادی” ، “بانک جهانی” ، و “کمیسیون اروپا” نیز ، آنها تحت فشار قرار می گیرند. به موازات آن ، تقاضای زیادی برای تغییر و بکارگیری منطق بازار و روشهای مدیریت بخش خصوصی در دولت ، بوجود آمده است. مطابق گزارش Gartner Group در سال ۲۰۰۳ شرکتهای خصوصی بیش از یک و نیم میلیارد دلار در زمینه ابزارهای پیگیری عملکرد هزینه کرده اند.موفقیت های مورد ادعا  برای راه حل های بازارمحور و تکنیک های کسب  و کار همچون پیمایش های رضایت مشتری ، کرات امتیازی متوازن، گروههای هدف یا گواهینامه دریافت استانداردهای سازمانهایی همچون سازمان بین المللی استانداردها (ISO) منجر به شتاب بیشتر فشارها بر روی بخش دولتی بمنظور بکارگیری روش های تجاری شده است. درون دولت ، از سوی مدیران رده بالا و تحلیلگران آموزش دیده در دانشکده های بازرگانی ، نیز این فشاز صورت می گیرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد