مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوبی برای ارزیابی ریسک،مدیریت و سنجش: ابزار اقتصادی برای اندازه گیری ریسک در زنجیره تامین

مشخصات محصول
قیمت:26000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه –WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M819

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۹ :  چارچوبی برای ارزیابی ریسک،مدیریت و سنجش: ابزار اقتصادی برای اندازه گیری ریسک در زنجیره تامین

عنوان انگلیسی:

A framework for risk assessment, management and evaluation: Economic tool for quantifying risks in supply chain

چکیده فارسی:

امروزه ریسک ها به یک بخش مهمی در زندگی ما تبدیل شده اند، زیرا آنها در تمامی کارهایی که انجام می دهیم و مشارکت می کنیم ، وارد می شوند. برخی افراد نمی خواهند کاری را انجام دهند که با ریسک همراه باشد و بعضی خود را در معرض ریسک قرار می دهند. در هر دو گروه، افراد باید ریسک خود را از طریق استفاده از ابزارآلات و اقدامات ایمنی مانند لباس های ضد آتش و کلاه ایمنی برای راننده های مسابقه و طناب ایمنی برای سنگ نوردان، رفع کنند. با استفاده از راهبردهای کاهش ریسک، تمام ریسک ها را می توان به یک سطح قابل کنترل کاهش داد. در زنجیره تامین، فرایند تصمیم گیری حاوی ریسک هایی است که می تواند بر پیشرفت شرکت در معرفی یک محصول جدید، گسترش در بازارهای مختلف و برون سپاری عملیات تولید تاثیر بگذارد. شرکت ها احتمالا با در نظر گرفتن ریسک ها در تصمیم گیری خود و با به کار بردن استراتژی مناسب کاهش ریسک به خوبی  در برابر وقایع غیر منتظره واکنش نشان خواهند داد. فردیت، عدم اطمینان و ناشناختگی که در واقعیت وجود دارد، عوامل کلیدی هستند که کنترل ریسک هار را مشکل می سازند. از این رو، تجزیه و تحلیل ، کاهش و کنترل ریسک، توصیه هایی را برای تصمیم گیری مناسب ارائه می دهد. به منظور ارزیابی ریسک ها در زنجیره تامین، یک روش یکپارچه با فرایند سلسله مراتبی تحلیلی نوتروسیفیک (N-AHP) و تکنیک نوتروسیفیک ارائه شده است. هدف آن تطبیق شباهت به راه حل ایده آل (N-TOPSIS) با ترجیح سفارش است. مقادیر نوتروسیفیک در تحقیقات ما می توانند به طور موثر و کارآمد با اطلاعات مبهم، غیرقطعی و ناقص که تأثیر قابل توجهی در مدیریت ریسک دارند، مقابله کنند. برای نشان دادن روش پیشنهادی، یک مطالعه موردی واقعی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک زنجیره تامین,نقشه شناختی,تصمیم گیری چندمعیاره, Neutrosophic AHP,TOPSIS

Abstract

Nowadays risks become a critical part in our life since they are involved in everything we do and participate. Some people do not want to do anything which associated with risk and others flourish on risk. In both types of people, they must relieve their risk through utilizing safety measures such as flame retardant suits and helmets for race car drivers, and safety ropes for rock climbers. All risks can be minimized to a manageable level by employing the proper mitigation strategy. In supply chain, the decisionmaking process contains risks which can be influential on the company’s progress in introducing a new product, expanding in various markets, and outsourcing manufacturing operations. Companies will be likely to perform well via considering risks in their decisions and employing the proper mitigation strategy for responding to the unexpected events The subjectivity, uncertainty and vagueness which exist in reality are the key factors to make risks difficult to handle Hence, risk analysis, mitigation and control provide recommendations for making suitable decisions. In order to quantify risks in supply chain, an integrated method with a neutrosophic analytical hierarchy process (N-AHP) and neutrosophic technique has been demonstrated for this purpose. It is aimed for matching similarity to the ideal solution (N-TOPSIS) by order preference. The neutrosophic values in our research can deal effectively and efficiently with vague, uncertain and in incomplete information which has a significant impact on risk management. For illustrating the suggested methodology, a real case study is illustrated.

Keywords: Supply chain risk management (SCRM),Cognitive map,Multi-criteria decision making (MCDM),Neutrosophic AHP,TOPSIS

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد