مقاله ترجمه شده حسابداری:  تغییرات اندازه‌گیری ارزش منصفانه : دلایل درآمد حسابداری

دسته بندی:

قیمت: 19500 تومان

تعداد نمایش: 484 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H269

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تغییرات اندازه‌گیری ارزش منصفانه : دلایل درآمد حسابداری

عنوان انگلیسی:

Changes in the measurement of fair value: Implications foraccounting earnings

چکیده فارسی:

با مقاله‌های موقعیت شغلی کارکنان در ۲۰۰۹ مسائل هئیت استاندارد حسابداری مالی (FASB ) و این تخفیفی که چگونه استانداردهای قیمت عادلانه  بکار می‌رود، و شیوه‌ای که این قیمت عادلانه اندازه‌گیری می‌شود تغییری وجود دارد. از اینرو در مقاله‌های موقعیت شغلی کارکنان هئیت استاندارد حسابداری مالی (FASB) در ۲۰۰۹، اندازه‌گیری قیمت عادلانه توسط موسسات مالی بطور روز افزون بر فرضیه‌های مدیریتی تکیه کرد. این مطالعه تاثیر این تغییر را در کیفیت درآمد بررسی می‌کند. سازگاری با ویژگی تئوری جانشینی که بر اعتبار ارتباط تاکید دارد، ما فهمیدیم که افزایش آشکار اختیارات مدیریتی موقع اندازه‌گیری قیمت عادلانه با احتمال بیشتر مدیریت درآمد و  حاوی اطلاعات آموزنده پایین‌تری از درآمد وابسته شده است. این نتایج نشان می‌دهد که امکان اختیارات بیشتر مدیریتی اندازه‌گیری قیمت عادلانه بطور معکوس کیفیت گزارشات مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطالعه ما مسائل اندازه‌گیری معتبر در مذاکرات بین آکادمیکی و شرکت کنندگان روزافزون استفاده  کننده قیمت عادلانه حسابداری را برجسته می‌کند.

 مقدمه

طراحی بر طبق شواهد مورد انرون، جی ویلیام و جکسون (۲۰۰۸) ثابت کرد که بی اعتباری  هدف در ارزشیابی بازار از تمایل مدیر به اداره ماهرانه درآمد سرچشمه می‌گیرد. اخیرا تغییری در شیوه‌ چگونگی اندازه‌گیری قیمت عادلانه بعد از تخفیف هئیت استاندارد حسابداری مالی برنامه استاندارد اندازه‌گیری قیمت عادلانه وجود داشته است (FASB,2009a,2009b). اندازه‌گیری قیمت عادلانه به طور فزاینده‌ای بر فرضیه‌های مدیریتی تکیه دارد، حتی مواردی که یک قیمت بازار وجود داشته باشد را هم شامل می‌شود. اینچین تغییری موضوع مذاکرات بیشتر بین قانون‌گذاران، اجرا کننده‌گان بانک و سرمایه‌گذاران خواهد بود (بوشمن و لندزمن،۲۰۱۰). حامیان این تغییر استدلال کردند که  دادن اختیارات بیشتر به مدیران برای اندازه‌گیری قیمت عادلانه اطلاعات مناسب بیشتری را انتقال می‌دهد. برخلاف آن، منتقدان استدلال کردند که مدیران از فرصت انعطاف پذیری بیشتر اندازه گیری ارزش نامطلوب استفاده خواهند کرد و بطور معکوس اعتبار اندازه‌گیری قیمت عادلانه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

درحالیکه مدارک تحقیقات قبلی وجود مهارت اداره بالقوه قیمت عادلانه را برآورد کرد (دیچو، مایر، شکسپیر، ۲۰۱۰؛ فیچر و مایر ،۲۰۱۰؛ هوزینگاه و لاون، ۲۰۰۹؛ وی‌یاس،۲۰۱۰)، شواهد تجربی نسبتا کمی وجود دارد که مخصوصا اختیارات اضافی مدیریتی را بررسی ‌کند و استانداردهای حسابداری اندازه‌گیری قیمت عادلانه را ممکن سازد وبطور متوسط بیشتر اصول اقتصادی شرکت‌ها یا کاهش کیفیت درآمد را مشخص کند.

این مطالعه ظهور مقالات‌ اختیارات مدیریتی برآورد قیمت عادلانه را توسعه داده تا این سوال را بررسی کند:” تاثیرات اختیارات اضافی در اندازه‌گیری قیمت عادلانه چه هستند آیا امکان تغییر در استاندارد حسابداری درآمد بانک را می‌دهند؟” مخصوصا این مطالعه تخفیف هئیت استاندارد حسابداری مالی برنامه کاربردی استاندارد قیمت عادلانه برای بانک‌ها را بکار برد (FASM,2009a,2009b) تا روابط بین تغییر اندازه‌گیری قیمت عادلانه در عمل و کیفیت درآمد بانک را بررسی کند.

در حرکتی استانداردهای اندازه‌گیری قیمت عادلانه تغییر پیدا کرد تا گزارشات ارتباطات مالی تسهیل شود، هئیت استانداردهای حسابداری مالی سه مقاله موقعیت شغلی کارکنان هئیت استاندارد حسابداری مالی را در آپریل ۲۰۰۹ انتشار داد که بطور موثری انعطاف‌پذیری بیشتری به مدیران اعطاء می‌کرد تا قیمت عادلانه دارائی‌ها در سطح ۲ و۳ را اندازه گیری کنند حتی جاییکه بازار اوراق بهادار وجود داشته باشد. بوش‌من و لندزمن (۲۰۱۰ صفحه ۲۷۱) بیان کردند که: “هم هئیت استاندارد حسابداری مالی و هم هئیت استاندارد حسابداری بین اللملی (IASB) با فشار سیاسی کوتاه  می‌آیند و معمولا به بانک‌ها اجازه انعطاف پذیری بیشتری در بکارگیری حسابداری قیمت عادلانه‌شان می‌دهند.” این اتفاقات فرصتی را فراهم می‌کند تا تاثیرات افزایش اختیارات مدیریت در اندازه‌گیری قیمت عادلانه در کیفیت درآمد بانک‌ها را بررسی کند.

در بررسی کیفیت درآمد ما بر دو ویژگی متمرکز می‌شویم: قابلیت اعتبار وارتباط. دو کیفیت اطلاعات مالی مورد استفاده هئیت استاندارد حسابداری مالی و هئیت استاندارد حسابداری بین اللملی در تنظیم استاندارد هستند. برای بررسی قابلیت اعتبار و ارتباط درآمد، سازگاری با این مقاله (مثلا، دکهو، جی و اسچراند،۲۰۱۰ )، ما احتمال مدیریت درآمد و آموزندگی درآمد را بررسی می‌کنیم و به عنوان واکنش سرمایه گذاران به اعلان درآمد منعکس می‌شود. استفاده از نمونه شرکت‌های دارنده بانک ایالت متحده با افشاء سلسله مراتب قیمت عادلانه، ما فهمیدیم که یک افزایش در اندازه‌گیری اختیارات قیمت عادلانه احتمال رسیدن یا پیش بینی بازخورد تحلیلی را افزایش می‌دهد و این تاثیر در مدت دوره بعد از تخفیف قوانین قیمت عادلانه روی می‌دهد. همچنین ما فهمیدیم که یک افزایش در اختیارات قیمت عادلانه دارائی به صورت منفی ضریب واکنشی درآمد (ERC) را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تاثیر اصولا از دوره‌ای بعد از تخفیف استانداردهای قیمت عادلانه می‌آید.