مقاله ترجمه شده اقتصاد یا اخلاق؟ بررسی نقش انتظارات CSR در تبیین درک ، انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی فعال مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها

دسته بندی:

قیمت: 34000 تومان

تعداد نمایش: 74 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M946

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Public Relations Review

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اقتصاد یا اخلاق؟ بررسی نقش انتظارات CSR در تبیین درک ، انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی فعال مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها

عنوان کامل انگلیسی:

Economics or ethics? Exploring the role of CSR expectations in explaining consumers’ perceptions, motivations, and active communication behaviors about corporate misconduct

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی نقش انتظارات از مسئولیت اجتماعی شرکت در تبیین ادراک ، انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها ، به ویژه در زمینه دعاوی تبعیض جنسیتی در محل کار می باشد. یک نظرسنجی در دسامبر سال ۲۰۱۶ در بین ۴۷۳ آمریکایی انجام شد. نتایج نشان می دهد افرادی که دارای انتظارات اقتصادی از CSR هستند، سوء رفتارهای شرکتی را منفی ارزیابی نمی کنند ، در حالی که افرادی که انتظارات اخلاقی از CSR دارند ، آن را از نظر اخلاقی نادرست می دانند. با این حال ، نتایج نشان داد که هر دو نوع انتظارات از CSR بر انگیزه مصرف کنندگان برای انجام رفتارهای ارتباطی در مورد بحران تأثیر گذاشته است. در نهایت مفاهیم نظری و تجربی بحث شده است.

واژه‌های کلیدی: رفتارهای ارتباطی ، انتظارات CSR ، نقض انتظارات ، تبعیض جنسیتی ، نابرابری اخلاقی ، نظریه حل مسئله شرطی

Abstract

The purpose of this study was to explore the role of corporate social responsibility expectations in explaining consumers’ perceptions, motivations and communication behaviors about corporate misconduct, especially in the context of allegations of workplace gender discrimination. A survey was conducted in December 2016 among 473 Americans. The results show that while people with economic CSR expectations do not evaluate corporate misconduct negatively, those with ethical CSR expectations perceive it morally wrong. However, both types of CSR expectations were found to impact consumers’ motivations to engage in communication behaviors about the crisis. Theoretical and empirical implications are discussed.

Keywords: Communication behaviors, CSR expectation, Expectancy violations ,Gender discrimination, Moral inequity ,Situational theory of problem solving